Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3809:
Eetcafé door verkeerde locatie en beperkte opening geen bron van inkomen

X exploiteerde sinds 2011 in een vof met zijn broer een eetcafé. Daarnaast werkte X in 2012, 2013 en 2014 20 uur per week elders in loondienst. De vof behaalde van 2011 tot en met 2014 alleen maar negatieve resultaten. X gaf over 2012, 2013 en 2014 telkens verlies uit onderneming aan. De aanslagen werden […]

Alleen maar vrouwelijke rechters geen reden voor wraking van de rechters

X diende bij Hof Den Haag een wrakingsverzoek in omdat zijn verzoek om uitstel van de zitting was afgewezen door drie vrouwelijke raadsheren van Hof Amsterdam. Volgens X had de vrouwelijke rechter in eerste aanleg een dubieuze, vooringenomen en niet-objectieve uitspraak gedaan en de drie vrouwelijke raadsheren in hoger beroep konden volgens hem zijn beïnvloed […]

Documenten paraplu-aanpak buitenlands Vermogen openbaar

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek met betrekking tot de "paraplu-aanpak" Vermogen in het Buitenland, de volgende documenten van in totaal 132 pagina’s (gedeeltelijk) openbaar gemaakt: Memo governance programma Vermogen in het Buitenland (8 juni 2018). Memo Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (3 mei 2018). Algemene beschrijving programma Vermogen in het Buitenland […]

Interne notitie proces inlichtingenuitwisseling openbaar

Op 9 november 2017 maakte de staatssecretaris naar aanleiding van een WOB-verzoek een aantal gegevens openbaar met betrekking tot verschillende aspecten van internationale gegevensuitwisseling. De staatssecretaris verwees bij zijn antwoorden naar zijn WOB-besluit van 9 november 2017 waarin hij met betrekking tot de procedures voor de beoordeling van informatieverzoeken uit het buitenland twee interne documenten openbaar […]

Geen afwaardering regresvordering DGA door onzakelijke borgstellingen

X was enig aandeelhouder van BV A die op haar beurt alle aandelen hield in BV B, BV C en BV D. BV C kocht in 2008 een bedrijfspand voor € 1.160.000. De ABN AMRO bank verstrekte voor de financiering van het pand een krediet van € 1.260.000 (de kredietovereenkomst) bestaande uit vier leningen, waaronder […]

Pipowagen bij B&B-boerderij zelfstandig perceel voor rioolheffing

X was eigenaar en gebruiker van een woonboerderij met twee stallen waarin een B&B werd geëxploiteerd. Daarnaast was X eigenaar van een pipowagen die beschikte over een badkamer, douche, toilet, wastafel en gasfornuis. De pipowagen was afzonderlijk op het terrein van de boerderij gelegen en was aangesloten op de gemeentelijke riolering. De pipowagen werd voor […]

Verplaatsbare opslagtanks voor olie en vet geen roerende zaken

BV X was eigenaar van een terrein met een bedrijfsruimte, kantoor, een technische ruimte, een weegbrug en een damwand. Op het terrein stonden ook diverse opslagtanks (of silo’s) en een luchtdruktank. De tanks werden door BV X gebruikt voor de opslag en distributie en het mengen van oliën en vetten. De gemeente Nijmegen stelde de […]

Klarinettist met veel opdrachtgevers geen ondernemer maar ROW-genieter

X was afgestudeerd klarinettist. Hij was klarinetdocent, dirigent en ensembleleider bij A. Hij was ook als hoofdvakdocent basklarinet en docent methodiek verbonden aan hogeschool B en hij was als musicus betrokken bij Ensemble C en als remplaçant bij orkest D. In dat jaar ontving hij van A een brutovergoeding van € 20.750, van B een […]

Achtergestelde lening verkochte deelneming af te waarderen met € 100.000

BV X hield alle aandelen in BV B, die keramiekovens produceerde en verkocht aan particulieren, scholen en instellingen. BV X had in 2003 een rekening-courant-vordering (r/c-vordering) van € 356.561 op BV B, waarop een rente werd berekend van 4%. Op 23 december 2003 verkocht BV X de aandelen BV B aan BV C voor € […]

Kort geding tegen blokkeren van zendingen door Douane niet-ontvankelijk

ViaEurope was een logistiek dienstverlener die was gespecialiseerd in de afhandeling van via e-commerce verhandelde luchtvrachtpakketten. Het betrof veelal zendingen die vanuit China werden aangeleverd en via Schiphol naar bestemmingen in de EU gingen. De zendingen werden in Nederland in het vrije verkeer gebracht en daarvoor moest aangifte worden gedaan bij de Nederlandse Douane. In […]

meer resultaten:
1