Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3362:
BV maakte hoogte van lagere marktwaarde van voorraad units niet aannemelijk

BV X hield zich bezig met het exploiteren van onroerende zaken en het ontwikkelen van onroerendezaakprojecten. In 2009 en 2010 realiseerde BV X 26 bedrijfsunits die bestemd waren voor de verkoop. De gemiddelde kostprijs bedroeg € 58.511. BV X gaf in haar aangifte Vpb 2010 een verlies aan van € 342.946, gebaseerd op een voorraadwaardering […]

Verkoopwinst van ruim € 200.000 op kantoorpand geen belast resultaat DGA

Registeraccountant X was enig aandeelhouder van BV A en via die BV eigenaar van 51% van de aandelen BV B, een accountantskantoor. In maart 2012 ging een concurrerend accountantskantoor (BV Z) failliet en verkocht BV Z het kantoorpand voor de executiewaarde van € 670.000. In de koopovereenkomst stond als koper BV B vermeld, of een […]

Geen step-up op verkrijgingsprijs a.b.-aandelen bij remigratie

X emigreerde in december 1991 naar België. Eind 1994 verkreeg hij voor € 9.075 50% van de aandelen in de in Nederland gevestigde BV A. In maart 2003 keerde X terug naar Nederland. Tot de remigratie was hij in Nederland buitenlands belastingplichtig geweest. Over de waardeaangroei van de aandelen BV A was tussen het moment […]

Prejudiciële vragen over BTW-heffing websites met sexcams

X exploiteerde vanuit Nederland websites met live erotische webcamsessies. De webcamsessies werden verzorgd door modellen op de Filippijnen. De internetproviders verstrekten internetaccounts aan X en zorgden ervoor dat de modellen toegang hadden tot deze accounts. De modellen konden inloggen op een account van X en hun webcams kwamen zo in verbinding met de websites van […]

EU-Hof: BTW-koepelvrijstelling niet bij verzekeringen en financiële diensten

Een Letse rechter legde het EU-Hof van Justitie in 2015 een groot aantal prejudiciële vragen voor over de BTW-vrijstelling voor een zelfstandige groepering van personen in de zin van artikel 132, lid 1, onderdeel f, BTW-Richtlijn 2006 in de zaak DNB Banka. Het EU-Hof besliste dat de vrijstelling van artikel 132, lid 1, letter f, […]

Niet-aangeven a.b.-winst na overlijden echtgenote navorderbaar

X en Y waren in algemene gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de gemeenschap van goederen behoorden alle aandelen in BV A. In 2010 overleed X en Y was haar enig erfgenaam. Hij gaf in de aangifte IB 2010 van X geen inkomen aan, maar vermeldde wel dat sprake was van een a.b. De aanslag IB […]

Zwarte omzet discotheek als winstuitdelingen belast bij eigenaar

X was directeur en enig aandeelhouder van een BV die een discotheek exploiteerde. Nadat Rechtbank Den Haag had beslist dat de inspecteur de BV terecht naheffingsaanslagen BTW en navorderingsaanslagen Vpb met vergrijpboeten had opgelegd wegens verzwegen omzet, legde de inspecteur navorderingsaanslagen IB met vergrijpboeten op aan X over 2006 tot en met 2009. Het geld […]

Stamrecht viel in 2007 vrij nadat geen uitkeringen meer waren gedaan

X kreeg in 1991 van zijn werkgever een ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht dat was ondergebracht bij BV Y die sinds 1994 uitkeringen deed aan X. In januari 2007 werd X 65 jaar. In zijn aangiften IB gaf hij de uitkeringen tot en met 2007 aan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. In de […]

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 naar Tweede Kamer

Aan het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2018 ontlenen wij het volgende: De inkeerregeling wordt afgeschaft. De overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan van de opzettelijke of grofschuldige overtreding meldt bij de inspecteur, zal ook voor belastingjaren waarvoor hij uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte […]

Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer

Op 19 september 2017, de derde dinsdag in september, werden traditiegetrouw de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Belastingplan 2018 staan uitsluitend maatregelen waarvan het onontkoombaar is dat ze per 1 januari 2018 ingaan. Het is een optelsom van jurisprudentie, Europese regelgeving en eerder aangekondigde maatregelen, […]

meer resultaten:
1