Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2022022804

Einde aan coronasteunpakket per 1 april 2022

Het kabinet stopt op 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook komt er een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en zal het reguliere Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd. Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds. Zelfstandig ondernemers moeten per 1 juli 2022 starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Gedurende de periode van het uitstel van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 wordt daarbij geen rente opgebouwd. Ook geldt voor alle TOZO-leningen dat de looptijd met één jaar is verlengd van 5 jaar tot 6 jaar.

Brondocument(en):
Bron:Fida 20221192 - Ministerie van Financiën 25 februari 2022
Belastingsoort(en):ALG
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):coronacrisis
Bron:Fida 20221193 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25 februari 2022, nr. CE / 22075312
Belastingsoort(en):ALG
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):coronacrisis