Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4533:
Pro rata vastgoed-BV gecorrigeerd voor verkoopopbrengst woningen

BV X hield zich bezig met het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken, waaronder in ieder geval de verhuur van panden in de zakelijke markt. Zij maakte deel uit van een f.e. voor de BTW. BV X had in 2006 ten minste vier appartementen verkocht en vrijgesteld van BTW geleverd. In 2007 leverde zij […]

Ongelimiteerde borgstelling: geen afwaardering regresvordering eigen BV

In 2010 werd BV Y onder toezicht van bijzonder beheer van de bank gesteld in verband met liquiditeitsproblemen door de economische crisis. In december 2010 verhoogde de bank het krediet van BV Y en haar dochter-BV’s tot € 400.000 op voorwaarde dat middellijk aandeelhouder X zich borg zou stellen voor € 250.000. In 2015 gingen […]

Kamervragen over tegenvallend aantal aanmeldingen nieuwe KOR

De Tweede Kamerleden Lodders en Aartsen (beiden VVD) hebben de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld over een bericht dat belangenorganisaties van ondernemers twijfels houden over de nieuwe kleine ondernemersregeling in de BTW (KOR). De parlementariërs willen weten of de bewindslieden met de belangenorganisaties van mening zijn dat […]

Navordering vervreemdingsvoordeel € 896.000 overleden eega a.b.-houder

Mevrouw X was in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met Y die alle aandelen hield in BV F en BV G. Mevrouw X overleed in 2012 en liet Y en haar twee kinderen als haar erfgenamen achter. In de aangifte erfbelasting was 50% van de intrinsieke waarde van de aandelen BV F en BV G […]

Wettelijke rente over earn-out-vergoeding valt volgens A-G Wattel niet onder deelnemingsvrijstelling

BV X hield tot juni 2006 met één medeaandeelhouder alle aandelen in een deelneming. De aandeelhoudersovereenkomst bevatte een antispeculatiebeding. In juni 2006 verkocht BV X haar belang aan haar medeaandeelhouder voor € 2,5 mln plus een recht op een deel van de winsten van de deelneming over 2006 en 2007 (earn-out). Op 16 januari 2008 […]

Hoge Raad legt “aanhorigheid” bij bedrijfsgebouw ruim uit

X exploiteerde in een vof met zijn echtgenote Y een agrarisch bedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorden een perceel grond, woning, schuur, loods, jongveestal, ligboxenstal, mestsilo, strooiselhok, twee stierenstallen, erfverharding en plaat/sleufsilo’s. Bij de aanslagregeling IB 2014 weigerde de inspecteur de afschrijvingskosten met betrekking tot het strooiselhok, de erfverharding en de plaat/sleufsilo omdat de bodemwaarde als […]

Bezwaar tegen naheffing en tegen boete terecht afzonderlijk behandeld

BV X ontving twee naheffingsaanslagen LB met vergrijpboeten van 25% in verband met een correctie van door haar aan twee werknemers uitbetaalde onkostenvergoedingen. Zij maakte op 16 december 2014 pro forma bezwaar tegen de naheffingsaanslagen en op 22 december 2014 tegen de vergrijpboeten. De inspecteur verminderde in mei 2015 de boeten. In januari 2017 nam […]

Naheffing LB voor werknemer uit aandelenplan werkgever naar nihil

X trad in juni 2008 in dienst bij BV Y als managing director en kreeg kort daarna 3.000.000 certificaten van aandelen in BV Y toegekend tegen een prijs van € 0,10 per certificaat. De inspecteur kwam pas in juli 2011 op de hoogte van het aandelenparticipatieplan voor de werknemers van BV Y, waarna hij uiteindelijk […]

Woning niet gezamenlijk verkregen: geen ODB-vrijstelling voor samenwoners

Mevrouw X en de heer Y hadden sinds 1978 een affectieve relatie. Zij waren op enig moment gaan samenwonen. In maart 2014 sloten zij een samenlevingsovereenkomst die zij op 12 maart 2004 hadden ondertekend. Tijdens de periode van samenwonen kreeg Y op 1 maart 2012 het recht van erfpacht op een woning. In 2017 ging […]

Koper van woning kan WOZ-waarde aanvechten in koopjaar

Mevrouw X sloot op 18 april 2016 een overeenkomst in verband met de koop van een woning die zij op 1 augustus 2018 in eigendom verkreeg. In de koopovereenkomst was opgenomen dat de in 2016 verschuldigde OZB naar rato van tijd werd verrekend tussen mevrouw X en de verkoper. Mevrouw X vroeg op 21 april […]

meer resultaten:
1