Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3729:
Inbrengwaarde voorheen verpachte grond lager door gebruiksrecht

X ging op 1 januari 2001 een maatschap aan met haar echtgenoot Y die akkerbouwer was. Zij bracht toen onder andere het recht van gebruik en genot van bouwland in. Die grond werd daarvoor door haar aan Y verpacht, maar de pachtovereenkomst was op 22 december 2000 ontbonden. X nam de grond op haar buitenvennootschappelijke […]

Accountant had VAR-verklaring ingehuurde directeur moeten controleren

Accountant X verrichtte werkzaamheden voor vier BV’s die zich bezighielden met de ontwikkeling en productie van software. Na een controle van de aangiften loonheffing over 2013 en 2014 stelde de Belastingdienst dat sprake was van een dienstbetrekking tussen de ingehuurde directeur A en een van de gelieerde werkmaatschappijen, die niet in het bezit was van […]

Vaststaande vergoeding voor aardbevingsschade in grondslag box III

De staatssecretaris heeft vragen beantwoord van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) over de fiscale behandeling van compensatie van schade door aardbevingen. Volgens de staatssecretaris kan een recht op schadevergoeding op de peildatum deel uitmaken van de rendementsgrondslag van box III. Of er daadwerkelijk belasting is verschuldigd hangt echter af van de voorwaarden voor de schadevergoeding […]

Staatssecretaris trekt cassatie tegen BTW-aftrek afbouwende apotheker in

V.o.f. X exploiteerde een apotheek en was ondernemer voor de BTW. In november 2004 richtten de vennoten van X met vijf huisartsen de Vereniging Gezondheidscentrum op en werd afgesproken dat X de afbouwkosten van het gezondheidscentrum voor haar rekening zou nemen. Vanaf 1 juni 2006 huurde X 250 m2 bedrijfsruimte in een pand waar de […]

Afboeken vordering op bedreiger van werkgever belast loon

CV X exploiteerde een uitzendbureau. X was opgericht door Stichting A en C Ltd. De aandelen in C Ltd werden op dat moment (gedeeltelijk) gehouden door E. E droeg in oktober 2009 zijn aandelen C Ltd over aan F Ltd waarvan de aandelen voor 50% gehouden werden door G Ltd. Aandeelhouders van G Ltd waren […]

Verhuisd melkveebedrijf niet gestaakt, maar omzetting kon niet geruisloos

X en zijn echtgenote Y verkochten in juli 2010 hun melkveehouderij in Nederland en startten op 27 september van dat jaar een boerderij in Canada. Op dezelfde dag richtte het echtpaar met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 BV A op waarmee zij een "partnership" aangingen. Zij vroegen de inspecteur in juni 2011 om toepassing […]

Liggeld jachthaven belast met 21% BTW

Vereniging X exploiteerde een jachthaven. Zij stelde ligplaatsen voor zeil- en motorboten ter beschikking aan zowel leden als niet-leden en ontving daarvoor liggelden. Gebruikers van de ligplaatsen konden gebruikmaken van de voorzieningen in de jachthaven. BV X stelde dat de terbeschikkingstelling van de ligplaatsen voor zeilboten en snelle motorboten was onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief, […]

Onterechte combinatiekorting beoordelingsfout inspecteur: navordering onmogelijk

De Hoge Raad heeft beslist dat navordering van een onterecht toegekende inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) niet mogelijk was, omdat geen sprake was van een automatiseringsfout als bedoeld in artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR maar van een beoordelingsfout van de inspecteur die niet met toepassing van artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR kan worden […]

Rechtbank mocht zaak niet zelf afdoen na schending hoorplicht

BV X ontving op 16 april 2015 haar WOZ-beschikking met dagtekening 31 januari 2015. A stuurde namens BV X een brief aan de gemeente. Hij wilde een gesprek hebben over de WOZ-beschikking en maakte bezwaar. Op 28 april 2015 vond aan het stadsloket van de gemeente een gesprek plaats. Daarna verklaarde de gemeente het bezwaar […]

Naast elkaar gelegen appartementen van één gezin niet één eigen woning

X bezat twee naast elkaar gelegen appartementen in één appartementencomplex die zij met haar gezin bewoonde. De woonkamer en de slaapkamers in het ene appartement werden gebruikt door de kinderen voor respectievelijk studie en slaap. De slaapkamers in het andere appartement werden gebruikt door de ouders voor respectievelijk werk en slaap. De woonkamer in dat […]

meer resultaten:
1