Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5295:
Hotelschoonmaakbedrijf met ontbrekende SBI-code toch recht op TOGS

BV X deed een melding van een ontbrekende SBI-code en stelde dat de SBI-code waarmee zij in het handelsregister van de KvK was geregistreerd ten onrechte niet voorkwam in Bijlage 1 en zij daarom ten onrechte geen aanspraak kon maken op de TOGS. De minister van Economische Zaken wees echter op de bedrijfsomschrijving zoals die […]

Schoonheidssalon met maar enkele betalende klanten geen inkomensbron

Mevrouw X begon in januari 2014 een schoonheidssalon aan huis. Zij verrichtte de schoonheidsverzorging, pedicure en manicure, vanuit een kamer in haar huurwoning. In haar aangiften IB over 2014, 2015 en 2016 gaf zij haar UWV-uitkering aan en een negatief resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) in verband met de activiteiten van de schoonheidssalon op van […]

Amazone bewees lager dan minimumloon artikel 12a-loon niet

Mevrouw X was actief in de paardensport en had in 2016 aan 79 wedstrijden deelgenomen. Zij was ook enig aandeelhouder van BV A (en haar vader algemeen directeur) die zich bezighield met bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed, financiële holdings en het fokken en houden van paarden en de uitoefening van de […]

Niet-aftrekbaarheid IVF homostel discriminatie, maar geen rechtsherstel

X had met zijn partner van hetzelfde geslacht (Y) een kinderwens. Om deze wens te vervullen was X in 2016 naar het buitenland gereisd om daar deel te nemen aan een eiceldonatie- en draagmoederschapprogramma. Via een IVF-behandeling was één embryo geplaatst in de baarmoeder van een draagmoeder. Op 10 januari 2018 werd een dochter uit […]

Omkering bewijslast door auto van de zaak van € 214.000 en nihilaangifte

X was voor 96% aandeelhouder van BV A. X woonde met zijn echtgenote en kind in een huurhuis. Volgens zijn aangifte IB had hij over 2014 geen belastbare inkomsten in box 1 en had hij geen banksaldi of contanten en geen schulden. De inspecteur stelde echter dat X over 2014 niet de vereiste aangifte had […]

Bijna € 90.000 toeristenbelasting voor verhuur recreatiewoningen aan arbeidsmigranten

BV X hield zich bezig met de verhuur van onroerend goed. Zij huurde 41 recreatiebungalows op een recreatieterrein die zij verhuurde aan een vof en soms aan derden. De gemeente legde BV X een aanslag toeristenbelasting 2019 op van € 89.417 vanwege het houden van verblijf (in de recreatiebungalows) van personen die niet als ingezetene met […]

Fiscus kreeg uitdeling wegens oplopende r/c-schuld niet bewezen

X was directeur en enig aandeelhouder van BV Y, die deelnemingen had in vier andere BV’s. Als bestuurder van BV Y ontving X voor zijn werkzaamheden een nettoloon van € 32.099 in 2014, € 32.452 in 2015 en € 32.549 in 2016. Daarnaast genoot X in 2014 een resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen […]

Papieren inkomen te wrange maatstaf bij terugvordering toeslagen

Mevrouw X ontving van 21 juli 2016 tot en met 2018 een uitkering als voorlopige lening van de Sociale Dienst Drechtsteden. De uitkering als lening was niet belast. In augustus 2019 werd de uitkering als lening omgezet in een verstrekking om niet, en werd de uitkering over 2016-2018 alsnog belast. Omdat het verzamelinkomen over 2019 […]

A-G Wattel eens met niet-aftrekbare 10a-rente in private equitystructuur

De aandeelhouder van BV X was de in Luxemburg gevestigde Y. BV X was enig aandeelhouder van BV A, die op haar beurt enig aandeelhouder was van BV B. BV X, BV A en BV B vormden een fiscale eenheid (f.e.) voor de Vpb. BV B verwierf op 27 mei 2011 alle aandelen BV C. […]

Op 2 januari aan oplichter overgemaakte € 100.000 belast in box 3

X had op 1 januari 2017 een geldleningsovereenkomst gesloten op grond waarvan hij per dezelfde datum € 100.000 uitleende aan BV A en/of D. Een dag later maakte hij het bedrag van € 100.000 over. Volgens de overeenkomst zou het bedrag op 7 februari 2017 worden afgelost inclusief een vergoeding van € 10.000. Kort na 2 januari 2017 […]

meer resultaten:
1