Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4408:
Medebelanghebbendebeschikking WOZ voor erfgename

In 2012 werd mevrouw X door het overlijden van haar vader als erfgenaam mede-eigenaar van drie panden. Haar broer was aangewezen als executeur en maakte "namens de erven" bezwaar tegen de aan hun vader afgegeven WOZ-beschikkingen voor 2012. Het bezwaar voor het jaar 2012 werd gegrond verklaard. In 2016 vroeg mevrouw X de gemeente om […]

Bewijslast uiteindelijke gerechtigdheid bij inspecteur

X was een naar Japans recht door de 72 bij haar aangesloten Japanse pensioenfondsen opgericht fonds dat feitelijk was gevestigd in Japan. X was een "public interest corporation". X ontving portfoliodividenden van in Nederland gevestigde beursgenoteerde vennootschappen, waarop 15% dividendbelasting werd ingehouden. X was in Japan niet onderworpen aan een belastingheffing naar de winst en […]

Eerdere controle belette € 12 mln BTW-naheffing Loterijclub

BV X, BV Y en BV Z maakten deel uit van een conglomeraat van Nederlandse en Zwitserse vennootschappen, waarvan de hoofdactiviteit bestond uit het creëren van pools van loten in een buitenlands kansspel en het verkopen van aandelen in die pools. BV X ontving de gelden van de deelnemers in het kansspel en verkocht de […]

Ook Hof Arnhem-Leeuwarden legt begrip “aanhorigheid” bij agrarische gebouwen ruim uit

Mevrouw X exploiteerde samen met haar echtgenoot en haar zoon in een maatschap een gemengd agrarisch bedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorden een deel, een ligboxenstal, een varkensstal, een wagenloods, een waterbroninstallatie, een waterbron, een mestsilo, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. In 2014 claimde mevrouw X aftrek van afschrijvingskosten voor deze activa. De inspecteur weigerde […]

Bewijsaanbod met leugendetector na gebruik afroommodule Chinees restaurant afgewezen

BV X was onderdeel van een f.e. voor de BTW met BV Y als houdstervennootschap. Aandeelhouders van BV Y waren A en B ieder voor 50%. BV X exploiteerde een "all you can eat" wokrestaurant. Dit restaurant maakte gebruik van een kassasysteem van het merk Yitong waarvan bij de Belastingdienst bekend was dat sommige typen […]

Namens ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

X en zijn echtgenote Y waren ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van een woning. In september 2011 scheidden zij. In het echtscheidingsconvenant hadden X en mevrouw Y over en weer afstand gedaan van hun rechten op alimentatie ten opzichte van elkaar. Ook was overeengekomen dat de hypothecaire lening niet werd toegescheiden en mevrouw Y […]

Interimmanager met inhuurcontract niet in dienstbetrekking werkzaam

Interimmanager X hield alle aandelen in BV A, die op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder was van BV B. BV B hield zich bezig met consultancy, interim- en advieswerkzaamheden. Sinds december 2014 bestond tussen BV Z en BV A een (niet-ondertekende) overeenkomst "inhuurcontract voor bepaalde tijd". X verrichtte vanaf 1 januari 2015 werkzaamheden voor […]

Naam van hoorders in hoorverslag, tenzij geautomatiseerde beschikking

In zijn beroep tegen de WOZ-beschikking van zijn woning voerde X aan dat er geen notulen van de hoorzitting in de bezwaarfase waren gemaakt en het hoorverslag niet aan hem ter goedkeuring was voorgelegd. Ook waren de namen van de hoorders volgens X ten onrechte niet in het verslag van de hoorzitting vermeld. Rechtbank Midden-Nederland […]

Precariotarief binnenstad voor terras aan Bossche watertoren op stadswallen

Vof X dreef sinds 1 juni 2017 een horecagelegenheid op de benedenverdieping van de voormalige watertoren in Den Bosch. X vroeg de gemeente in november 2016 naar de mogelijkheid voor het plaatsen van een terras op het plein voor de watertoren. De gemeente liet daarop weten dat dit mogelijk was en dat het adres van […]

Conceptwetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste rechters

De minister voor Rechtsbescherming heeft een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Awb, de AWR, de Wet RO en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren voor internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel betreft enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges. In de eerste plaats wordt voorgesteld om de figuur van de […]

meer resultaten:
1