Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 5367:
Emissiekosten ORA’s volgens A-G aftrekbaar bij Nederlandse v.i.

X was een Societas Europaea (SE) met statutaire zetel in Frankrijk en had vanaf 1 juli 2007 een v.i. in Nederland die hier werd aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. X SE bracht in 2007 een ruilaanbod uit op de aandelen NV D. Voor de financiering gaf X SE ruim € 46,8 mln nieuwe aandelen uit en […]

Beheer omvangrijke vastgoedportefeuille geen onderneming

BV G hield zich bezig met de verhuur van vastgoed. Zij verhuurde ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in 11 plaatsen in Oost-Nederland. De geschatte waarde van het verhuurde vastgoed was € 10 mln. Alle aandelen BV G waren in handen van X en zijn echtgenote Y, die beiden op de loonlijst van BV G […]

Zonder omgevingsvergunning voor bedrijf geen zelfstandige, dus geen TOZO

Ondernemer X ging in beroep omdat de gemeente hem de gevraagde TOZO-uitkering weigerde. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde hem echter in het ongelijk. Onder zelfstandige in de zin van de TOZO werd verstaan de rechthebbende, bedoeld in artikel 11 Participatiewet die 18 jaar of ouder was maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt en die voor […]

EU-Hof verduidelijkt staatssteun-criteria in Belgische rulings-zaak

De Europese Commissie (EC) besliste in 2016 dat de in 2005 ingevoerde Belgische belastingregeling voor overwinst verboden staatssteun was. Op grond van excess profit-rulings konden bepaalde concerns hun in België verschuldigde Vpb verminderen met “overwinst” die zou zijn toe te schrijven aan het voordeel dat het behoren tot een multinationale groep opleverde. Daarvoor werd de werkelijk […]

A-G: belastingrente niet zonder meer passend bij doeltreffendheidsbeginsel

X was importeur van tweedehandsauto’s. Hij ontving naar aanleiding van zijn bezwaren en beroepen (gedeeltelijke) teruggaven van eerder op aangifte voldane BPM. Daarbij was steeds een bedrag aan (belasting)rente vermeld. X ging in beroep tegen de rentebedragen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het met de inspecteur eens dat de rente niet opnieuw beoordeeld hoefde te worden als […]

Aandelenoverdracht in familiesfeer: veel te lage verkoopprijs gecorrigeerd via navordering bij ouders

X en zijn echtgenote Y waren voor 50% en 45% aandeelhouder in BV A. De resterende 5% van de aandelen was eigendom van hun drie kinderen. BV A bezat 20 panden en een deelneming die eigenaar was één pand. Op 30 december 2010 droegen X en zijn echtgenote Y hun aandelen in BV A over aan […]

Taakstraf voor jarenlange fraude met kinderopvangtoeslag

Mevrouw X werd strafrechtelijk vervolgd omdat zij met valse bewijsstukken ruim € 62.000 aan kinderopvangtoeslag (KOT) over 2012 tot en met 2016 had ontvangen. De strafkamer van Rechtbank Rotterdam veroordeelde haar tot een tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Volgens de Rechtbank had mevrouw X gedurende ruim vier […]

USD-geldlening bestemd voor afdekking valutarisico

BV X maakte deel uit van een internationaal concern dat actief was in de olie- en gaswinning. Zij was opgericht om de centrale houdster- en financieringsfunctie op zich te nemen en voerde als valuta de Euro, ook voor jaarrekening- en belastingdoeleinden. In april 2017 verwierf BV X van een zuster-BV een deelneming in de Noorse […]

Alleen pop-up bij NOW 1-aanvraag onredelijk: aanvraag wel tijdig

Het UWV wees de aanvraag NOW-1 van vof X af omdat de aanvraag na de uiterlijke termijn van 5 juni 2020 was ingediend. X ging in bezwaar en stelde dat zij de aanvraag op 24 april 2020 digitaal had ingediend en een bevestiging op het beeldscherm had ontvangen. Volgens het UWV bleek uit de systeemgegevens […]

Naheffing dubbele bijtelling na overlijden eega vernietigd wegens strijd met redelijkheid

X en zijn echtgenote Y waren in 2019 beiden werkzaam bij BV A. BV A stelde aan X een Volkswagen Up ter beschikking en aan mevrouw Y een Hyundai. Voor de Up beschikte X over een verklaring “geen privégebruik auto”. De Hyundai werd bij het loon van mevrouw Y bijgeteld. In verband met het overlijden […]

meer resultaten:
1