FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-3013

Besluit betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

De staatssecretaris heeft het besluit Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld van 28 juni 2021 (zie FutD 2021-2049) geactualiseerd. Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. Daarnaast wordt in het besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Het besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vůůr 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus. Ten opzichte van het vorige besluit is de periode waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen verlengd tot en met 31 december 2021 (zie FutD 2021-2734 en FutD 2021-1657). Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Het besluit is in werking getreden op 30 september 2021.

Ministerie van FinanciŽn 29-09-2021, nr. 2021-20581 (Fida 20215267)

Verwijzingen:
Fida 20215267 (Ministerie van FinanciŽn 29-09-2021, nr. 2021-20581)