Ingestelde cassaties 11-2019

Maand: 2019-11

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
19/04998 Kosten van autoritten voor saunabezoeken geen aftrekbare ziektekosten
Hof Den Bosch, 26-09-2019
belanghebbende 18/00518 2019-3063
19/04999 Met alsnog indienen “aangifte” ontkwam kroegbaas niet aan omkering
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-10-2019
belanghebbende 18/00850 2019-2912
19/05000 Rijnvarenden premieplichtig door onherroepelijk vaststaande A1-verklaring
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK-17/00492 2019-2529
19/05002 Nageheven LB ook zonder loon verrekenbaar met IB
Hof Amsterdam, 24-09-2019
bestuursorgaan 1800603 2019-2622*
19/05003 Restant persoonsgebonden aftrek niet meer aan echtgenote toerekenbaar
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK-18/01095 2019-2584
19/05004,
19/05006
Kwijtschelding rente op € 5 mln-lening van BV winstuitdeling aan DGA
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK-18/01096,
BK-18/01097
2019-2583
19/05034 Betalen van belasting geen vrijgevigheid maar plicht: LB geen aftrekbare gift
Hof Den Bosch, 26-09-2019
belanghebbende 18/00491 2019-3062
19/05042 Mogelijkheid belastingplicht mÚÚr dan theoretisch: infobeschikking juist
Hof Den Bosch, 26-09-2019
belanghebbende 17/00593 2019-3048
19/05047 Rijnvarenden premieplichtig door onherroepelijk vaststaande A1-verklaring
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK-17/00488 2019-2529
19/05049 Belastingrente in rekening brengen bij tijdige online aangifte onzorgvuldig
Hof Den Bosch, 26-09-2019
bestuursorgaan 18/00613 2019-3041
19/05055 Heffingskorting geen discriminatie en box III-heffing niet buitensporig
Hof Den Haag, 25-09-2019
belanghebbende BK-19/00238 2019-2587
19/05056 Eerste aanslag BIZ-bijdrage ongeldig, maar tweede aanslag intact
Hof Den Haag, 18-09-2019
belanghebbende BK17/00644 2019-2810
19/05111 Deelnemingsrente door per-elementbenadering aftrekbaar
Hof Den Haag, 02-10-2019
bestuursorgaan BK-18/00683 2019-3024*
19/05112 Fiscus in cassatie tegen geaccepteerde triple-dip-structuur
Hof Den Haag, 02-10-2019
bestuursorgaan BK-17/00943 2019-3023*
19/05123 Niet-aangeven bijtelling door boekhouder: 25% boete bij IB en 10% bij BTW
Hof Den Bosch, 17-10-2019
belanghebbende 18/00493 2019-3132
19/05127 Belastingschulden niet aftrekbaar als gift
Hof Den Bosch, 03-10-2019
belanghebbende 18/00652 2019-3151
19/05185 UBO moest méér informatie hebben dan verstrekt: infobeschikking overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-10-2019
belanghebbende 18/00019 2019-2692
19/05211 Verhuurder vakantiewoningen en minicamping niet toeristenbelastingplichtig
Hof Den Bosch, 19-09-2019
belanghebbende 18/00232 2019-3079
19/05214 Ten onrechte toegepaste afdrachtkorting niet geadviseerd: boeten intact
Hof Amsterdam, 08-10-2019
belanghebbende 17/00436 2019-2777
19/05223 Door tijdelijke terugkeer dochter in ouderlijk huis geen hypotheekrenteaftrek
Hof Den Bosch, 24-10-2019
belanghebbende 18/00691 2019-3127
19/05244 Afroommethode fictief loon niet bruikbaar bij samenwerkingsverband
Hof Den Haag, 15-10-2019
belanghebbende BK-19/00060 2019-2842
19/05273 Box III-heffing in 2012, 2013 en 2014 geen individuele buitensporige last
Hof Den Bosch, 10-10-2019
beiden 18/00718 2019-3141
19/05285 Boeren in cassatie tegen uitleg van begrip “aanhorigheid”
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 18/00716 2019-2670*
19/05301 Familieadviseur had regierol bij SPF: schenkingen aan kinderen belast
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 18/00605 2019-2769
19/05310 Op e/o-rekening gestorte pensioenuitkeringen niet 50% belast bij echtgenote
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 19/00144 2019-2694
19/05322 Rentevergoedingen over teruggaaf BPM, over IMSV én over PKV
Hof Den Bosch, 24-10-2019
beiden 18/00194 2019-3075
19/05355 Op aangifte van mede-erfgenaam gebaseerde aanslag erfbelasting intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-10-2019
beiden 19/00005 2019-2840
19/05357 Verkoopkosten deelneming vielen merendeels in deelnemingsvrijstelling
Hof Den Bosch, 17-10-2019
belanghebbende 18/00716 2019-3115
19/05360 Brief van gemeente zonder rechtsmiddelenverwijzing was uitspraak bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 18/00778 2019-2775
19/05361 Geen dwangsom voor ingebrekestelling nß uitspraak op bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 18/00780 2019-2776
19/05372 Binnenschipper akkoord met prorogatie; geen voorkoming dubbele belasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-10-2019
belanghebbende 19/00011 2019-2696
19/05408 Schenkingsrecht over 17 jaar eerder gekregen banktegoed
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-11-2019
beiden 18/00956 2019-3103*