Ingestelde cassaties 12-2019

Maand: 2019-12

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/05435 Herziene aangiften na aanpassing jaarstukken niet-verschoonbaar te laat
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
belanghebbende 18/00829 2019-2851
19/05452 Inspecteur hoefde toezegging over aftrek liquidatieverlies niet na te komen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
belanghebbende 18/00235 2019-2829
19/05453 Onbelast deel schade-uitkering garagehouder volgens Hof 30,18%
Hof Den Bosch, 24-10-2019
belanghebbende 19/00262 2019-3136
19/05472 Rechtszekerheid voorkwam BTW-naheffing bouwterrein niet
Hof Den Haag, 18-10-2019
belanghebbende 18/01114 2019-2821*
19/05478 Hof vergat veroordeling tot vergoeden van tweemaal geheven griffierecht
Hoge Raad, 14-09-2018
belanghebbende 18/00486 2018-2423
19/05491 Taxatierapport met beperkt aantal transacties onderbouwing WOZ-waarde
Hof Amsterdam, 05-11-2019
belanghebbende 17/00395 2019-3067
19/05492 Niet-uitbetaald loon verrekenbaar met r/c-schuld en daarom bij DGA belast
Hof Den Haag, 22-10-2019
belanghebbende BK-19/00312 2019-2832
19/05501 BTW-aftrek verhinderde lagere waardering pand voor overdrachtsbelasting
Hof Den Bosch, 24-10-2019
belanghebbende 18/00688 2019-3199
19/05503 Mule Pro DXT naar objectieve kenmerken ontworpen voor personenvervoer
Hof Amsterdam, 19-11-2019
belanghebbende 18/00543 2019-3222
19/05531 Teruggaafregeling BPM bij export schade-auto’s niet in strijd met EU-recht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
belanghebbende 17/01357 2019-3071
19/05532 Rente over griffierecht, maar beslissing Rechtbank over rente toch overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
belanghebbende 18/00463 2019-2992
19/05533 Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet van toepassing op naheffing MRB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
belanghebbende 18/00355 2019-2997
19/05560,
19/05561
Overboeking van  1,8 naar Zwitserse rekening uitdeling aan DGA reisbureau
Hof Den Bosch, 31-10-2019
belanghebbende 18/00575,
18/00584
2019-3275
19/05580 Hokkerigheid en ouderdom dagactiviteitencentrum drukte WOZ-waarde niet
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
belanghebbende 18/00560 2019-2927
19/05582 Overgangsrecht WMO geen beletsel voor belasten vergoeding uit PGB
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
belanghebbende 18/01225 2019-2856
19/05613 A.b.-houder bewees hogere verkrijgingsprijs lidmaatschapscertificaat niet
Hof Den Haag, 30-10-2019
belanghebbende BK-18/00859 2019-2907
19/05647 BTW-teruggaaf terecht aan vof omdat woning privévermogen firmanten was
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
bestuursorgaan 18/01238 2019-2973
19/05684 Bouwleges niet verminderd bij wijziging project na bouwstop
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-11-2019
belanghebbende 19/00010 2019-2931
19/05759 In hoger beroep rente over griffierecht plus griffierecht voor hoger beroep
Hof Den Bosch, 21-11-2019
beiden 18/00528 2019-3211
19/05853 Brandstofcontrole op schip wél correct verlopen: naheffing accijns intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
belanghebbende 18/01125 2019-3152
19/05884 Werk hoofdredacteur Indisch platform geen bron: verliezen niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
belanghebbende 18/00798 2019-3131
19/05885 Afwaardering vordering in box III niet onderbouwd: box III-heffing intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
belanghebbende 18/00880 2019-3057
19/05926 Informatiebeschikking auditfiles met juridische visie adviseur intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
beiden 18/01052 2019-3129
19/05929 Leegstand betekende voor BTW beschikbaar voor privé- én zakelijk gebruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
beiden 18/00712 2019-3045
19/05968 Toch geen BTW-teruggaaf voor gemeente Haren bij bouw school
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-11-2019
belanghebbende 18/00771 2019-3050