FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2022-0592

NOW-subsidie aanvragen per loonheffingennummer

BV X ontving een NOW-subsidie van € 12.463 voor haar loonheffingennummer eindigend op L04. Zij maakte bezwaar, waarna alsnog subsidie werd verleend voor het loonheffingennummer L01 in plaats van L04. De verleende subsidie bedroeg € 142.074. BV X ging in beroep. Zij had vier loonheffingennummers, eindigend op L01 tot en met L04 en stelde dat subsidie moest worden verleend op basis van alle loonheffingennummers. Rechtbank Oost-Brabant stelde BV X in het ongelijk. In artikel 8, lid 3, NOW-1 stond dat een werkgever eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag kon indienen. In de toelichting op de NOW-1 stond verder dat een werkgever met meerdere loonheffingennummers per nummer een subsidieaanvraag moest indienen. De Rechtbank was het niet met BV X eens dat op het verplicht voorgeschreven aanvraagformulier had moeten staan dat werkgevers met meerdere loonheffingennummers per loonheffingennummer een aanvraag moesten indienen of dat het UWV contact had moeten opnemen toen zij enkel een subsidieaanvraag op loonheffingennummer L04 indiende. Het verlenen van de subsidie gebeurde in beginsel geheel geautomatiseerd. Pas op het moment dat in de aanvraag gegevens ontbraken of niet strookten met andere gegevens werd de aanvraag aan een behandelaar ter beoordeling doorgestuurd, wat in het geval van BV X niet aan de orde was. In het kader van de bezwaarprocedure was volgens de Rechtbank al het (wettelijk) mogelijke gedaan om BV X zoveel mogelijk tegemoet te komen door in afwijking van de aanvraag subsidie te verlenen op het loonheffingennummer L01.

Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2021, nr. SHE 20/2350 (Fida 20220989)

Verwijzingen:
Fida 20220989 (Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2021, nr. SHE 20/2350)
ECLI:NL:RBOBR:2021:2324