Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5038:
Latere afsplitsing en verhanging bevestigden vervallen van HIR-vervangingsvoornemen

BV X hield 50% van de aandelen BV F. BV F bezat 100% van de aandelen BV G die op haar beurt alle aandelen hield in BV H. BV X was eigenaar van een appartement en had verder het recht van erfpacht van een perceel grond waarop een kantoorpand was gebouwd. BV X verkocht in […]

Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021

Het kabinet heeft aangekondigd het steunpakket voor banen en economie inclusief de fiscale coronamaatregelen fors uit te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Dit blijkt uit een brief van de minister van Economische Zaken, en de ministers en staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de […]

Strafvervolging voor witwassen geen dubbele bestraffing met eerder Duits Strafbefehl

X werd in Nederland strafrechtelijk vervolgd voor het (1) opzettelijk niet-doen van aangifte, (2) medeplegen aan gewoontewitwassen en (3) deelneming aan een criminele organisatie. X vond echter dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk was omdat hij voor dezelfde verwijten onder 2 en 3 in Duitsland was vervolgd voor het uitzenden van personeel zonder vergunning en […]

Uruguayaanse bronbelasting niet verrekenbaar

BV X verhuurde in 2015 kranen en trailers aan haar dochtervennootschap Y SA in Uruguay. Daarnaast verrichtte zij technische ondersteunende diensten aan Y SA. Op de aan BV X betaalde vergoeding voor deze werkzaamheden (de royalty’s) hield Y SA 12% Uruguayaanse bronbelasting in. BV X nam in haar aangifte Vpb 2015 het bedrag van € […]

A-G: advocaat heeft afgeleid verschoningsrecht voor derdengeldrekening

Mevrouw A boekte ultimo 2009 het saldo van haar KB Lux-bankrekening van € 436.000 over naar de derdengeldenrekening van haar advocaat X, die haar in diverse procedures had bijgestaan. In mei 2016 vroeg de Belastingdienst om informatie over de geldstromen, maar mevrouw A wilde die niet geven en X weigerde na overleg met de deken […]

Afwijking van gasolie in tanks van binnenvaartschipper geen reden voor weigering bunkervrijstelling

BV X kreeg een naheffingsaanslag accijns van minerale oliën van € 12.135 met een verzuimboete van 10% nadat bij een controle van de bunkertanks van haar binnenvaartschip was gebleken dat de gasolie minder dan het minimum voorgeschreven gehalte Solvent Yellow 124 bevatte. BV X had volgens de inspecteur de herkomst van de gasolie niet aangetoond, […]

Interne reorganisatievrijstelling alleen voor BV’s geen verboden discriminatie

Y was enig aandeelhouder van BV A en van BV X. BV A, BV X en Y waren de vennoten van vof Z waar-toe zij respectievelijk voor 45%, 10% en 45% waren gerechtigd. In vof Z was een winkelpand ingebracht, waartoe Y tot 29 juli 2016 voor 90% was gerechtigd en BV X voor 10%. […]

Fiscale verzamelwet 2022 naar Tweede Kamer

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 (Kamerstuk 35.708) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen die per 1 januari 2022 in werking zullen treden: Er wordt een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voorgesteld voor vennootschappen met landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW-vennootschappen). Vooruitlopend op […]

Aansprakelijkstelling bestuurders verminderd na schending verdedigingsbeginsel

BV A exploiteerde een uitzendbureau in de infrastructuur en metaalbedrijven. De broers X en Y waren van januari 2005 tot 1 december 2008 de bestuurders van BV A en ieder was voor 50% aandeelhouder van BV A. Hun vader Z was vanaf 1 december 2008 tot 23 april 2010 de enige bestuurder van BV A. […]

Schuldbewindvoering volgens Hof Den Haag vrijgesteld van BTW

De activiteiten van bedrijf X bestonden uit bewindvoering. Zij was bij beschikking door de kantonrechter aangewezen als bewindvoerder en ontving voor haar werkzaamheden een vergoeding. De inspecteur was van mening dat de activiteiten van X niet onder de sociaal-culturele vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet OB vielen en legde naheffingsaanslagen BTW op. […]

meer resultaten:
1