Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5098:
Stichting na afsplitsing directe zorgwerkzaamheden geen ANBI meer

Stichting X verrichtte na een juridische fusie tussen twee stichtingen die beide de ANBI-status hadden, alle activiteiten van deze twee stichtingen op het gebied van de gezondheidszorg en ouderenzorg. X werd vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI. Met ingang van 1 mei 2017 bracht X in het kader van een herstructurering haar operationele activiteiten […]

Oplopen r/c-schuld aan pensioen-BV uitdeling aan DGA

Pensioen-BV X leende in 2004 en 2005 geld aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) Y voor de verbouwing van zijn eigen woning. Op 31 december 2014 bedroeg het saldo van de lening € 658.248. Op de eigen woning zat een hypothecaire lening van de Rabobank aan Y van € 500.000. BV X had daarnaast een rekening-courantvordering (r/c) […]

Contanten onder strafvorderlijk beslag toch belast in box 3

X gaf in zijn IB-aangiften over 2013 en 2014 een inkomen aan van nihil. De aanslagen werden conform de aangiften opgelegd, maar de inspecteur legde navorderingsaanslagen op toen hij erachter kwam dat de Duitse Douane bij een controle langs de snelweg in 2012 contanten van X in beslag had genomen. Daarbij ging de inspecteur uit […]

Consultaties over maatregelen tegen mismatches en belastingontwijking

De staatssecretaris van Financiën heeft twee conceptwetsvoorstellen om belastingontwijking via zogenoemde mismatches te bestrijden voor internetconsultatie aangeboden. Het gaat om het wetsvoorstel om mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel tegen te gaan en het wetsvoorstel belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (implementatie slot ATAD2). Ook kondigt de staatssecretaris de consultatie aan van een wetsvoorstel met aanpassingen […]

Grootschalig karakter BTW-fraude ten onrechte meegewogen in strafmaat

X was voorzitter van goede doelenstichting Y. Hij werd als feitelijk leidinggever van Y strafrechtelijk vervolgd omdat hij BTW had teruggevraagd op inkopen die niet hadden plaatsgevonden of waarvan geen facturen waren, waardoor een belastingnadeel van € 257.848 was geleden. De strafkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde X tot een gevangenisstraf van 9 maanden, maar Hof […]

Betaalverzuimboeten voor jaaraangevers loonheffingen onterecht

De Belastingdienst heeft een bericht gepubliceerd over onterecht opgelegde betaalverzuimboeten aan werkgevers die per jaar loonaangifte doen. Onlangs zijn naar deze werkgevers naheffingsaanslagen loonheffingen verstuurd waarin ten onrechte ook een betaalverzuimboete is opgenomen. Deze betaalverzuimboeten hoeven niet te worden betaald. De Belastingdienst brengt het bedrag van de betaalverzuimboete in mindering op de naheffingsaanslag en verstuurt […]

Voor toepassing scheidingsregeling eigen woning geen mede-eigendom vereist

X en mevrouw Y waren buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning in Nederland (woning 1) was voor 100% eigendom van mevrouw Y. Het echtpaar was vanaf 2008 ieder voor 50% eigenaar van een woning in aanbouw in België (woning 2). Op beide woningen rustten hypothecaire geldleningen, waarvoor de echtelieden hoofdelijk aansprakelijk waren. […]

Vrijstelling rioolheffing voor kerken verboden discriminatie

X, Y en Z gingen in beroep tegen aanslagen rioolheffing voor 2015 van de gemeente Sliedrecht. Zij stelden dat sprake was van een ongelijke behandeling omdat kerken (en andere objecten bestemd voor de openbare eredienst en bezinningsbijeenkomsten) waren vrijgesteld van de rioolheffing voor eigenaren, terwijl die onroerende zaken net als hun woningen ook waren aangesloten […]

Vijlbrief wil strengere criteria EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen geantwoord dat hij een voorstander is van strengere criteria voor de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties voor belastingdoeleinden. Het lijkt hem logisch om een criterium op te stellen dat aanslaat op het feit dat een land geen winstbelasting heeft of een tarief van 0% toepast. Een dergelijk criterium zal ook gemakkelijker […]

ODB-woningtarief voor verkrijging perceel met oude woningfundering

X verkreeg op 22 oktober 2018 een perceel grond met daarin de fundering van een door brand verwoeste woning, een schuur en bestrating en verkreeg vervolgens een omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning op de bestaande fundering. X voldeed 6% overdrachtsbelasting (ODB), maar stelde in bezwaar dat sprake was van de verkrijging van een […]

meer resultaten:
1