Ingestelde cassaties 01-2021

Maand: 2021-01

Rolnr. Hoge Raad Omschrijving Ingesteld door Zaaknummer FutD-nummer
20/00339 Verveelvoudiging precariotarief alleen mogelijk met vooraankondiging
Hof Arnhem/Leeuwarden, 24-12-2019
18/01016 2020-0142
20/00411 Gedetineerde zelf verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan fiscus
Hof Den Bosch, 09-01-2020
19/00098 2020-0214
20/02446 Concept-prejudiciële vragen Rechtbank over te weigeren BPM-gemachtigde
Rechtbank Gelderland, 13-07-2020
ARN18/2764BPM220 2020-2144
21/00038,
21/00039,
21/00040
Lening aan DGA en opnamen in r/c: belaste winstuitdelingen
Hof Den Haag, 01-12-2020
belanghebbende BK-19/00482,
BK-19/00489,
BK-19/00486
2021-0587*
21/00093 Op toevoegingsbasis werkende advocaat niet in dienstbetrekking van RvR
Centrale Raad van Beroep, 24-12-2020
belanghebbende 20/2190 2021-0025
21/00096 Gewerkte uren aan afgeketste aanbestedingen geen aftrekbare kosten
Hof Den Haag, 01-12-2020
belanghebbende BK-20/00257 2021-0013
21/00135 Criteria voor toetsen van betalingsonmacht griffierecht BV’s
Hof Den Bosch, 04-12-2020
belanghebbende 18/00636 2020-3685*
21/00145 Naar Thailand geëmigreerde adviseur in Nederland belastingplichtig
Hof Den Haag, 08-12-2020
beiden BK-19/00617 2021-0619
21/00157 Hoger beroep watersysteemheffing tijdig ontvangen, maar tevergeefs
Hof Amsterdam, 02-12-2020
belanghebbende 19/01248 2021-0125
21/00158 Forfaitaire PKV voldoende voor vernietigde buiten termijn opgelegde aanslag
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-12-2020
belanghebbende 19/01330 2020-3719
21/00161 Ziekenverzorgster kon niet vertrouwen op automatisch afgegeven VAR-WUO
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-12-2020
belanghebbende 19/01538 2021-0012
21/00165 Geen dwangsom voor uitspraak op proceskostenvergoeding lopende beroep
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-12-2020
belanghebbende 19/00281 2020-3715
21/00169 Tegen door Rechtbank gegrond verklaard verzet geen hoger beroep mogelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 01-12-2020
belanghebbende 19/01582 2020-3721
21/00170 Belastingrente verminderd voor periode dat begunstigend beleid nog gold
Hof Den Haag, 02-12-2020
bestuursorgaan BK-20/00347 2020-3871
21/00182 BPM Zweedse bifuel auto bepaald naar CO2-uitstoot van gas, niét van benzine
Hof Arnhem/Leeuwarden, 08-12-2020
bestuursorgaan 19/01413 2020-3878
21/00184 Hof Den Haag haalt streep door navordering IB bij aanslag onder EUR 450
Hof Den Haag, 10-12-2020
bestuursorgaan BK-20/00481 2020-3795
21/00186 Fulltime werk voor Zweeds concern geen onderneming maar dienstverband
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
belanghebbende 19/01411 2021-0017
21/00197 BTW-naheffing mÚt niet-betaalde verkoop- en inkoopfacturen intact
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
19/01706 2021-0016
21/00201 Aanslag rioolheffing door compensabele BTW bij gemeente 3,6% lager
Hof Den Bosch, 31-12-2020
belanghebbende 19/00575 2021-0194
21/00227 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geen vrijgestelde letselschadeuitkeringen
Hoge Raad, 15-01-2021
belanghebbende 19/03669 2021-0149
21/00228 Verhuur staanplaatsen hoofdactiviteit van BV’s: wÚl overdrachtsbelasting
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
belanghebbende 19/01077 2021-0009
21/00232 Navordering voor buitenechtelijke zoon voor erfenis van verwekker intact
Hof Amsterdam, 22-12-2020
belanghebbende 19/01732 2021-0173
21/00235 Boeten van 75% voor giftenaftrek met valse kwitanties
Hof Den Haag, 05-01-2021
belanghebbende BK-20/00398 2021-0254
21/00236 Sportstructuur van gemeente met stichting geen misbruik
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
bestuursorgaan 19/01378 2021-0065*
21/00247 Advocaatkosten ter verkrijging van bijstand beeldend kunstenaar aftrekbaar
Hof Amsterdam, 12-01-2021
belanghebbende 18/00568 2021-0252
21/00254 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geen vrijgestelde letselschadeuitkeringen
Hoge Raad, 15-01-2021
belanghebbende 19/03644 2021-0149
21/00267 Door late antwoorden geen PKV ondanks vernietigde informatiebeschikking
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
belanghebbende 20/00317 2021-0033
21/00268 Roemeense bronbelasting uit eerdere jaren niet meer te verrekenen
Hof Amsterdam, 15-12-2020
belanghebbende 19/00189 2021-0085
21/00299 Rente lening om concernvennootschap van beurs te halen deels aftrekbaar
Hof Den Bosch, 18-12-2020
belanghebbende 14/00547 2021-0159
21/00300 Bezwaar tegen aangifte BPM zonder voldoening BPM niet-ontvankelijk
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
belanghebbende 19/00065 2021-0187
21/00303,
21/00304
Rechtbank moest ook beslissen over verzoek om rente over griffierecht
Hof Arnhem/Leeuwarden, 05-01-2021
belanghebbende 19/00108,
19/00107
2021-0189
21/00307 Bestuurder aansprakelijk voor opzettelijk te lage aangiften BTW door BV
Hof Amsterdam, 15-12-2020
belanghebbende 18/00401 2021-0100
21/00319 In hoger beroep tegen informatiebeschikking nieuwe antwoordtermijn
Hof Arnhem/Leeuwarden, 15-12-2020
belanghebbende 20/00313 2021-0034
21/00325 Beroep met argumenten tegen verzuimboete niet ook beroep tegen aanslag
Hof Amsterdam, 08-12-2020
19/01301 2021-0176