Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3975:
Hoge Raad over bewijslast beleid bodembeslag bij derde-eigenaar

Coca Cola European Partners BV (CCEP) stelde apparatuur ter beschikking aan horeca-exploitant Y. Toen Y naheffingsaanslagen loonheffing onbetaald liet, legde de ontvanger executoriaal beslag op de bedrijfsinventaris, waaronder de apparatuur van CCEP. De civiele kamer van Rechtbank Rotterdam besliste dat de ontvanger zich niet op de apparatuur kon verhalen. In de Leidraad IW was terughoudend […]

Immateriële SV na proces van politieambtenaren tegen korpschef onbelast

Vier politiebeambten procedeerden tot en met de CRvB omdat de korpschef een door ieder van hen aangevraagd functieonderhoud had afgewezen. De CRvB bevestigde de beslissing van de korpschef, maar veroordeelde de korpschef wel tot betaling van een immateriële schadevergoeding (IMSV) van € 1.000 wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel 6 EVRM. Bij […]

Waardedaling privéwoning terecht geactiveerd op ondernemingsbalans

X exploiteerde een landbouwbedrijf. Zijn woning was geëtiketteerd als privévermogen en de overige gebouwen en gronden als ondernemingsvermogen. In 2008 liet X een nieuwe woning bouwen op de grond die tot zijn ondernemingsvermogen behoorde. Daarvoor moest het bestemmingplan worden aangepast en moest hij de woonbestemming van de oude woning opgeven, waardoor de waarde daarvan daalde […]

Hoge Raad geeft regels over aan- en verkoopkosten deelneming

BV X had deelnemingen in Holding BV A (46%) en BV B (93,75%). Y bezat 99,9% van de aandelen BV X. In december 2006 werd besloten dat BV X haar aandelen BV A zou verkopen. Op 4 maart 2008 bracht BV D een bod uit, maar dat werd niet aanvaard. In december 2008 bespraken de […]

Informatiebeschikking voor huurcontracten panden overeind

X vermeldde in zijn aangifte IB 2010 in box III vijf verhuurde onroerende zaken met een totale waarde per 1 januari 2010 van € 800.958 en per 31 december 2010 van € 811.368. De inspecteur vroeg X in het kader van de aanslagregeling om kopieën van de huurcontracten en de achterliggende berekeningen van de aangegeven […]

Inspecteur treuzelde niet met opleggen naheffingsaanslagen: inlenersaansprakelijkheid gehandhaafd

BV X exploiteerde een uitzendbureau waarbij technische uitzendkrachten werden uitgeleend aan afnemers in de infrastructuur en metaalbedrijven. BV X leende in de jaren 2007 tot en met 2011 medewerkers in van diverse BV’s. Na controles stelde de ontvanger BV X inlenersaansprakelijk voor de door die BV’s onbetaald gelaten BTW en loonheffingen. BV X ging in […]

Kamervragen over bewering fiscus in box III-cassatieprocedure dat AEX-aandelen risicoarm zijn

De Tweede Kamerleden Omtzigt en Lodders (beiden VVD) hebben vragen gesteld over de bewering van de Belastingdienst in een verweerschrift in een van de lopende proefprocedures over de forfaitaire rendementsheffing in box III bij de Hoge Raad dat hoofdfondsen van de AEX en onroerend zaken een stabiele beleggingsvorm zouden vormen met weinig risico’s. De Tweede […]

Appartement in voormalig kantoorgebouw: 2% overdrachtsbelasting

X verkreeg op 17 oktober 2016 het appartementsrecht op de begane grond van een pand dat in 1991 was gebouwd als kantoorgebouw en destijds als zodanig in gebruik was genomen. Het pand was ten tijde van de verkrijging intern geheel gesloopt en er was een begin gemaakt met de opbouwwerkzaamheden. Mevrouw X claimde het 2%-tarief […]

Schenking van aandelen in BV met aanzienlijke vastgoedportefeuille niet vrijgesteld

BV G hield zich bezig met de verhuur van vastgoed. Zij verhuurde ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in 11 plaatsen in Oost-Nederland. De geschatte waarde van het vastgoed was € 10 mln. Alle aandelen BV G waren in handen van X en zijn echtgenote Y, die beiden op de loonlijst van BV G stonden, […]

BV met enorme vastgoedportefeuille geen onderneming: geen geruisloze terugkeer

BV G hield zich bezig met de verhuur van vastgoed. Zij verhuurde ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in 11 plaatsen in Oost-Nederland. De geschatte waarde van het vastgoed was € 10 mln. Alle aandelen BV G waren in handen van X en zijn echtgenote Y, die beiden op de loonlijst van BV G stonden, […]

meer resultaten:
1