Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2022022805

Ruime betalingsregelingen voor corona-belastingschulden

Het kabinet ondersteunt ondernemers om aflossingen van de belastingschuld zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het kabinet biedt ondernemers daarom een ruimhartige betalingsregeling om hun belastingschuld af te lossen. De datum waarop ondernemers uiterlijk beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is vastgesteld op 1 oktober 2022. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Economische Zaken en Klimaat op vragen uit de Tweede Kamer. De aflossingstermijn is vijf jaar, wat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. De invorderingsrente, die tot en met juni 2022 0,01% bedraagt, wordt bovendien geleidelijk teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaande aan de coronacrisis. Het percentage wordt per 1 juli 2022 vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%. Hierna wordt de rente op 1 juli 2023 vastgesteld op 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 gaat de invorderingsrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. De Belastingdienst stuurt in april 2022 een eerste informatieve brief naar alle ondernemers die nog een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona hebben openstaan. In die brief wordt een overzicht van de openstaande schuld gegeven. Ook wordt daarin beschreven wat de ondernemer kan doen als hij nu al verwacht niet aan die betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor verdere hulp bij samenloop met andere schulden verwijst de brief naar de Kamer van Koophandel en naar de gemeente voor schuldhulpverlening.

Brondocument(en):
Bron:Fida 20221201 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25 februari 2022, nr. CE-AEP / 22068222
Belastingsoort(en):ALG
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):