Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5227:
Verlaagd BTW-tarief voor lachgaspatronen: € 0,6 mln naheffing van tafel

BV X verkocht online CO2-patronen (koolzuur) van 8 gram en 16 gram en N2O-patronen (distikstofmonoxide ofwel lachgas) en bijbehorende spuiten en houders aan consumenten en bedrijven in Nederland en in het buitenland. BV X paste tot het vierde kwartaal 2011 het algemene BTW-tarief toe op de levering van de N2O-patronen, daarna het verlaagde BTW-tarief. De […]

Houdsterverlies binnen f.e. verrekenbaar met winst dochter-BV

De inspecteur had het verlies van BV X over 2010 vastgesteld op € 90.115. Dit verlies was bij beschikking aangemerkt als houdsterverlies in de zin van artikel 20, lid 4, Wet Vpb. Op 24 december 2015 richtte BV X dochter-BV Y op en sindsdien vormden zij een fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb. BV X […]

Awf-premies verlaagd naar 0,34% en 5,35% na niet-doorgaan BIK

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij er naar streeft het wetsvoorstel tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) uiterlijk 24 juni 2021 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Om de achterliggende doelen van de BIK toch zoveel mogelijk te realiseren wil het kabinet de vrijvallende middelen inzetten om de AWf-premies […]

Door boekhouder onrechtmatig onttrokken bedrag van € 1,3 mln belast ROW

Ondernemer X verzorgde in zijn eenmanszaak de administratie en boekhouding van drie BV’s. In 2018 bleek uit onderzoek van een forensisch accountant dat X vanaf 2012 bij twee van zijn opdrachtgevers in totaal ruim € 1,3 mln onrechtmatig had onttrokken uit de BV’s. De inspecteur legde naar aanleiding daarvan navorderingsaanslagen IB op over 2012 tot en […]

Niet noteren indirecte uren voor risico onderneemster: geen TOZO-uitkering

Mevrouw X vroeg in maart 2020 een TOZO-uitkering aan, maar de gemeente wees haar aanvraag af omdat zij niet voldeed aan het urencriterium. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat zij weliswaar had opgegeven niet aan het urencriterium te voldoen, maar dat daarbij geen rekening was gehouden met de indirecte uren die zij maakte […]

Belgische bestuurdersbeloning grotendeels onder vrijstellingsmethode

X woonde in 2014 in Nederland en was statutair bestuurder van BV A in Nederland, NV B in België en C SASU in Frankrijk. Hij verrichtte voor alle drie de vennootschappen bestuurdersactiviteiten en ontving daarvoor beloningen. In zijn aangifte IB claimde X voor de beloningen van NV B een aftrek elders belast in box 1 […]

Pensioenfonds niet vrijgesteld van BTW; voorbelasting aftrekbaar

Bedrijfstakpensioenfonds X was verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen van (voormalig) werknemers van ongeveer 5.000 werkgevers. De uit te voeren pensioenovereenkomsten werden gesloten in het kader van de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. De werkgevers waren gebonden aan het door X opgestelde pensioenreglement. X had het pensioenbeheer aan Y uitbesteed. Y stuurde […]

Overheidsbedrijf recht op aftrek van in 2016 geleden liquidatieverliezen op deelnemingen

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM NV) werd per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. NOM NV bezat op 1 januari 2016 45,9% van de aandelen in BV X en 45% van de aandelen in BV Y. De historische kostprijs van de aandelen in deze […]

Navorderingsaanslag over tegoed Panamees bedrijf voortvarend genoeg opgelegd aan haar DGA

X meldde op 4 juni 2014 bij de Belastingdienst dat hij beschikte over een niet eerder aangegeven Luxemburgse bankrekening met een tegoed van ongeveer € 2,2 mln. Op 25 juni 2014 verstuurde de inspecteur een ontvangstbevestiging van de inkeermelding. Tussen oktober 2014 en januari 2016 vroeg de inspecteur verschillende keren om nadere gegevens en informatie. […]

Gecombineerde heffingskorting teruggenomen door belastingkorting partner

Mevrouw X had over 2014 een negatief inkomen uit werk en woning van € 26.184. Zij had geen inkomen in box 2 en 3. In haar aangifte IB 2014 gaf zij aan dat zij voldeed aan de uitbetaling van heffingskorting(en) en vermeldde € 134.519 aan drempelinkomen van haar fiscale partner Y met een verschuldigd bedrag […]

meer resultaten:
1