Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5161:
Door niet-gemaakte keuze: beide fiscale partners elk 50% hypotheekrenteaftrek

X was gehuwd met mevrouw Y. In oktober 2013 verliet mevrouw Y de echtelijke woning en vanaf 2 december 2013 was zij uitgeschreven van dat adres waar X was blijven wonen. Volgens het echtscheidingsconvenant was deze woning toegewezen aan mevrouw Y onder het beding dat X daar tot 1 oktober 2018 mocht blijven wonen en […]

€ 9,7 mln uitdeling met 25% boete voor Russische a.b.-houder

Rus X hield sinds de oprichting 50% van de aandelen in BV B, waarvan de overige aandelen in handen waren van C (25%) en A (25%). BV B hield alle aandelen van de in Rusland gevestigde vennootschap E en een 90%-belang in F. De resterende 10% van de aandelen in F werden (middellijk) gehouden door […]

Ex-maat geen BTW-ondernemer door procedure om winstaandeel

A was sinds 1993 maat in accountants- en advieskantoor D. Hij bracht in maart 1999 zijn aandeel in D in in BV X. Nadat A eind 2003 door D was ontslagen, spande BV X een procedure tegen D aan over het winstaandeel van A. BV X ontving in 2006 € 800.000 en in 2007 € […]

Souplesse bij te late inschrijving bij KvK door coronaklachten: toch TOGS?

Mevrouw X exploiteerde sinds 1 maart 2020 een horecazaak. Zij ging ervan uit dat zij haar onderneming een week voor of een week na de start kon inschrijven in het handelsregister van de KvK, maar door coronagerelateerde klachten tussen eind februari 2020 tot na half maart 2020 mocht zij niet in contact treden met derden. […]

Vijlbriefs suggesties om druk rondom proces met Belastingplan te verlichten

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer enkele suggesties gedaan die zouden kunnen zorgen voor verlichting van de druk op het najaar in verband met het Belastingplan. Ook gaat hij in op een aantal andere zaken naar aanleiding van zijn ervaring met het proces Belastingplan. Wij ontlenen hieraan het volgende: Het kabinet […]

Aftrek elders belast Franse onroerend goed niet onjuist door stapeling van ficties in box 3 per 2017

De in Nederland wonende X had samen met zijn echtgenote een appartement in Frankrijk. In zijn aangifte IB 2017 gaf X een rendementsgrondslag aan van € 1.113.200. Voor het deel van € 800.000 dat betrekking had op het appartement in Frankrijk verzocht X een om aftrek elders belast. Bij de aanslagregeling stelde de inspecteur het […]

Verwijzing voor dienstbaarheidscriterium opslagbedrijf

BV X verwierf op 30 juni 2015 alle aandelen in BV Y, een concurrerend selfstoragebedrijf met 23 vestigingen. De bedrijfsvoering van BV Y omvatte het ter beschikking stellen van opslagruimten aan klanten met heel veel aanverwante diensten, zoals begeleiding en advisering, assisteren bij het opslaan en verwijderen van materialen, verkoop van inpak- en/of opslagmaterialen, het […]

A-G: beslissing over box 3-stelsel niet aan feitenrechter

De rendementsgrondslag van X en zijn echtgenote bedroeg in 2017 in totaal € 905.265. In zijn aangifte IB 2017 rekende X daarvan € 660.400 aan hemzelf toe, wat resulteerde in een box 3-heffing van € 8.724 en € 45 aan box 3-heffing voor zijn echtgenote. X maakte bezwaar tegen zijn aanslag IB 2017, omdat hij […]

Artikel 10a AWR-boete van bijna € 120.000 voor balanspost BTW van tafel

BV X vermeldde zowel in haar aangifte Vpb voor 2014 als voor 2015 een balanspost "te betalen omzetbelasting". Over 2014 was volgens BV X € 104.856 verschuldigd en over 2015 € 112.065. De inspecteur legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW op, met daarbij een vergrijpboete van € 117.729 op grond van artikel 10a AWR. […]

Wijziging TVL-regeling eerste kwartaal 2021

De staatssecretaris heeft de wijzigingsregeling van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijzigingsregeling worden de berekening en hoogte van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 aangepast. Hierdoor bedraagt het subsidiepercentage onafhankelijk van het omzetverlies 85% en worden zowel het […]

meer resultaten:
1