Viditax - archief
Print

Viditax-bericht: tx2020051804

NOB wil ook nŠ corona lagere belasting- en invorderingsrente

De NOB heeft een reactie uitgebracht op de tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente in het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19. De NOB beveelt aan om bij dit wetsvoorstel (ondanks dat dit voor een beperkte periode zal gelden) een eenvoudig en overzichtelijk systeem voor de belastingrente, invorderingsrente en betalingskorting neer te zetten. Dit zou kunnen door vooralsnog voor een periode met een vaste einddatum (eventueel te verlengen bij algemene maatregel van bestuur) de percentages voor de belastingrente en te betalen invorderingsrente vast te zetten op 0,01%. Om belastingplichtigen duidelijkheid te geven voor de komende tijd zou deze (voorlopige) einddatum bijvoorbeeld 31 oktober 2020 of zelfs 31 december 2020 kunnen zijn. Ook het permanent verlagen van de belastingrente en de te betalen invorderingsrente naar het huidige lage renteniveau van 0,01% kan de gewenste duidelijkheid brengen. De NOB vindt het niet vanzelfsprekend dat de percentages van de belasting- en invorderingsrente weer "automatisch" teruggaan naar 4% en 8%. In algemene zin stonden deze percentages vůůr de bekendmaking van de coronamaatregelen al ver af van de geldende marktrente. De NOB doet een dringend beroep op het kabinet om de percentages van de belasting- en invorderingsrente na beŽindiging van de coronamaatregelen meer in lijn te brengen met de realiteit.
Brondocument(en):
Bron:Fida 20203105 - NOB 15 mei 2020
Belastingsoort(en):AWB AWR WARB; INV
Wetsartikel(en):
Trefwoord(en):belastingrente; invorderingsrente