Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2020090312

Kamervragen over kortere BTW-teruggaaftermijn oninbare vorderingen

Het Tweede Kamerlid Lodders (VVD) heeft de staatssecretaris gevraagd of hij bereid is om de BTW-teruggavetermijn van een jaar voor oninbare vorderingen tijdelijk te verkorten, bijvoorbeeld naar drie maanden. Het kabinet moet er volgens haar alles aan doen om de liquiditeitspositie van het MKB te versterken in deze onzekere periode.
Brondocument(en):
Bron:Fida 20204779 - Tweede Kamer 1 september 2020 2020Z15306
Belastingsoort(en):OB
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):oninbare vordering; teruggaaf