Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5836:
Website krijgiktozo.nl wekte geen vertrouwen over TOZO-krediet

X werkte fulltime in loondienst. Met de inkomsten uit die baan en de inkomsten van zijn partner uit een WIA-uitkering beschikten X en zijn partner over een netto inkomen van ongeveer € 3.600 per maand. Naast zijn baan in loondienst had X ook een eigen bedrijf in de horecasector. De gemeente Utrecht wees de aanvraag […]

Fiscus en AFM mochten onderzoeksgegevens piramidespel delen met FIOD

X werd naar aanleiding van een onderzoek naar internationale fraude met beleggingen in levensverzekeringen strafrechtelijk vervolgd. Hij stelde bij de strafrechter van Hof Amsterdam dat hem te laat was meegedeeld dat met een opsporingsonderzoek was begonnen waardoor hem verklaringen waren ontlokt zonder dat op zijn zwijgrecht was gewezen. Ook had de Belastingdienst volgens X onrechtmatig […]

Gebruiken huurbate voor PEB voorkwam OZL-status niet

BV X kreeg in april 2007 de laatste tranche aandelen in werkmaatschappij BV A geleverd van BV B, waarvan zoon C en zijn moeder D na het overlijden van vader/echtgenoot E aandeelhouder waren geworden. C en D leverden in februari 2020 samen alle aandelen BV B aan BV X voor € 648.955. Op de actiefzijde van […]

Fictief loon van € 20.000 voor DGA van schoonmaakbedrijf

X was directeur-grootaandeelhouder (DGA) van BV C die zich bezighield met management- en organisatieadvies en met beheeractiviteiten. BV C was samen met BV D en BV E, elk voor 1/3e-deel, aandeelhouder van BV F die een schoonmaakbedrijf uitoefende en arbeidskrachten ter beschikking stelde. Y was directeur van BV F. In de periode 22 juli 2011 tot […]

Expat toch 30%-regeling door wisseling inhoudingsplichtige

Mevrouw X had de Amerikaanse nationaliteit en stond vanaf 3 juni 2019 onafgebroken als inwoner van Nederland ingeschreven in de GBA. Zij werkte van 17 juni 2019 tot en met 9 juli 2019 voor BV A in Nederland. Een namens X en BV A ingediend verzoek om toepassing van de 30%-regeling was buiten behandeling gesteld […]

50%-vergrijpboeten voor BTW-gesjoemel schoonmaakbedrijf

Schoonmaakbedrijf vof X verrichtte werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers. Zij leende hiervoor personeel in van verschillende uitzendbureaus. De op deze facturen vermelde BTW van € 24.874 in 2013 en € 32.784 in 2014 trok X af. Toen bleek dat de uitzendbureaus de op de facturen vermelde omzet niet hadden aangegeven en daarover geen BTW hadden aangegeven en voldaan, […]

Opbrengsten van reclameactiviteiten en personeelsleningen bij gemeente belast

In het kader van de invoering van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen per 1 januari 2016 had gemeente X vooroverleg met de inspecteur over twee activiteiten: (1) een reclameactiviteit en (2) een activiteit met betrekking tot personeelsleningen. Wat de reclameactiviteit betreft, ging het om (concessie)overeenkomsten die X met drie landelijk actief werkende reclame-exploitanten had gesloten […]

A-G Wattel: omslagstelsel voor PEB in strijd met goedkoopmansgebruik

BV X had per 1 januari 2016 nog € 666.946 aan te verrekenen verliezen uit 2007, die konden worden verrekend tot uiterlijk 1 januari 2017. In haar aangifte Vpb 2016 vermeldde BV X een belastbare winst van € 551.206 en een belastbaar bedrag van € 0. Op haar fiscale balans stond per 1 januari 2016 […]

Te late indiening BTW-teruggaafverzoeken bijna-thuis-huis fataal

X bood ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving aan mensen in de terminale fase van hun leven. Hiervoor was in mei 2019 een zogenoemd bijna thuis-huis (het huis) geopend waarin twee gastenkamers waren voor terminaal zieke patiënten, met een gemeenschappelijke ruimte met keuken en een logeerruimte voor naasten van de patiënten. De medische zorg van […]

Gratis gezonde lunches voor personeel in kiemgroenbedrijf niet onbelast

BV X was gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van cressen (kiemgroenten) en had ruim 200 medewerkers in dienst. Haar werknemers konden in 2017 en 2018 dagelijks kosteloos lunchen in het bedrijfsrestaurant waarmee BV X het gezondste bedrijfsrestaurant van Nederland wilde hebben. Zij kregen daarbij de keuze tussen twee maaltijden. De lunchmaaltijden bevatten een vastgestelde […]

meer resultaten:
1