Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2021011214

Geen NOW-subsidie voor nŠ einde dienstverband betaald ziekengeld

Het UWV wees de aanvraag van BV X om een tegemoetkoming op grond van de NOW af omdat zij geen loonkosten had gehad. De door BV X als eigenrisicodrager voor de ZW na afloop van een dienstbetrekking betaalde bedragen aan ziekengeld, waren volgens het UWV loon uit vroegere dienstbetrekking omdat die uitkeringen niet gerelateerd waren aan werken, maar aan het in het verleden gewerkt hebben. De betalingen waren daarom geen loon waarvoor een NOW-subsidie kon worden aangevraagd. BV X ging in beroep, maar Rechtbank Noord-Holland verklaarde dat ongegrond. De Rechtbank was het met het UWV eens dat de ZW-uitkering die BV X als eigenrisicodrager voor de ZW na beŽindiging van een dienstbetrekking betaalde, loon uit vroegere dienstbetrekking was. De Rechtbank wees daarbij op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 25 maart 2015 en op een arrest van de Hoge Raad van 31 januari 2014. De ZW-uitkering die BV X als eigenrisicodrager betaalde vormde niet een onmiddellijke tegenprestatie voor arbeid, maar vond haar grondslag in het voorheen verricht zijn van arbeid.
Brondocument(en):
Bron:Fida 20210145 - Rechtbank Noord-Holland 23 december 2020 HAA20/3999
Belastingsoort(en):ALG
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):coronacrisis