Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4646:
Geldlening niet bewezen: geen afwaardering regresvordering borgstelling

X was bestuurder van BV D die deel uitmaakte van de D-groep, waarvan de naar Panamees recht opgerichte stichting G aan de top stond. G bestond uit drie units die elk via een naar het recht van de Seychellen opgerichte vennootschap aandelen bezaten in H Ltd. Eén daarvan was I SA, die een belang van […]

Medewerker Belastingtelefoon wekte vertrouwen: geen revisierente

X kocht in 2015 een lijfrente af en ontving een uitkering van € 48.439. Bij de aanslagregeling IB 2015 bracht de inspecteur revisierente in rekening. X ging daartegen in beroep en stelde dat een medewerker van de Belastingtelefoon hem had toegezegd dat hij geen revisierente verschuldigd was. Hij verstrekte daarbij de handgeschreven notitie die hij […]

Stichting CO2-Prestatieladder door structurele overschotten Vpb-plichtig

De activiteiten van stichting X bestonden uit het bevorderen van klimaatvriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij aanbestedingen gebruik te maken van een voor dit doel ontwikkeld certificeringssysteem: de CO2-Prestatieladder. Indien en voor zover werd voldaan aan bepaalde criteria werd een partij gecertificeerd en door X op een bepaald niveau van de ladder geplaatst. Door […]

Ongelimiteerde borgstelling risicovol bedrijf niet zakelijk

Mevrouw X was met haar echtgenoot Y directeur en aandeelhouder van BV A die haar bedrijf uitoefende in een van het echtpaar gehuurd bedrijfspand. Dit bedrijfspand hadden de echtelieden in 1995 gekocht. Voor de financiering hadden zij een lening gesloten bij de bank van € 358.386. Deze lening werd in 2005 afgelost. In 1995 sloot […]

Bewindvoering niet vrijgesteld van BTW

De activiteiten van bedrijf X bestonden uit bewindvoering. Zij werd bij beschikking door de kantonrechter aangewezen als bewindvoerder en ontving voor haar werkzaamheden een vergoeding. De inspecteur liet na vragen hierover aan X weten dat de activiteiten niet konden worden aangemerkt als vrijgestelde prestaties in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet […]

Stand van zaken coronamaatregelen bij de rechtspraak

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. In de afgelopen periode is het normale functioneren van de rechtspraak door de maatregelen beperkt, maar het werk gaat […]

Niet-onderzoeken antwoord 10a Vpb-vraag in aangifte geen ambtelijk verzuim

In april 2009 leende BV X van het met haar verbonden Antilliaanse lichaam BV Y € 850.000 voor de aankoop van de aandelen BV Z. De lening was aangegaan voor 15 jaar tegen 5% rente. BV X bracht de rente in aftrek op haar winst en beantwoordde in haar aangiften Vpb vanaf 2009/2010 de vraag […]

Geen douanerechten en BTW op invoer medische uitrustingen

De Europese Commissie (EC) heeft verzoeken van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd om tijdelijk af te zien van de heffing van douanerechten en BTW op de invoer van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen uit derde landen. De EC wil zo bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. De maatregel beoogt het financieel gemakkelijker te […]

Evenredige vermindering erfbelasting bij 180-dagenregeling

X kreeg in 2015 van zijn moeder twee schenkingen: € 5.000 op 31 maart en € 80.000 op 23 december. X deed voor deze schenkingen aangifte schenkbelasting. Rekening houdend met een vrijstelling van € 5.277 kwam de verschuldigde schenkbelasting uit op: € 7.972 (€ 85.000 -/- € 5.277). De moeder overleed op 20 april 2016. […]

Uitstel van betaling wegens coronacrisis verder verruimd

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers die door de COVID-19-crisis in de financiële problemen komen verduidelijkt en verder versoepeld. Dit geldt zowel voor het aantal belastingen waarvoor de tijdelijke regeling gaat gelden als de te vervullen formaliteiten. Ook meldt de staatssecretaris een versoepeling ten aanzien van de G-rekening. Naast […]

meer resultaten:
1