Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4069:
Vermoeden van ontvangst van informatiebeschikking niet ontzenuwd

Na een bedrijfsbezoek eind 2014 bij ondernemer X kondigde de inspecteur een boekenonderzoek aan. X wilde daar niet aan meewerken en ging ook niet in op het voorstel om zijn administratie te verstrekken. De inspecteur nam daarop een informatiebeschikking en stuurde die op 17 februari 2015 naar X. X reageerde echter niet. Op 21 juni […]

Nederland houdt vast aan unanimiteit bij EU-belastingzaken

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft twee fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het eerste fiche heeft onder meer betrekking op de wijzigingsvoorstellen inzake het Europees informatie- en reisautorisatiesysteem (ETIAS). Het tweede fiche heeft betrekking op de "Mededeling voor meer efficiĆ«nte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken" van de […]

Ook IMSV mogelijk bij kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar en beroep

Autohandelaar BV X maakte in april 2014 bezwaar tegen de door haar in november 2013 op aangifte voldane BPM. De inspecteur verklaarde het bezwaar in mei 2017 niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de bezwaartermijn. BV X ging in beroep en verzocht om een IMSV wegens overschrijding van de redelijke termijn van behandeling. Rechtbank Gelderland verklaarde het […]

Door overheidswerkgever uitgekeerde dwangsom niet belast

De Hoge Raad heeft beslist dat dwangsommen die zijn verbeurd door niet-tijdig beslissende overheidswerkgevers niet kunnen worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. De drie zaken betroffen die van twee militairen (een gezagvoerder op een helikopter en een vlieger op een Chinook) en een politieambtenaar. De drie ambtenaren kregen dwangsommen in de zin van artikel 4:17 […]

Strafrecht volgens Hof niet bedoeld voor goedwillende belastingschuldigen

De strafkamer van Rechtbank Overijssel veroordeelde X tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 100 uur omdat hij de loonheffing en BTW voor zijn bedrijf niet had betaald. X ging in hoger beroep en stelde dat artikel 67a AWR in zijn geval niet van toepassing was, omdat hij nog steeds van […]

A-G roept op tot rechtsgang voor ontbreken PKV bij gegrond verklaard verzet

Advocaat-Generaal (A-G) IJzerman heeft een conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie tegen een (niet voor publicatie vrijgegeven) uitspraak van Rechtbank Gelderland op het verzet tegen een eerdere uitspraak waarin die Rechtbank dat verzet kennelijk niet-ontvankelijk verklaarde. De zaak gaat over de aan X opgelegde naheffingsaanslagen MRB over 2015 en 2016. Na vergeefs […]

Tweede Kamer akkoord met MLI-verdrag, maar wel met voorbehoud

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel aangenomen tot goedkeuring van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (MLI-verdrag). De Tweede Kamer heeft bij het goedkeuringswetsvoorstel een amendement aangenomen met een voorbehoud op de toepassing van artikel 12 MLI-verdrag totdat er sprake is […]

Verzonnen bezwaar alleen bedoeld voor succesvolle ingebrekestelling

Aan X was op 17 januari 2017 een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Zijn gemachtigde stelde de gemeente op 30 december 2017 in gebreke vanwege het niet-doen van uitspraak op een door hem op 4 februari 2017 verzonden bezwaarschrift. In haar reactie stelde de gemeente dat zij het bezwaarschrift niet had ontvangen. De gemachtigde stuurde de gemeente […]

Van participaties in filmfonds geen voordeel te verwachten, dus geen bron

X nam vanaf 2013 met drie participaties van € 10.000 per stuk deel in een filmfonds dat tot doel had twee films te produceren. X nam de resultaten van de filmparticipaties in zijn IB-aangiften over 2013 tot en met 2017 op als winst uit onderneming voor respectievelijk € 51.600 negatief, € 8.637 positief, € 4.587 […]

Ziekte na steken van killer bees verhinderde informatiebeschikking niet

X verhandelde in de jaren 2010 tot en met 2014 verschillende chemische stoffen. Het ging om twee tot vijf in- en verkoopkooptransacties per jaar. Uit een boekenonderzoek bleek dat X niet over verkoopfacturen beschikte en ook geen kasboek bijhield. De inspecteur nam daarop een informatiebeschikking omdat X niet aan de administratieplicht voldeed. X ging in […]

meer resultaten:
1