Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3659:
A-G: onderzoek naar begunstigend beleid compliante exploitanten seksinrichting

BV X exploiteerde een onderneming die in het handelsregister was ingeschreven als kamerverhuurbedrijf. Zij beschikte over vergunningen voor het exploiteren van een seksinrichting. Na diverse waarnemingen ter plaatste stelde de inspecteur dat sprake was van een dienstbetrekking tussen BV X en de dames die bij haar een kamer huurden. Hij legde over 2008 een naheffingsaanslag […]

Rente Credit Suisse niet aftrekbaar; geen schuldparallellie

De Credit Suisse-bank had deelnemingen en vestigingen in tal van andere landen, waaronder v.i. C in het VK. C was een van de belangrijkste entiteiten voor het aantrekken van vreemd vermogen. Ook in Nederland was Credit Suisse actief, onder meer via BV E. In de jaren 2004 tot en met 2008 kocht BV E diverse […]

Zeer luxe tandartswoning van € 3,6 mln was ondernemingsvermogen

Tandarts-implantoloog X had een eigen praktijk met ongeveer 20 werknemers en 19.000 patiënten. X liet een woning bouwen en betrok die in maart 2012. Bij de woning bevond zich een dubbele garage met autolift, een botenhuis, berging en aanlegsteiger. Verder beschikte de woning over een binnenzwembad, een sauna en een stoomcabine. De investering bedroeg € […]

Stukken over afschaffing dividendbelasting alsnog openbaar

Minister-President Rutte heeft dinsdagavond 24 april 2018 alsnog documenten over de afschaffing van de dividendbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft ten eerste documenten over de afschaffing van de dividendbelasting die zijn opgesteld ten behoeve van de onderhandelende partijen tijdens de formatie van 15 maart tot 26 oktober 2017. Ten tweede gaat het om […]

Getuigen ontkrachtten standpunt over fiscale woonplaats buiten Nederland

X ontving in 2012 een WAO-uitkering van het UWV. Zij deed aangifte IB als buitenlands belastingplichtige en vermeldde een woonplaats in Suriname. De inspecteur merkte X echter aan als binnenlands belastingplichtige omdat zij volgens hem haar fiscale woonplaats in Nederland had. Hij wees onder meer op de bankrekening van X, waaruit bleek dat zij voornamelijk […]

Implementatiewetsvoorstel UBO-register uitgesteld tot 2019

Begin 2017 werd het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden voor internetconsultatie aangeboden. Het was de bedoeling dat het wetsvoorstel voor de implementatie van het register met Ultimate Beneficial Owners (UBO-register) in de eerste helft van 2018 zou worden ingediend. Eind 2017 is echter een Europees politiek akkoord bereikt over een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, […]

Geen afwaardering van $ 186 mln op leningen Belizaanse vennootschappen

BV X ging in beroep tegen aan haar opgelegde aanslagen Vpb over 2009 tot en met 2012. Zij stelde dat de aanslagen 2009 en 2010 niet op de juiste wijze bekend waren gemaakt en de inspecteur ten onrechte de afwaardering van de door BV X verstrekte leningen van in totaal $ 186.000.000 aan een drietal […]

Overgangsmaatregel bij spoedreparatie f.e. Vpb

De staatssecretaris heeft vragen van het Tweede Kamerlid mevrouw Lodders beantwoord over de gevolgen van het arrest van het EU-Hof van Justitie over de uitsluiting van renteaftrek op grond van artikel 10a Wet Vpb en de aangekondigde spoedmaatregelen ten aanzien van de f.e. voor de Vp. Daarbij gaf hij aan een overgangsmaatregel voor te stellen […]

Verhuur bewaakte opslagruimte BTW-vrijgesteld

BV X exploiteerde een opslagbedrijf op twee locaties. Het opslagbedrijf op locatie A werd geëxploiteerd in een voormalige konijnenstal waarin containers stonden. Het opslagbedrijf op locatie B werd geëxploiteerd in een door BV X gehuurd pand waarbij was geopteerd voor BTW-belaste verhuur. De huurders van de opslagruimten mochten alleen in het pand komen voor laden […]

Bestuurder niet zonder meer aansprakelijk na verplaatsing BV

BV A verkocht in 1999 en 2000 het grootste deel van haar deelnemingen en leende de opbrengst daarvan uit aan haar moedermaatschappij B Ltd in Israël. In december 2002 werd de zetel van BV A verplaatst naar Israël. De aanslagen Vpb 1999-2002 liet BV A onbetaald. In maart 2013 stelde de ontvanger drie (voormalige) bestuurders […]

meer resultaten:
1