Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2020071512

TOFA-regeling verlengd tot 26 juli 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de aanvraagperiode voor de in het kader van de coronacrisis getroffen Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli 2020. De oorspronkelijke einddatum was 12 juli 2020. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiŽle tegemoetkoming. Ondanks een oproep voorafgaand aan de aanvraag de adviestool op www.uwv.nl/TOFA te gebruiken krijgt het UWV veel aanvragen binnen die niet aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment wordt ruim de helft van de aanvragen afgewezen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari 2020 of te veel in april 2020 en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden.
Brondocument(en):
Bron:Fida 20204164 - Min. v. SZW 10 juli 2020
Belastingsoort(en):ALG
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):coronacrisis