Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4161:
Voortgang wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage in Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage. In de nota van wijziging zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen opgenomen: (1) een verduidelijking van de mogelijke procedures bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, en (2) een uitbreiding van de geheimhoudingsplicht voor de […]

Echtgenote nagevorderd omdat fiscus niet wist van algehele gemeenschap

X was in algehele gemeenschap getrouwd met registeraccountant Y die enig aandeelhouder was van BV A en via die BV eigenaar van 51% van de aandelen van accountantskantoor BV B. In maart 2012 ging het concurrerende accountantskantoor BV Z failliet en verkocht die BV haar kantoorpand voor de executiewaarde van € 670.000. In de koopovereenkomst […]

BTW privégebruik auto ten laste van winst uit onderneming

Tot het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen van X – maat in een openbare maatschap – behoorde een personenauto die hij ook voor privédoeleinden gebruikte. In de aangifte IB 2015 was bij de winst uit onderneming rekening gehouden met een bijtelling voor het privégebruik van de auto. Voor de BTW was rekening gehouden met 2,7% van dit privégebruik. […]

Voorgenomen beleid vernieuwde rulingpraktijk naar Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft voorafgaand aan het debat met de Tweede Kamer op 24 april 2019 het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit besluit zal de huidige APA- en ATR-besluiten vervangen. Het besluit zal gepubliceerd worden in de Staatscourant vóór 1 juli zodat het beleid op 1 juli […]

Vergoeding autohuur van BV drukte niet op DGA: geen verrekening bijtelling

X was directeur en enig aandeelhouder (DGA) van BV Y en had in 2013 een auto van BV Y ter beschikking gekregen. X ging in beroep tegen de ambtshalve aanslag IB 2013 die de inspecteur had opgelegd omdat X geen aangifte had ingediend en tegen de hierbij opgelegde verzuimboete van € 4.920. Rechtbank Den Haag […]

Inspecteur kon verbouwingskosten woning jaren later opvragen

Het echtpaar X had de hypothecaire lening op hun eigen woning in 2007 verhoogd met € 93.500 tot een totaalbedrag van € 468.000. Zij merkten de hypotheekverhoging aan als eigenwoningschuld. Begin 2013 stelde de inspecteur vragen over hun hypotheekschuld. Het echtpaar liet weten dat de hypotheek in 2007 en 2008 was verhoogd voor een verbouwing, […]

Laatste halfjaarsrapportage Belastingdienst en Jaarverslag 2018 van rulingteam

De staatssecretaris heeft de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en het jaarverslag van het APA/ATR-team over 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. De 23e halfjaarsrapportage is de laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. In het vervolg rapporteert de Belastingdienst op vaste momenten over het Jaarplan Belastingdienst, via de twee voortgangsrapportages en een afsluitende jaarrapportage. Verder heeft […]

Levering deel verbouwde wollenstoffenfabriek BTW-belast

Rechtspersoon X kocht een (inmiddels als rijksmonument aangemerkte) voormalige wollenstoffenfabriek die in verschillende delen aan haar werd geleverd. Op 13 oktober 2016 werd een deel geleverd, waarvoor X € 13.126.628 betaalde. De verkoper had vóór de levering aan dit deel voor € 11 mln verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. In de akte van levering van dit deel namen […]

Belastingdienst niet verplicht mee te werken aan schuldsanering

Onderneemster X had een belastingschuld van bijna € 90.000. De Belastingdienst was haar enige schuldeiser. Nadat de Belastingdienst de voorstellen van X voor een betalingsregeling had afgewezen, verzocht zij bij de Rechtbank om toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Rechtbank Midden-Nederland wees haar verzoek om een gedwongen schuldregeling af, omdat X volgens de Rechtbank niet te […]

NOB pleit voor tax credit bij wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

De NOB gaf op 29 maart 2019 een reactie op het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. De NOB heeft in een nadere reactie een voorstel gedaan dat de meervoudige dubbele heffing die in het consultatievoorstel ligt besloten, moet voorkomen ("anticumulatieregeling"). De NOB vindt het ontbreken van een algemene anticumulatieregeling een ernstig en […]

meer resultaten:
1