Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5473:
Actieve houding van gemachtigde tijdens hoorgesprek niet vereist voor PKV

De gemeente Arnhem verklaarde het bezwaar van X tegen een WOZ-beschikking gegrond, maar kende voor de proceskostenvergoeding (PKV) voor de bezwaarfase geen punt toe voor de hoorzitting omdat daarvan geen sprake zou zijn geweest. Degene die namens de gemachtigde aan het digitale hoorgesprek had deelgenomen, had volgens de gemeente geen enkele kennis van het dossier […]

Van ouders ontvangen bedragen verlaagden TOZO-voorschot gedeeltelijk

Mevrouw X vroeg in maart 2020 een TOZO-uitkering aan en ontving een voorschot van € 1.050. De gemeente vorderde daarvan € 808,29 terug omdat de door mevrouw X van haar ouders ontvangen bedragen als inkomen moesten worden aangemerkt. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat sprake was van een lening en daarmee van een schuld. Rechtbank […]

Gemeente moet foutparkeerder € 1.757 betalen voor niet-behandelen bezwaar

X maakte op 2 juni 2019 bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van 3 mei 2019. Toen niet op het bezwaar werd beslist, stelde X de gemeente in gebreke en verzocht om een dwangsom. De gemeente wees het dwangsomverzoek af omdat er geen bezwaar tegen de naheffingsaanslag bekend was. X ging in bezwaar tegen de afwijzing van […]

Taakstraf en € 200.000 boete voor niet-aangeven € 1 mln na echtscheiding

De FIOD startte naar aanleiding van een renseignement uit Zwitserland en daarna door mevrouw X aan de Belastingdienst verstrekte informatie een onderzoek naar de juistheid van de door haar gedane aangiften IB over 2011 tot en met 2015. Toen bleek dat zij en haar ex-echtgenoot begin 2007 uit elkaar waren gegaan en eind 2007 overleg […]

Coronasteun ondernemers uitgebreid

Het coronasteunpakket wordt uitgebreid in verband met een aanscherping van decoronamaatregelen. Deze uitbreiding van het steunpakket komt boven op de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. De uitbreiding van de coronasteun omvat de volgende maatregelen. 1. NOW-5 Er komt een vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-5) die geldt voor de periode […]

Strafontslag voor belastingambtenaar wegens verzonnen giften aan IUE

X werkte sinds 2004 bij het ministerie van Financiën, laatstelijk als medewerker administratie bij de Belastingdienst/Centrale Administratieve Processen/Klantbeheer. Na een FIOD-onderzoek bleek dat administratiekantoor A opzettelijk onjuiste aangiften IB voor diverse klanten, onder wie X, had gedaan met betrekking tot valse giftkwitanties op naam van de stichting Islamitische Universiteit Europa (IUE). De inspecteur legde aan […]

Bijna € 2,4 mln BTW-naheffing autohandelaar alsnog van tafel

Autohandel BV X bracht in 2009 en 2010 BTW in aftrek die was vermeld op 512 facturen van autobedrijf J. Volgens de facturen ging het om leveringen van auto’s door J aan BV X. BV X beschikte over kopieën van facturen aan de afnemers van de auto’s en ze had de daarop vermelde BTW steeds […]

IMSV wegens spanning en frustratie voor echtpaar verminderd met 35%

X en zijn echtgenote Y waren in 2002 geïdentificeerd als rekeninghouder van een buitenlandse bankrekening. De inspecteur legde (navorderings)aanslagen IB en VB over de jaren 1990 tot en met 2003 op. X en mevrouw Y gingen in beroep en cassatie en stelden dat zij geen rekening bij de bank hadden gehad maar de Hoge Raad […]

Memo Belastingdienst over herzien of intrekken beschikkingen Vpb-f.e.

Hof Den Bosch besliste op 5 november 2021 dat de Belastingdienst een aan een BV afgegeven beschikking fiscale eenheid (f.e.) later niet kon herzien. Het Hof baseerde zijn beslissing op de wet, het rechtzekerheidsbeginsel en op niet-gepubliceerd intern beleid uit een “Instructie herzien of intrekken van beschikkingen” van 10 november 2014. Op verzoek van Fiscaal up […]

Lagere box 3-waarde van aan dochter verhuurde woning niet bewezen

X verhuurde een woning aan zijn dochter voor € 650 per maand. Er was sprake van niet-geliberaliseerde woonruimte waarop huurbescherming van toepassing was. X nam de woning in zijn aangifte IB 2017 op in box 3 voor € 156.240. Deze waarde had hij bepaald door op de WOZ-waarde van € 252.000 een correctie wegens huurbescherming op grond van […]

meer resultaten:
1