Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4709:
Box III-heffing voor 84-jarige met huurwoning geen individuele last

De 84-jarige mevrouw X woonde in een huurwoning en bezat op 1 januari 2017 verspreid over verschillende bankrekeningen € 184.571 aan vermogen. Ze ontving daarover in 2017 € 664 aan rente. Bij het vaststellen van de aanslag IB 2017 berekende de inspecteur het forfaitair rendement op € 6.043 en de te betalen IB daarover op […]

Hypotheekrente op tijdens uitzending aan stiefzoon en vriendin in bruikleen gegeven woning niet aftrekbaar

Mevrouw X verhuisde in 2015 samen met haar echtgenoot in het kader van een uitzending door het ministerie van Defensie naar Curaçao, waar zij en haar partner in een huurwoning gingen wonen. Aansluitend werd zij per 1 oktober 2018 uitgezonden naar Aruba. Haar stiefzoon (geboren in 1994) en zijn vriendin (geboren in 1995) mochten gedurende […]

Hele financiële situatie bepalend voor buitensporigheidstoets box III

X en Y stelden met betrekking tot de aan hen opgelegde aanslagen IB 2015 dat de box III-heffing in strijd was met artikel 1 EP EVRM. Hof Arnhem-Leeuwarden was het daar niet mee eens, waarop X en Y in cassatie gingen. De Hoge Raad besliste dat als de heffing van box III op stelselniveau een […]

Ook aan bezitseis BOF voldaan met recent bijgekochte onderneming

X en zijn zus Y kregen in 2014 beiden van hun vader een schenking van 20% van de aandelen in Holding BV E. BV E bezat 55% van de aandelen BV H, die alle aandelen bezat in onder meer BV F. BV F had in september 2013 alle activa en passiva gekocht van BV G. […]

Handreiking over MKB-winstvrijstelling

De Belastingdienst heeft een handreiking uitgebracht over de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst en bedraagt 14% van de winst, nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. De vrijstelling geldt alleen voor ondernemers en niet als iemand winst behaalt op grond van artikel 3.3 Wet IB 2001, zoals een medegerechtigde in een […]

Corona-noodpakket niet met drie maar vier maanden verlengd

De ministers van SZW, Financiën en EZK hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen in het Noodpakket coronamaatregelen (Noodpakket 2.0). Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Het betreft de volgende regelingen: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers […]

Gewoontewitwassen belast voor € 300.000 belaste ROW plus € 25.000 boete

De strafrechter van Rechtbank Rotterdam veroordeelde X op 29 januari 2015 tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, met een boete van € 70.000 voor gewoontewitwassen tussen januari 2009 en februari 2012. Naar aanleiding daarvan legde de inspecteur een navorderingsaanslag IB over 2011 op naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van […]

ZWiC-uitkeringen voor corona-zorgverleners onbelast

Naar aanleiding van een op 16 april 2020 door de Tweede Kamer aangenomen motie hebben de staatssecretarissen van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de fiscale gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting, de schenkbelasting en de giftenaftrek en de mogelijke effecten op de toeslagen van een uitkering uit het steunfonds zoals dat is opgezet door […]

Informatiebeschikking voor beoordeling woonplaats in stand

X was enig aandeelhouder van het F-concern, een uitgeverij van onder meer hobby- en verzamelpakketten. De inspecteur startte een boekenonderzoek naar de woonplaats van X, die aangifte deed als buitenlands belastingplichtige, en stelde uiteindelijk in januari 2016 een informatiebeschikking vast. Hij vroeg X om afschriften van zijn bankrekeningen en die van zijn partner in Nederland […]

Ook voor oudedagsvoorziening bedoeld spaargeld belast in box III

X ging in beroep tegen zijn aanslag IB 2015 en stelde dat (een gedeelte van) het aangegeven belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 985.282 buiten de rendementsgrondslag moest blijven, omdat dat geld was dat hij had gespaard voor zijn pensioen waarover al inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen was betaald. Er was volgens X bovendien […]

meer resultaten:
1