FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2022-0390

Parameters voor NOW-6 verder ingevuld

Het kabinet besloot in december 2021 (zie FutD 2021-3835) het economisch steunpakket in verband met de verlenging van de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar te maken. Onderdeel daarvan is een nieuwe tranche van de NOW, de NOW-6. De NOW-6 biedt loonsteun voor de maanden januari 2022 tot en met maart 2022. De belangrijkste parameters van de NOW-6 komen sterk overeen met de voorgaande NOW-5; de omzetdrempel blijft 20%, het vergoedingspercentage blijft 85% en de maximale omzetverliesgrens wordt opgehoogd van 80% naar 90%. Daarnaast blijft het maximaal te vergoeden loon op tweemaal het maximale dagloon staan. De referentie omzetperiode in de NOW-6 wordt in beginsel berekend door de omzet van 2019 te delen door vier (in plaats van de omzet in 2019 gedeeld door zes, zoals in de NOW-5 het geval was). Voor starters (gestart na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 oktober 2021) en in het geval van overnames wordt hiervan afgeweken, conform de NOW-5. Voor de NOW-6 zijn de maanden januari, februari en maart 2022 de maanden waarin omzetverlies moet zijn geleden. De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW-6 oktober 2021. Het percentage loonsomvrijstelling is net als in de NOW-5 15%. Het aanvraagloket voor de NOW-6 wordt opengesteld van 14 februari tot en met 13 april 2022. Na de aanvraag zal het voorschot in drie termijnen worden uitbetaald door UWV. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de eerste betaling van het voorschot binnen twee tot vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26-01-2022, nr. 2022-0000026245 (Fida 20220445)

Verwijzingen:
Fida 20220445 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26-01-2022, nr. 2022-0000026245)