Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4764:
Schadevergoeding voor mislukte aandelenovername niet onder deelnemingsvrijstelling

BV X was internationaal actief in de verzekeringsbranche. In 1999 verwierf zij samen met haar consortiumpartner Big Bank Gdanski (BBG) als "strategisch partner" 30% van de aandelen in de Poolse staatsmaatschappij A die een groot aandeel had in de Poolse verzekeringsmarkt. In dat jaar had de Poolse ministerraad besloten om A in twee fasen te […]

Aftrekbeperking van € 5.000 voor meewerkende partner volgens A-G Niessen verboden discriminatie

X dreef samen met zijn echtgenote Y een onderneming op het gebied van het acquireren en (her)redigeren van manuscripten van boeken. X betaalde echtgenote Y jaarlijks € 1.500 voor haar werkzaamheden die enkele uren per week of per maand in beslag namen. In zijn aangiften IB 2014, 2015 en 2016 claimde hij aftrek van de […]

Navordering na foute verliescompensatievolgorde van tafel

De inspecteur corrigeerde de aangifte Vpb 2014 van BV X waarin een verlies was aangegeven van € 265.696 met € 480.600 naar een belastbaar bedrag van € 214.904 in verband met een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid van een door BV X verstrekte lening. Na bezwaar van BV X, verminderde de inspecteur de aanslag over 2014 […]

Fiscalist en oud-advocaat veroordeeld tot taakstraf van 180 uur

De Belastingdienst stelde in juli 2014 een boekenonderzoek in bij een juridisch advieskantoor dat op naam stond van mevrouw Y, omdat eraan werd getwijfeld of zij fiscaal gezien wel als ondernemer kon worden aangemerkt. De Belastingdienst concludeerde dat niet zij, maar haar echtgenoot, fiscalist en oud-advocaat X, de onderneming exploiteerde. Uit het daarna ingestelde strafrechtelijk […]

Door inspecteur ambtshalve toegepaste zelfstandigenaftrek niet in rechte te bestrijden

X en zijn broer waren vanaf 2011 firmant in vof A, waarvan de winstverdeling 50/50 bedroeg. Bij de aanslagregeling IB 2011 tot en met 2014 volgde de inspecteur de door X ingediende aangiften waarin X de zelfstandigenaftrek had opgevoerd. Over 2011 en 2012 was de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek. X vroeg de inspecteur in […]

Micromanagende AA veroordeeld tot 12 maanden cel voor belastingfraude

Accountant-Administratieconsulent X werd strafrechtelijk vervolgd voor belastingfraude. Hij was indirect enig aandeelhouder van BV A en (indirect) voor 50% aandeelhouder van accountants- en belastingadvieskantoor BV C. Bij een boekenonderzoek bij BV D was gebleken dat BV A geen BTW had verantwoord voor de verkoop van een Audi R8 aan BV D. De strafkamer van Rechtbank […]

Voorziening voor groot onderhoud viel vrij bij verkoop distributiecentrum

2BV X verkocht eind 2007 haar distributiecentrum en vormde voor de boekwinst van € 2,6 mln op aanraden van belastingadviseur Y een HIR. Ook vormde zij een voorziening voor groot onderhoud voor het distributiecentrum die vervolgens in vijf jaar zou moeten vrijvallen. Kort daarvoor waren de aandelen BV X verkocht, maar volgens Y verhinderde artikel […]

Heffingskorting niet uitbetaald aan echtgenote in Marokko

Mevrouw X woonde in Marokko en genoot geen Nederlands inkomen. Haar echtgenoot Y woonde in Nederland en ontving wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg zij de algemene heffingskorting uitbetaald, omdat zij had gekozen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Met ingang van 2015 was die regeling afgeschaft en kreeg mevrouw X de […]

Ook Hof Den Bosch akkoord met erfbelasting verzwegen Zwitsers vermogen

Hof Arnhem-Leeuwarden handhaafde onlangs een in 2016 opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting voor een Zwitsers tegoed van een in 2000 overleden erflater. Door de onmiddellijke inwerkingtreding van de onbeperkte navorderingstermijn van artikel 66, lid 3, SW op 1 januari 2012 kon de inspecteur navorderen over het tot 2014 verzwegen vermogen. Hof Den Bosch heeft nu in dezelfde […]

Fout aangiftegedrag belastingconsulent en onbeantwoord laten vragen door cliënten nieuw feit voor navordering cliënten

In de aangiften IB 2011 tot en met 2014 van X en Y waren uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De aangiften waren verzorgd door belastingconsulent A. In mei 2014 startte de inspecteur een onderzoek naar het aangiftegedrag van A. Eind 2015 had de Belastingdienst na een tweede onderzoek een bestand samengesteld met daarin […]

meer resultaten:
1