Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 3901:
Vergoeding kosten bezwaarfase omdat Belastingdienst aangifteblad kwijt was

X maakte bezwaar tegen haar aanslag IB 2015 omdat de Belastingdienst geen rekening had gehouden met de inkomensafhankelijke combinatiekorting terwijl zij daar in haar op papier ingediende aangifte wel om had verzocht. Zij stuurde een kopie van het betreffende aangifteblad mee. De inspecteur verklaarde het bezwaar gegrond en verleende de korting, maar wees het verzoek […]

Uitgaven zelfgekweekte wiet ook voor crohn-patiënte niet aftrekbaar

X leed aan een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Sinds 2000 ontving zij jaarlijks bijzondere bijstand voor diverse kosten, waaronder de kosten van zelfkweek van medicinale cannabis en dieetkosten. X claimde in haar IB-aangiften 2012 en 2013 aftrek voor specifieke zorgkosten voor onder andere het zelf kweken van cannabis en het inkopen van […]

BTW op advieskosten mislukte aandelenovername volgens EU-Hof aftrekbaar

Ryanair Ltd was gevestigd in Ierland en bracht in oktober 2006 een overnamebod uit op alle aandelen van Air Lingus. De Europese Commissie verbood de overname echter vanwege onverenigbaarheid met de gemeenschappelijk markt. Ryanair vroeg de Ierse Belastingdienst om teruggaaf van de BTW die zij had betaald op diensten in het kader van het overnamebod. […]

Winstuitdeling van € 12 mln omdat DGA schulden aan NV niet afloste

X kocht in 2002 een woning in Frankrijk voor bijna € 2 mln. Zij leende de koopsom van NV Y, waarvan zij alle aandelen bezat, en bleef het bedrag in rekening-courant schuldig. Daarnaast leende zij voor de verbouwing bedragen van NV Y. Eind 2003 bedroeg de rekening-courantschuld van X ruim € 12 mln. In maart […]

Heffingskorting Belgische grensarbeiders vanaf 2019 via inkomstenbelasting

Op grond van het Belastingplan 2019 heeft een inwoner van België vanaf 1 januari 2019 geen recht meer op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting blijft wel bestaan. Naar verwachting zal de software voor het voeren van salarisadministraties0 met ingang van 2019 zijn aangepast aan deze wetswijziging. […]

Dividendbelasting gehandhaafd; andere maatregelen voor vestigingsklimaat

Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen en het vestigingsklimaat via andere maatregelen te verbeteren. Het gaat om de volgende maatregelen: Het hoge Vpb-tarief wordt verlaagd van 22,25% naar 20,5% per 2021. De in het Regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief in 2019 blijft 25%. […]

Cashstortingen en LinkedInprofiel rechtvaardigden informatiebeschikking Oekraïense kennismigrant

De Oekraïense X studeerde vanaf 2008 in Nederland en woonde na afronding van haar opleiding in Nederland. Zij had een verblijfsvergunning als kennismigrant. Tussen 2011 en 2014 had zij gelden op haar bankrekening en via PayPal gestort gekregen van de heer F en/of G SA. Op vragen van de inspecteur, antwoordde zij dat haar ouders […]

Bekendmaking aanslag in Berichtenbox MijnOverheid ontoereikend

De gemeente Elburg maakte op 30 maart 2017 aan X de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 bekend in de Berichtenbox van MijnOverheid. Toen X de aanslag onbetaald liet, verstuurde de gemeente ook langs elektronische weg een aanmaning. Ook daarop volgde geen betaling, waarna de gemeente op 10 oktober 2017 een dwangbevel per post uitvaardigde en daarbij […]

Belastingschulden kunnen van belang zijn bij matiging vergrijpboete

Bij een controle bij BV X bleek dat facturen later werden geboekt dan het moment waarop zij waren uitgereikt waardoor BTW werd verschoven naar een later tijdvak. BV X stelde dat zij dit deed om de BTW later te kunnen betalen. Op jaarbasis bezien was het juiste bedrag aan BTW betaald. De inspecteur hief de […]

Ongevallenverzekeringsuitkering van slachtoffer MH17-ramp belast loon

X overleed in 2014 bij de ramp met de MH17. Zij was op dat moment in dienstbetrekking werkzaam bij Y Plc, onderdeel van een concern met een moedermaatschappij in de VS. Die moedermaatschappij had voor haar werknemers een wereldwijde reis- en ongevallenverzekering afgesloten. De vijf broers en zussen van X ontvingen in verband met haar […]

meer resultaten:
1