Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3523:
Nultarief niet zomaar te weigeren bij carrousselfraude

BV X dreef een groothandel in mobiele telefoons. In 2001 had zij aan ondernemers in Duitsland en een ondernemer in Luxemburg mobiele telefoons geleverd tegen het BTW-nultarief. Deze aangiften resulteerden in een teruggaaf van BTW van ruim € 3,3 mln. De ondernemers in Duitsland aan wie BV X had geleverd, waren gelieerd aan ene Y. […]

Beleggings-BV “geleid en bestuurd” vanuit Nederland en niet Singapore

A was aandeelhouder en bestuurder van beleggingsvennootschap BV X. Op 9 juli 2004 werden B en C van Y Ltd in Singapore benoemd als bestuurders. A woonde tot 3 april 2007 in Nederland. BV X ging in beroep tegen de aanslagen Vpb 2004-2007 en stelde dat zij vanaf 9 juli 2004 recht had op aftrek […]

Opbrengst van verzekeringsfraude door gemeenteambtenaar belast

X was ambtenaar bij een gemeente en werkte op de afdeling risicobeheer en verzekering. De inspecteur startte naar aanleiding van een tip over de herkomst van een Maserati in oktober 2008 een onderzoek naar de handel in auto’s door X, die de betreffende Maserati had verkocht. Tijdens dat onderzoek bleek dat er ook een strafrechtelijk […]

Eén BTW-tarief voor rondleiding Amsterdam ArenA en museumbezoek

CV X exploiteerde een multifunctioneel gebouwencomplex dat bestond uit een stadion en daarbij behorende voorzieningen. In het stadion was ook het museum van een voetbalclub gehuisvest. X organiseerde tegen vergoeding verschillende tours, die bestonden uit een rondleiding door het stadion en een bezoek aan het museum. Het museum kon niet los van het stadion worden […]

Lening pensioenstichting aan BV was niet onzakelijk

Stichting X was opgericht door A om pensioenregelingen uit te voeren voor werknemers van BV B. A was directeur en enig aandeelhouder van BV B. X nam in oktober 2009 de pensioenverplichting over van BV B tegenover A en zijn echtgenote. De waarde daarvan bedroeg per 1 november 2009 € 3.122.030. BV B bleef bijna […]

Vermogensrendementsheffing 2014 volgens Hof A’dam te hoog

Het box III-vermogen van X bestond op 1 januari 2014 volledig uit banktegoeden tot een bedrag van € 127.954. Zij ontving in 2014 € 1.336 aan rente. In haar aangifte IB 2014 vermeldde X een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 4.272. De inspecteur legde de aanslag IB 2014 conform de aangifte op. […]

In beroep ingenomen stelling van niet-ontvangst aanslag ongeloofwaardig

X maakte op 25 april 2017 bezwaar tegen de op 24 februari 2017 gedagtekende aanslag IB 2015 met een verzuimboete van € 369. De inspecteur verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. X ging in beroep en stelde toen alsnog dat hij de aanslag niet had ontvangen en pas na ontvangst van een aanmaning daarvan op […]

Giftenaftrek terecht geweigerd voor niet-bewezen contante schenkingen

X trok in zijn aangifte IB 2013 een gift af van € 4.500 aan Stichting Y. De inspecteur weigerde de aftrek omdat de ANBI-status van Y in januari 2014 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 was ingetrokken. en X de gift in contanten niet had bewezen. X ging in beroep. Rechtbank Den Haag stelde […]

Premieheffing WGA voor WSW-instelling niet in strijd met artikel 1 EP

X was een instelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en ontving een beschikking waarbij het premiepercentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor 2013 was vastgesteld op 0,68%. Voorheen waren aparte beschikkingen gedifferentieerde premie WAO afgegeven voor het ambtelijke personeel van X en het WSW-personeel, maar na een herbeoordeling […]

Medeplegersboete voor medewerker administratiekantoor

X was medewerker van administratiekantoor B en hield zich bezig met het verwerken van administraties, het opmaken van jaarstukken en het indienen van aangiften IB, Vpb en BTW. V.o.f. C was een cliënte van B waarvoor X onder meer de aangiften BTW verzorgde. Bij een boekenonderzoek bij v.o.f. C bleek dat in 2011 nihilaangiften waren […]

meer resultaten:
1