Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4755:
Fout aangiftegedrag belastingconsulent en onbeantwoord laten vragen door cliënten nieuw feit voor navordering cliënten

In de aangiften IB 2011 tot en met 2014 van X en Y waren uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De aangiften waren verzorgd door belastingconsulent A. In mei 2014 startte de inspecteur een onderzoek naar het aangiftegedrag van A. Eind 2015 had de Belastingdienst na een tweede onderzoek een bestand samengesteld met daarin […]

NOB bepleit optionele box III-heffing op basis van werkelijk rendement

De NOB heeft een aanzet gegeven tot een snellere aanpassing van box III naar een heffing op basis van werkelijk rendement. Staatssecretaris Vijlbrief heeft in zijn kamerbrief van 26 juni 2020 aangegeven dat het nog tien jaar gaat duren voordat heffing in box III kan plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement. Dit zou betekenen […]

Ná overlijden betaalde eigenwoningrente volgens A-G niet aftrekbaar

Mevrouw X overleed op 4 januari 2014. Zij had op die datum de rente met betrekking tot de eigenwoningschuld voor het gehele jaar vooruitbetaald. Haar erfgenamen stelden dat de vooruitbetaalde rente geheel aftrekbaar was in 2014, maar de inspecteur corrigeerde de aftrekbare eigenwoningrente voor 361/365e deel. Volgens de inspecteur was geen aftrek mogelijk voor het […]

Uitleg over betaalverzuimboeten ondanks corona-uitstel

De staatssecretaris heeft de Kamervragen beantwoord over signalen dat toch betaalverzuimboeten worden opgelegd voor onder meer de LB en BTW terwijl uitstel van betaling is verleend vanwege de coronamaatregelen. Volgens de bewindsman is in alle gevallen waarin om versoepeld uitstel van betaling is verzocht, ook uitstel verleend voor (in eerste instantie) drie maanden. Het proces […]

Rechtsbijstand door echtgenoot niet op zakelijke basis: geen PKV

Onderneemster X maakte bezwaar tegen een dwangbevel voor de invordering van een onbetaald geble-ven naheffingsaanslag BTW, waarbij € 301 aan betekeningskosten in rekening was gebracht. De ontvan-ger verklaarde het bezwaar ongegrond, maar vernietigde uit coulance alsnog de betekeningskosten. Hij kende geen proceskostenvergoeding (PKV) toe. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat haar echtge-noot op […]

In coöperatie werkende huisarts geen ondernemer voor de IB

Huisarts mevrouw X richtte in 2005 met haar dochter de Coöperatieve Vereniging Huisartsenpraktijk Z op, waarvan zij en haar dochter enig lid waren. Z was belastingplichtig voor de Vpb en diende aangiften Vpb in. In april 2013 sloot mevrouw X een dienstverleningsovereenkomst met Z met terugwerkende kracht naar 2005. Zij verrichtte de medische diensten die […]

Bijna € 1,7 mln aan BTW-schulden carrouselfraudeur niet meer in te vorderen

X ontving op 26 juni 2007 naheffingsaanslagen BTW over 2002, 2003 en 2004 van in totaal € 1.693.761, die terstond en tot het volle bedrag invorderbaar waren verklaard. De gemachtigde van X maakte bezwaar tegen de naheffingsaanslagen, maar de inspecteur hield de bezwaarschriften aan in verband met een lopend onderzoek van de FIOD-ECD. Daarna werd […]

Belastingadvieskantoor schadeplichtig voor fout met 30%-regeling over aandelen-incentive Australische expat

De Australische mevrouw X woonde en werkte van 2009 tot eind 2012 in Brussel. Van november 2012 tot oktober 2013 verbleef zij in Australië en emigreerde daarna naar Nederland. Zij trad in Nederland als chief marketing officer (CMO) in dienst bij D, waar zij deelnam aan een Executive Ownership Plan. Mevrouw X gaf belastingadvieskantoor A […]

Inbreng panden vanuit maatschap in BV met ODB belaste verkrijging

Maatschap Y was een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, die zich bezighield met het gezamenlijk beleggen in registergoederen. De maten hadden ieder een evenredig deel van de juridische en economische eigendom van een vastgoedportefeuille van 11 onroerende zaken waarin Y belegde. De maten brachten op 7 oktober 2016 ieder hun evenredig deel van de onroerende zaken […]

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) vervangt TOGS

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL komt in de plaats van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), die op 26 juni 2020 is gesloten. MKB-ondernemers […]

meer resultaten:
1