Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4872:
Voormalig vennoot aansprakelijk voor BTW-schuld van vof

X, zijn echtgenote en hun drie kinderen waren de vennoten van vof Italmoda. Italmoda hield zich bezig met schoenimport, tot daar een einde aan kwam door de opkomst van Aziatische schoenen. Daarna hield Italmoda zich bezig met op Italië gerichte computerhandel. Nadat Italmoda was opgehouden te bestaan, stelde de ontvanger X als bestuurder van Italmoda […]

Rente over earn-out- en anti-speculatievergoeding belast

In 2006 verkocht BV X haar aandelen in BV C aan BV B tegen een vaste koopprijs van € 2,5 mln en een variabele koopprijs (earn-out) van 50% van de winst na belasting boven de € 600.000 over 2006 en 2007. BV X en BV B waren eerder een anti-speculatiebeding overeengekomen. In 2008 verkocht BV […]

Geen strafvervolging mogelijk wegens verzaken informatieplicht hangende bezwaar tegen informatiebeschikking

X werd strafrechtelijk vervolgd voor het in opdracht of feitelijk leiding geven aan trustkantoor BV Y wegens het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie en het niet ter beschikking stellen van administratie, zodat te weinig belasting werd geheven. X ging in beroep en stelde dat de officier van justitie (OvJ) niet-ontvankelijk was in de […]

Aftrek boekverlies op kort in onderneming gebruikte woning niet met fraus legis te weigeren

Mevrouw X verrichte in loondienst advieswerkzaamheden bij BV A waarvan zij enig aandeelhouder was. In 2011 kocht zij in privé een perceel grond voor de bouw van een woning met een kantoor aan huis. In april 2013 startte de bouw van de woning. In mei 2013 werd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari […]

Notaris door instructies niet aansprakelijk voor niet-aangeven 2%- tarief ODB

X kocht van zijn vader Y een woning die in 1953 was aangekocht door De Provincie Limburg voor de planologische dienst en sinds 2002 in gebruik was bij de Universiteit Maastricht. In de door de naast het pand wonende notaris A opgestelde akte van levering van 10 juni 2016 werd het pand omschreven als kantoorpand […]

Amaril-onderzoek bewees dat coffeeshophouder in NL woonde: informatiebeschikking intact

X exploiteerde van 1 juli 1997 tot september 2009 in Nederland een coffeeshop. Volgens de gemeentelijke basisadministratie woonde hij vanaf 9 september 2002 in het buitenland, maar vanaf 8 november 2013 stond hij in Nederland ingeschreven. Hij deed voor de jaren 2003 tot en met 2013 aangifte IB als buitenlands belastingplichtige. Naar aanleiding van de […]

BTW-teruggaafregeling oninbare vorderingen niet versoepeld

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen geantwoord dat hij geen aanleiding ziet om een versoepeling aan te brengen in de BTW-teruggaafregeling voor oninbare vorderingen. Ondernemers kunnen teruggaaf krijgen van in een vordering begrepen BTW wanneer komt vast te staan dat de afnemer de vordering niet of niet volledig zal betalen. Omdat het soms lang kan duren […]

Belastingadviseur wel degelijk beroepsmatig rechtsbijstandverlener

X ontving voor zijn units in een bedrijfsverzamelgebouw 25 aanslagen rioolheffing naar een totaalbedrag van € 6.162. Hij ging in beroep en stelde dat de bedrijfsunits moesten worden aangeslagen als garageboxen. Rechtbank Rotterdam was het daar niet mee eens. Het verzamelgebouw was een multifunctionele accommodatie met vrij indeelbare ruimte met door demonteerbare scheidingswanden te huren […]

Prejudiciële vragen over BTW-aftrek niet-nuttige prestaties

De Hongaaarse Amper Metal had met Sziget-Reklám Kft een overeenkomst gesloten voor het aanbrengen van reclame op racewagens van haar zakenpartner. De BTW over de vergoeding van 48 mln HUF bracht Amper in aftrek, maar de Hongaarse Belastingdienst weigerde dit en legde een naheffingsaanslag BTW op. De aan Amper in rekening gebrachte kosten van autoreclame […]

Aanslag autoverhuurder rechtsgeldig bij gevangenis afgegeven in envelop

X exploiteerde een autoverhuurbedrijf en een carwash. In mei 2017 werd hij aangehouden en werd zijn administratie in beslag genomen. Sindsdien zat hij in voorarrest. Kort daarna werd X aangemaand tot het doen van aangifte IB 2015. Toen die uitbleef, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op met een vergrijpboete van 50%. Daarbij ging de […]

meer resultaten:
1