Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4319:
Navordering door compromis niet mogelijk buiten vijfjaarstermijn

Tot de nalatenschap van de in 2002 overleden Z behoorden alle aandelen in BV A met een waarde van ruim € 15,7 mln. BV A had een vordering van ruim € 11,4 mln op een deelneming. De inspecteur legde aan de erfgenamen (twee nichten) en twee zussen (X en Y) een gewone aanslag en een […]

A-G Ettema: 2%-tarief overdrachtsbelasting ook voor kluskavels

In opdracht van de gemeente Den Haag werd een voorheen als bedrijfs- en kantoorpand gebruikt gebouw getransformeerd in een gebouw met zogenoemde kluskavels die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. X en Y kochten beiden in oktober 2016 van de gemeente zo’n kluskavel. Ten tijde van de verkrijging was het pand gestript tot casco […]

Betaalde schenkbelasting behoorde niet tot verkrijgingsprijs a.b.-aandelen

De vader van X richtte in 1989 BV A op. In 1990 schonk hij aan X en twee andere kinderen elk 6% van de aandelen in BV A. Bij de wijziging van de Wet IB 1964 op 1 januari 1997 werd de verkrijgingsprijs van die a.b.-aandelen vastgesteld op € 586.350. In 2012 vond een aandelenfusie […]

A-G: ledenbijdrage aan biologische winkel belast met 21% BTW

BV X had biologische winkels en verkocht voornamelijk producten tegen het verlaagde BTW-tarief, maar ook producten die onder het algemene BTW-tarief vielen. De producten waren dubbel geprijsd: elk product had een consumentenprijs en een lagere ledenprijs. Om de producten tegen de ledenprijs te kunnen kopen moesten de klanten onder meer een participatie verwerven in de […]

Tijdelijk verhuurd deel eigen woning (onbelast) in box I, niet in box III

X en haar fiscale partner Y waren gezamenlijk (ieder voor 50%) eigenaar van een (als eigen woning kwalificerende) woning. Het echtpaar verhuurde de woning in 2017 zowel volledig als gedeeltelijk en behaalde daarmee EURO 7.001 huurinkomsten, waarvan EURO 1.723 betrekking had op de huur van de gehele woning en EURO 5.278 op de verhuur van […]

Door gezamenlijk ondernemingsgewijs verhuren van ruimten geen box III

X en zijn broer Y dreven een onderneming in een maatschap die aanvankelijk bestond uit een landbouwbedrijf en een loonwerkbedrijf. In de loop van de tijd kwamen bedrijfsruimten (voormalige stallen) van het landbouwbedrijf leeg te staan die werden verbouwd tot opslagruimten en die vervolgens werden verhuurd aan derden. De activiteiten van de maatschap bestonden sindsdien […]

Ex-snijbloemenkweker BTW-ondernemer voor levering grond

X exploiteerde tot 2004 een snijbloemenkwekerij vanuit twee achter de echtelijke woning gelegen kassen in de gemeente Beuningen. Het totale perceel inclusief de echtelijke woning besloeg 4.100 m², waarvan ongeveer 3.350 m² was bebouwd met de kassen. Het perceel met de kassen behoorde tot het ondernemersvermogen van X. Na herhaalde verzoeken van X besloot de […]

Borgstelling DGA van autoschadebedrijf was onderdeel van herfinanciering door bank; tbs-verlies niet aftrekbaar

X en zijn echtgenote waren in de verhouding 90%-10% aandeelhouder in BV B. In maart 2009 kocht BV B alle aandelen in autoschadebedrijf BV C voor € 435.000. De verkopende autodealers spraken met BV C af dat zij al hun autoschadegevallen gedurende vijf jaar door BV C zouden laten herstellen. De aankoop van de aandelen […]

Kamervragen over belastingaftrek op intellectueel eigendom Uber

De Tweede Kamerleden Bruins (ChristenUnie) en Snels (GroenLinks) hebben de staatssecretaris vragen gesteld over de verhuizing van Uber naar Nederland. De heer Bruins wil van de staatssecretaris weten of het klopt dat Uber het intellectueel eigendom van het merk verhuist van Bermuda naar Nederland en of het klopt dat Uber dankzij Nederlandse belastingregels hier kan […]

Kamervragen over ruling met Uber in strijd met vestiging in Nederland

Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft staatssecretaris Snel om opheldering gevraagd over de ruling van Uber in Nederland naar aanleiding van het bericht dat Uber een onderdeel van Bermuda naar Nederland verhuist in verband met de lagere winstbelasting. Het Kamerlid wil weten wat zich in de Nederland heeft afgespeeld van deze transacties en welke bemoeienis […]

meer resultaten:
1