Ingestelde cassaties 02-2021

Maand: 2021-02

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
21/00215 Te laat beroep met onleesbaar poststempel op envelop niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-01-2021
belanghebbende 20/00245 2021-0259
21/00335 Activiteiten beeldend kunstenaar geen bron; gift schilderij niet aftrekbaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 10-11-2020
belanghebbende 19/00058 2020-3463
21/00378 Bezwaar tegen mededeling verrekening ontvanger niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-01-2021
belanghebbende 19/00533 2021-0191
21/00390 Naheffing MRB Duits gekentekende auto intact; Unierecht niet geschonden
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00275 2021-0270
21/00391 Hof ziet geen reden voor prejudiciële vragen over BPM-heffing kampeerauto
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00250 2021-0528
21/00392 BPM inbreukprocedure door EC niet aangetoond en IMSV onterecht verleend
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
belanghebbende 19/00063 2021-0269
21/00393 Unierecht niet aan de orde voor niet grensoverschrijdende naheffing MRB
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00134 2021-0271
21/00400 Klachten bij EC over BPM-heffing nog geen aanleiding voor uitstel zitting
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00246 2021-0526
21/00415 Emissiekosten ORA’s niet aftrekbaar bij Nederlandse v.i.
Hof Amsterdam, 22-12-2020
belanghebbende 18/00688 2021-0137*
21/00431 Voordelen uit zorgwerkzaamheden geen winst maar loon uit dienstbetrekking
Hof Amsterdam, 24-12-2020
belanghebbende 19/00231 2021-0169
21/00512 Voor het eerst op zitting vergelijkingsobjecten ter discussie stellen tardief
Hof Amsterdam, 31-12-2020
belanghebbende 19/00019 2021-0190
21/00515 Rechter geen actieve onderzoeksplicht naar bevoegdheid gemachtigde
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
belanghebbende 19/01258 2021-0263
21/00516 Woning op NSW-landgoed correct afgebakend en WOZ-waarde niet te hoog
Hof Arnhem/Leeuwarden, 19-01-2021
belanghebbende 19/00778 2021-0435
21/00521 Uruguayaanse bronbelasting niet verrekenbaar
Hof Den Haag, 06-01-2021
belanghebbende BK-19/00387 2021-0249
21/00523,
21/00524,
21/00525,
21/00526,
21/00527,
21/00528
Bestuurders uitzendbureau aansprakelijk voor LB en BTW
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00160,
19/00161,
19/00162,
19/00165,
19/00166,
19/00167
2021-0218*
21/00529 Technische levensduur verouderd sportcomplex ten onrechte verlengd
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00125 2021-0522
21/00533 Vertraging door onfatsoenlijke adviseur verlengde redelijke termijn IMSV
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 18/00674 2021-0632
21/00534 Hof Den Bosch geeft beledigende gemachtigde gelegenheid voor verbetering
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00249 2021-0524
21/00538 Machtiging versturen per fax: misbruik van procesrecht, geen doorzendplicht
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 18/00612 2021-0510
21/00542 Driemaal bouwleges voor legalisatie voliÞre, tuinhuis en bijgebouw
Hof Arnhem/Leeuwarden, 29-12-2020
belanghebbende 20/00388 2021-0126
21/00583 Navordering met boete voor veroordeelde gewoontewitwasser overeind
Hof Den Haag, 06-01-2021
belanghebbende BK-20/00373 2021-0339
21/00645 Nabetalingen na eerdere aandelenverkoop belast als winst uit a.b.
Hof Arnhem/Leeuwarden, 22-12-2020
belanghebbende 19/01000 2021-0093
21/00655 Gemeente gebonden aan afspraak over beperking compensabele BTW
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
belanghebbende 19/01696 2021-0174
21/00657 Kwade kansen bij lening voor DGA: leningen niet af te waarderen in box 1
Hof Den Haag, 06-01-2021
belanghebbende BK-20/00354 2021-0333
21/00693 Woonzorgcentrum voor dementerenden voor OZB belast als woning
Hof Den Haag, 06-01-2021
bestuursorgaan BK-20/00483 2021-0437
21/00696 Bewijsnood door zoekgeraakte boekhouding niet te wijten aan inspecteur
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00739 2021-0256
21/00709 Ook tweede verzoek om herziening Hofuitspraak afgewezen
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00399 2021-0421
21/00710 Werkzaamheden via stichting geen onderneming; geen ondernemersrisico
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00774 2021-0164
21/00711 Japans pensioenfonds kreeg dividendbelasting niet terug
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-01-2021
belanghebbende 19/01383 2021-0248
21/00731 Handelaar in faillissementspartijen bewees uren voor zelfstandigenaftrek niet
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00262 2021-0503
21/00732 Woningbouwvereniging alsnog uitgenodigd als procespartij WOZ-waarde
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00211 2021-0520
21/00733 Betalingsuitstel kostte zwartspaarder EUR 633.519 invorderingsrente
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00112 2021-0483
21/00744 90%-Criterium óók bij vermogensetikettering personenauto’s
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-01-2021
belanghebbende 19/01080 2021-0138*
21/00745 Navordering Ryanair-piloot met loon op buitenlandse bank deels vernietigd
Hof Den Haag, 12-01-2021
belanghebbende BK-19/00673 2021-0338
21/00747 GmbH geen materiële werkgever: geen aftrek elders belast
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00107 2021-0467*
21/00748 BIZ-bijdragen intact ondanks drie buiten heffing gebleven objecten in BI-zone
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00730 2021-0535
21/00752 Unierecht niet geschonden door niet-horen bij volledig honoreren bezwaar
Hof Arnhem/Leeuwarden, 02-02-2021
belanghebbende 19/00151 2021-0633
21/00755 Aftrek woongenot als alimentatie op basis van eigenwoningforfait
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00654 2021-0488
21/00756,
21/00757
Mogelijke BTW-teruggaaf op oninbare factuur niet in mindering op naheffing
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 18/00395,
18/00393
2021-0502
21/00758 Vader in Nederland geen IACK voor bij partner in België wonende kinderen
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00005 2021-0497
21/00775 Latere afsplitsing en verhanging bevestigden verval vervangingsvoornemen
Hof Arnhem/Leeuwarden, 12-01-2021
belanghebbende 19/01175 2021-0244
21/00777 Zonder adresgegevens opgelegde MRB-naheffingsaanslag wél geldig
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 20/00143 2021-0530
21/00779 Notariële akte bewees levering: BTW-naheffing vastgoedhandelaar overeind
Hof Arnhem/Leeuwarden, 09-02-2021
belanghebbende 19/01288 2021-0616
21/00808,
21/00809
Rechtszaken van echtpaar over giften aan IUE voor PKV “samenhangend”
Hof Den Haag, 12-01-2021
belanghebbende BK-20/00395,
BK-20/00393
2021-0509
21/00833 Loonbetaling zonder arbeid wel in Nederland belast
Hof Amsterdam, 28-01-2021
belanghebbende 19/01361 2021-0696
21/00845 Aandelenfusie alleen om ruim EUR 9 mln IB te voorkomen: geen faciliteit
Hof Arnhem/Leeuwarden, 26-01-2021
belanghebbende 20/00557 2021-0407