Ingestelde cassaties 12-2020

Maand: 2020-12

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
20/03971 Betalingsonmachtige Duitser recht op PKV van EUR 2,73 voor bellen Rechtbank
Hof Arnhem/Leeuwarden, 20-10-2020
belanghebbende 19/01247 2020-3297
20/03975 Mededelingen ontvanger over rente en kosten niet voor bezwaar vatbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 13-10-2020
belanghebbende 19/00188 2020-3134
20/04016 Niet-verstrekken vaargegevens werd Rijnvarenden fataal
Centrale Raad van Beroep, 22-10-2020
belanghebbende 19/1107AOW 2020-3172*
20/04025 Informatieverzoek inspecteur niet voor bezwaar en beroep vatbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-10-2020
belanghebbende 19/00007 2020-3381
20/04026 Zaak niet van rechter terug naar inspecteur om aftrekpost alsnog te bewijzen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-10-2020
belanghebbende 19/00008 2020-3377
20/04033 Niet stoppen automatische verwerking aangifte navorderbare kenbare fout
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-10-2020
belanghebbende 19/00426 2020-3273
20/04047 Oude WAZ-premies 2001-2005 in 2014 aftrekbaar
Hof Den Bosch, 29-10-2020
19/00550 2020-3280
20/04170 Sealbagstortingen kledingverkoper behoorden tot BTW-belaste omzet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 03-11-2020
18/01060 2020-3359
20/04184 Geen dwangsom voor binnen één week alsnog verleende middeling
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-11-2020
belanghebbende 19/01700 2020-3483
20/04192 Voorziening aansprakelijkheid terecht geweigerd: betaling niet aannemelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 27-10-2020
belanghebbende 19/01329 2020-3274
20/04194 Drie dagen reactietermijn bij verduisteringsvrees carrouselfraude niet te kort
Hof Amsterdam, 27-10-2020
belanghebbende 19/00681 2021-0102
20/04195 Woningcorporatie kon sloopwoningen niet afwaarderen tot waarde grond
Hof Den Haag, 03-11-2020
belanghebbende BK-19/00311 2020-3517
20/04209 Redelijke termijn IMSV eindigde bij algehele tegemoetkoming aan bezwaar
Hof Den Haag, 04-11-2020
belanghebbende BK-20/00342 2020-3476
20/04210 Maatman-norm te hoog voor aftrek extra kosten kleding/beddengoed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-12-2020
belanghebbende 19/00475 2020-3713
20/04218 Beheer middelloonregeling bedrijfstakpensioenfonds BTW-belast
Hof Amsterdam, 27-10-2020
belanghebbende 19/00635 2021-0343
20/04242 Kosten van gestaakte kunstenaar geen aftrekbare nagekomen bedrijfslasten
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-11-2020
belanghebbende 19/01323 2020-3464
20/04294 Inkomsten uit hennepteelt na verwijzing met omkeringsregel aannemelijk
Hof Den Bosch, 19-11-2020
belanghebbende 19/00551 2020-3532
20/04295 Navordering buitenlands vermogen ondanks ontbreken nieuw feit overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-11-2020
belanghebbende 20/00376 2020-3458
20/04296,
20/04297,
20/04298,
20/04299,
20/04300,
20/04301,
20/04302,
20/04303
Aanslagen voor geliquideerde NV op Curaþao vernietigd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
bestuursorgaan 17/01172,
17/01187,
17/01222,
17/01268,
17/01241,
17/01260,
17/01250,
17/01203
2020-3530
20/04345 Verkoopprijs kantoorpand van EUR 3,2 mln richtsnoer voor WOZ-waardering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
belanghebbende 19/01522 2021-0037
20/04369 In Nederland wonende vader met gezin in Frankrijk geen recht op iack
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
belanghebbende 20/00083 2020-3540
20/04370 Kosten bouw garage ineens en in verkeerde jaar niet aftrekbaar van winst
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
belanghebbende 20/00001 2020-3523
20/04374 Onroerende zaak deels op perceel met erfdienstbaarheid juist afgebakend
Hof Amsterdam, 19-11-2020
belanghebbende 18/00575 2020-3893
20/04398 HIR-vrijval omdat uiteindelijke belang v¾¾r herinvestering was gewijzigd
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
belanghebbende 19/01515 2020-3520
20/04407 Foutenleer niet van toepassing op pand dat al was verkocht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 17-11-2020
belanghebbende 19/01066 2020-3525
20/04413 CFO door vangnetbepaling lucratief belang en verliesaftrek
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-11-2020
bestuursorgaan 19/00522 2020-3682*
20/04414 Onbetaalde schulden failliete f.e.-kleindochters nagevorderd bij moeder-BV
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-12-2020
belanghebbende 20/00457 2021-0087
20/04421 Niet-gedeclareerde reiskosten en hamburgers geen aftrekbare giften
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-12-2020
belanghebbende 19/01108 2020-3797