Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4456:
Belastingrente in rekening brengen bij tijdige online aangifte onzorgvuldig

In 2015 woonde X in België en was hij buitenlands belastingplichtig in Nederland. Hij ontving een uitnodiging van de Belastingdienst om vóór 1 juli 2016 aangifte IB 2015 te doen, waarin ook stond dat dit vanaf 18 april 2016 online mogelijk was. X deed op 20 juni 2016 digitaal aangifte. Op 31 december 2016 volgde […]

Na overlijden betaalde eigenwoningrente niet aftrekbaar

In de aangifte IB 2014 van de op 4 januari 2014 overleden mevrouw X was € 8.750 aan vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek gebracht. De rente voor heel 2014 was overgeboekt op de dag van overlijden van mevrouw X. De inspecteur weigerde de aftrek van de vooruitbetaalde rente voor zover die betrekking had op de periode […]

Volledige toerekening van verlies van m/v-vof aan man onzakelijke winstverdeling

X werkte fulltime in dienstbetrekking en exploiteerde daarnaast in een vof met zijn echtgenote Y een brocantewinkel. De activiteiten die X voor de vof verrichtte, bestonden uit voorbereidende werkzaamheden, het opknappen van meubels en assistentie bij inkopen. Hij hield zich daar gemiddeld 5 uur per week mee bezig. Mevrouw Y voerde het dagelijkse beheer van […]

Cassatie tegen door Hof geaccepteerde triple-dip-structuur

Het X-concern was een in de VS beursgenoteerd wereldwijd opererende financiële dienstverlener. Tot het concern behoorde de f.e. voor de Vpb BV X. Zij was naar Amerikaanse fiscale maatstaven fiscaal transparant. Luxco was de in Luxemburg gevestigde financieringsmaatschappij van het concern. BV 3 was een dochter van de f.e. BV X en leende een bedrag […]

Contante gift na kwitantiefraude niet aftrekbaar, maar geen boete

De FIOD stelde in september 2015 een strafrechtelijk onderzoek in naar het gebruik van valse kwitanties van giften aan de islamitische universiteit Y. Daaruit bleek dat de penningmeester van Y op grote schaal kwitanties had verkocht voor ongeveer 10 à 12% van het bedrag dat op de kwitanties stond vermeld. X had in 2012 € […]

Internetconsulatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën hebben het conceptwetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen voor internetconsulatie aangeboden. In het pensioenakkoord zijn namelijk afspraken gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Mensen krijgen meer keuzevrijheid bij de aanwending van hun pensioen door mogelijk te maken […]

Verzuimboete voor te late aangifte geen inbreuk op eigendomsrecht

X ging in beroep tegen een aanslag IB 2015 met een verzuimboete van € 369, omdat hij zijn aangifte te laat had ingediend. X stelde dat hij pas na het verstrijken van de aangiftetermijn aangifte had kunnen doen omdat hij toen pas een nieuw DigiD-wachtwoord had ontvangen. Verder wees X op zijn persoonlijke omstandigheden, meer […]

Niet-aflossen beleggingslening uitdeling aan DGA en eega

X was enig aandeelhouder van BV A die alle aandelen hield in een pensioen-BV en daarmee een fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb vormde. BV A had vorderingen op X vanwege verstrekte leningen voor een eigen woning (€ 535.876) voor effecten (€ 1.030.098) en een rekening-courant (r/c) van ultimo 2011 bijna € 3,8 mln. Na […]

Oude lening bij fictieve vervreemding na 3 jaar mee naar nieuwe woning

X woonde tot 31 augustus 2009 in een woning die sindsdien te koop stond. Deze (oude) woning was gefinancierd met een hypothecaire geldlening bij een bank (de oude lening). De oude woning was tot 1 januari 2013 op grond van artikel 3.111, lid 2, Wet IB 2001 aangemerkt als eigen woning, zodat de op de […]

Tweede Kamer akkoord met belastingpakket voor 2020

De Tweede Kamer heeft op 14 november 2019 de zes wetsvoorstellen uit het Belastingpakket voor 2020 aangenomen, en nog twee andere fiscale wetsvoorstellen. Het betreft de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2020, Overige fiscale maatregelen 2020, Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021, Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven, Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten, Implementatie tweede […]

meer resultaten:
1