FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-3884

Naderende coronacrisis geen reden voor wijziging waardepeildatum WOZ

BV X ging in beroep tegen de WOZ-waarden 2020 voor vijf kantoorpanden en stelde dat de gemeente bij de waardering rekening had moeten houden met het risico op leegstand als gevolg van een pandemie, wat zich met de coronacrisis ook daadwerkelijk had voorgedaan. Rechtbank Midden-Nederland stelde voorop dat de waardepeildatum in dit geval 1 januari 2019 was, ruim voor het ontstaan van de coronapandemie. De mogelijkheid van het ontstaan van pandemieŽn in algemene zin moest volgens de Rechtbank worden geacht tot uitdrukking te komen in transactiecijfers uit de markt. De naderende coronacrisis op 1 januari 2020 kon ook niet worden aangemerkt als een specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 18, lid 3, onder c, Wet WOZ. Er waren op dat moment namelijk nog geen concrete overheidsmaatregelen genomen. Er was volgens de Rechtbank daarom geen aanleiding om uit te gaan van de toestandsdatum van 1 januari 2020.

Rechtbank Midden-Nederland 01-12-2021, nr. UTR 21/2285, 21/2287, 21/2288 (Fida 20217115)

Verwijzingen:
Fida 20217115 (Rechtbank Midden-Nederland 01-12-2021, nr. UTR 21/2285, 21/2287, 21/2288)
ECLI:NL:RBMNE:2021:5855