Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4972:
CFO door vangnetbepaling een lucratief belang: verlies aftrekbaar

Na een herstructurering en herfinanciering van het A-concern kocht CFO X in 2014 voor € 630.000 aan certificaten van aandelen. Daarbij gold specifiek voor hem een exit-clausule die tot uitkering zou kunnen leiden zelfs als de onderneming niet zou worden verkocht. In december 2014 daalde de waarde van de aandelen naar € 1, waarna X […]

BIK geldt tot goedkeuring Europese Commissie niet voor f.e.

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een novelle ingediend tot wijziging van het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Deze novelle heeft betrekking op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hoewel de BIK wettelijk is beperkt tot investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk in Nederland te worden gebruikt, is gesignaleerd dat de regeling met een beroep op […]

Italiaanse pensioenfondsen door niet-vertaald bewijs geen teruggaaf Nederlandse dividendbelasting

X en Y waren in Italië gevestigde werknemerspensioenfondsen. Het waren gesloten pensioenfondsen met rechtspersoonlijkheid. Zij waren in Italië niet onderworpen aan de algemene inkomstenbelasting voor rechtspersonen. In plaats daarvan betaalden zij een vervangende belasting van 20% (tot en met 2013 11%) over de jaarlijkse vermogensaangroei. X en Y verzochten in Nederland om teruggaaf van dividendbelasting […]

Onderneemster aangeslagen voor door gewelddadige ex toegeëigende omzet

Mevrouw X deed in juni 2017 aangifte bij de politie tegen haar ex-partner en meldde in juni 2017 bij de Belastingdienst dat de aanslagen IB over 2014 en 2015 naar te lage winsten waren vastgesteld door manipulaties in haar administratie door haar ex-partner. In december 2017 werd de ex-partner strafrechtelijk veroordeeld voor mishandeling, geweldsbedreigingen en […]

DGA kon niet bij bankrekening BV: contante stortingen niet belast als ROW

X schreef de op 12 mei 2016 opgerichte en op diezelfde dag in het handelsregister ingeschreven BV A op 28 november 2017 bij de KvK uit. X stond gedurende deze periode ingeschreven als enig aandeelhouder van BV A. Hij ondertekende in juni 2016 een overeenkomst waarbij hij alle aandelen in BV A verkocht aan D, […]

Winkelpand privévermogen, maar géén tbs-regeling voor winkel

X en zijn echtgenote Y exploiteerden in een vof een brood- en banketbakkerij. Tot de huwelijksgemeenschap behoorde een pand waarin de onderneming werd uitgeoefend. Beide echtgenoten rekenden het pand, inclusief het winkelgedeelte met magazijn, tot hun privévermogen. De kamers op de eerste verdieping en de zolder werden verhuurd aan studenten. De keuken en de sanitaire […]

Terugbetaling van provisies op derivaten aan Vestia ROW

X was in dienstbetrekking bij Stichting Vestia en was binnen Vestia de enige die zich op operationeel niveau bezighield met de derivatenportefeuille. X maakte voor het afsluiten van derivaten gebruik van de diensten van tussenpersoon Z. Z ontving van banken een fee als Vestia een derivaat afsloot. Z betaalde een deel van deze fees door […]

BTW-correctie HT-gemeente mét belastingrente, maar zonder verzuimboeten

De gemeente Den Haag diende naar aanleiding van een met de Belastingdienst gesloten convenant Horizontaal Toezicht (HT) suppletieaangiften BTW in over 2012 tot en met 2015. De inspecteur legde naar aanleiding daarvan naheffingsaanslagen BTW op waarbij belastingrente in rekening was gebracht. Over 2013 en 2014 waren ook verzuimboeten opgelegd van € 4.920. De naheffingsaanslagen hadden […]

MvA bij wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (ODB) naar de Eerste Kamer gestuurd.Wij ontlenen hieraan het volgende: Er kan volgens de staatssecretaris geen moment worden vastgesteld waarop de schriftelijke verklaring voor het beroep op de vrijstelling of het tarief van 2% maximaal van tevoren mag worden afgegeven. Ook voor […]

Memorie van antwoord bij Belastingplan 2021

De staatssecretaris heeft bij de Eerste Kamer een memorie van antwoord ingediend bij het Belastingplan 2021. Wij ontlenen hieraan het volgende: De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de wijziging met ingang van 1 januari 2022 van de verliesverrekening in de Vpb uit te stellen. De NOB vroeg de staatssecretaris te bevestigen dat – voor de […]

meer resultaten:
1