FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-3835

Coronasteunpakket eerste kwartaal 2022

Het kabinet heeft besloten het economisch steunpakket in verband met de verlenging van de contactbeperkende coronamaatregelen, ook in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar te maken.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 6)

Er wordt een nieuwe NOW-tranche opengesteld (NOW 6). De subsidieperiode beslaat drie maanden: januari tot en met maart 2022. De NOW 6-regeling zal op een vergelijkbaar niveau liggen als de NOW 5-regeling (periode november-december 2021). Zo blijft de omzetdrempel gehandhaafd op 20%, het vergoedingspercentage blijft 85 en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW 6-regeling. Er spelen echter nog enkele andere zaken die mogelijk aanleiding geven tot het aanpassen van de NOW. Dat wordt nu onderzocht. De precieze en volledige voorwaarden die zullen gelden voor de NOW 6-regeling zullen in januari door het kabinet worden gecommuniceerd. Het streven is om het aanvraagloket voor deze nieuwe tranche in de tweede helft van februari 2022 open te stellen, waarna de uitbetaling van de eerste voorschotten van start kan gaan.

2. Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2022 (januari–maart) wordt aangesloten bij de TVL zoals deze gold in het vierde kwartaal van 2021. Om in aanmerking te komen voor de TVL moet dus een omzetverlies van minimaal 30% worden geleden in het eerste kwartaal van 2022. Het subsidiepercentage blijft gelijk aan 100%. De maximale subsidiebedragen blijven € 550.000 voor MKB-ondernemingen en € 600.000 voor niet-MKB-ondernemingen. Daarnaast blijft binnen de TVL de op 26 november 2021 aangekondigde (zie FutD 2021-3637) ophoging van de staatssteungrens in lijn met de verruimde Tijdelijke Kaderregeling "COVID19" van € 1,8 mln naar € 2,3 mln gelden. Ook de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK) wordt ongewijzigd doorgetrokken naar het eerste kwartaal van 2022.

3. Fiscale maatregelen

Het kabinet bekijkt in januari 2022 of het tot en met 31 januari 2022 verlengde uitstel van betaling van belastingen opnieuw moet worden verlengd. De overeenkomsten met BelgiŽ en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met in ieder geval 31 maart 2022. De andere fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2021 omdat verlenging daarvan op dit moment niet nodig is. Dit betekent onder meer dat de tijdelijke verruiming van de regeling voor hypotheekbetaalpauzes per 1 januari 2022 ophoudt.

4. Invordering van belastingschulden

Bedrijven en particulieren die hun belastingschuld nog niet hebben ingelost krijgen in januari 2022 een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe ze alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen. De betekening van dwangbevelen die aanvankelijk gepland stond vanaf 7 januari 2022, wordt ten minste een maand uitgesteld. Daarnaast wordt een verruiming voorbereid van het uitstelbeleid zodat het vanaf begin 2022 tijdelijk ook mogelijk is om een betalingsregeling te krijgen voor aanslagen MRB.

5. Regeling evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen keren uit als sprake is van een verbod op grond van coronamaatregelen, en een evenement daardoor geen doorgang kan vinden. Hiertoe geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90 en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80.

6. Verlenging van het vereenvoudigd Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het vereenvoudigde Bbz wordt met drie maanden verlengd (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022) om er voor te zorgen dat het stijgende aantal aanvragen niet leidt tot een onuitvoerbare regeling voor gemeenten, en om ondernemers de komende tijd voldoende (inkomens)ondersteuning te kunnen bieden. Met ingang van 1 april 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.

7. Ondersteuning voor de culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt € 59,5 mln vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in januari 2022 te ondersteunen. Ook wordt de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2022. Hiervoor wordt aanvullend € 25 mln vrijgemaakt.

8. Aanvullende ondersteuning voor de sport

Voor de amateursport zullen de eerdere compensatieregelingen doorgezet worden om hen te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari 2022, mits de huidige maatregelen van kracht blijven. Ook zullen gemeenten de mogelijkheid krijgen om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal € 25 mln additioneel beschikbaar voor 2021, en maximaal € 55 miljoen voor januari 2022.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 14-12-2021, nr. CE/21312594 (Fida 20217106)

Verwijzingen:
Fida 20217106 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 14-12-2021, nr. CE/21312594)