Overzicht fiscaal nieuws

Een greep uit het laatste fiscale nieuws van Fiscaal up to Date.

Blogartikelen 1-10 van totaal aantal 4585:
Nederlandse DB over € 34 mln dividend Singapore-BV aan DGA op Antillen

De naar Nederlands recht opgerichte BV X fungeerde als personal holding van haar enig aandeelhouder Y, die in 2006 naar Sint Maarten emigreerde. BV X verplaatste haar vestigingsadres en de formele zetel van haar bestuur in 2006 naar Singapore. BV X deed in 2010 drie dividenduitkeringen van in totaal € 34.570.000 aan Y. Volgens de […]

Manager ondanks minderheidsbelang niet in dienstbetrekking

BV X was in 2006 opgericht door BV A en BV F die vanaf de oprichting elk 50% van de aandelen hielden. D was directeur-grootaandeelhouder (DGA) van BV A en G was DGA van BV F. In de statuten van BV X was BV A als bestuurder genoemd en konden bestuurders door de ava worden […]

Vragen en antwoorden over Besluit vooroverleg rulings

De Belastingdienst heeft vragen en antwoorden uitgebracht om ondersteuning te bieden bij het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter. Wij ontlenen hieraan het volgende: Bij het indienen van een aangifte Vpb kan door middel van het aanvinken van een kruisje worden verzocht om een expliciet standpunt van de Belastingdienst. Dit valt niet onder het […]

Schenking onder ontbindende voorwaarde direct volledig belast

Mevrouw X kreeg in december 2017 een bedrag van € 50.000 schuldig erkend van haar oom F. Volgens de schenkingsakte was F jaarlijks 6% rente verschuldigd en was het schuldigerkende bedrag te allen tijde aflosbaar, maar pas opeisbaar bij het overlijden van F. De hoofdsom en de nog verschuldigde rente waren direct opeisbaar in geval […]

Kamervragen over meetellen VvE-reserve in WOZ-waarde

De Tweede Kamerleden Ronnes en Omtzigt (CDA) hebben vragen gesteld over het bericht in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van een uitzending van Kassa dat tienduizenden eigenaren van een appartement te veel belasting betalen omdat gemeenten VvE-reserve’s meerekenen in de WOZ-waarde. De heren Ronnes en Omtzigt vragen of bekend is hoeveel gemeenten het aandeel in […]

Erfenisbelang geen reden voor afgifte van artikel 28 WOZ-beschikking

Mevrouw Y had twee zoons ( X en Z). Z was haar bewindvoerder. Z verkocht op 13 april 2017 de woning van zijn moeder aan zijn zoon A voor € 180.000. De gemeente stelde de WOZ-waarde 2017 van de woning per waardepeildatum 1 januari 2016 vast op € 383.000. Z maakte bezwaar waarna de gemeente […]

Ruime uitleg begrip procesbelang ondanks aanzuigende werking van “no cure no pay-bureaus”

X huurde een sociale huurwoning. Voor 2019 ontving hij een WOZ-beschikking. X ging in bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar de gemeente verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat X financieel niet in een gunstigere positie kon komen door verlaging van de WOZ-waarde en daarom geen procesbelang had. X ging in beroep. Rechtbank Gelderland wees op een uitspraak […]

Stamrechtaanspraak belast na door DGA veroorzaakte onderdekking in gouden handdruk-BV

In verband met het beëindigen van zijn dienstverband per 1 december 2006 kreeg X van zijn werkgever een ontslagvergoeding van € 190.000. Zijn werkgever stortte dit bedrag in een door X hiervoor opgerichte stamrecht-BV Y. Het stamrecht ging in in het jaar waarin X 65 werd (2019). Van 2007 tot en met 2012, en in […]

Te hoge VA eigen schuld, wél reductie van belastingrente over ingehouden LB

X verzocht in februari 2015 om wijziging van de voorlopige aanslag (VA) IB 2015. De inspecteur kwam hieraan tegemoet en verleende een teruggaaf van € 7.644. Naar aanleiding van de aangifte legde de inspecteur op 17 februari 2017 een VA op die leidde tot een (voorlopige) teruggaaf van € 81.970. Dit bedrag werd op 27 […]

Huwelijksvoltrekkingen door bekende Nederlander belast met 21% BTW

Bekend acteur A was enig aandeelhouder en bestuurder van BV X. A trad onder meer op als trouwambtenaar. BV X stelde dat de werkzaamheden als trouwambtenaar als overheid werden verricht zodat geen BTW verschuldigd was over deze prestatie. Subsidiair stelde zij dat deze werkzaamheden werden verricht als uitvoerend kunstenaar waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing […]

meer resultaten:
1