FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2734

Coronasteun per 1 oktober 2021 grotendeels beŽindigd

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat NOW, TVL, TOZO, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het vierde kwartaal 2021. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hier terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal 2021. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober 2021 nog verplicht gesloten is.

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober 2021, zoals eerder aangekondigd. Ondernemers die door de coronacrisis niet op tijd hun belasting kunnen betalen, kunnen nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als ondernemers nu bijzonder uitstel aanvragen, dan loopt dat tot 1 oktober 2021. Als een ondernemer al bijzonder uitstel heeft gekregen, en dat loopt af vůůr 1 oktober 2021, dan hoeft hij vanaf 30 augustus 2021 geen verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Voor alle ondernemers met bijzonder uitstel geldt:

Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van € 40,4 mld. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€ 16,6 mld) of verminderd als bijvoorbeeld de aanslag niet goed is vastgesteld (€ 4,6 mld). Per saldo staat op dit moment € 19,2 mld aan belastingschuld open en hiervan maken 270.000 ondernemers gebruik. De invorderingsrente, die tot en met het einde van het huidige kalenderjaar 0,01% bedraagt, wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt vanaf 1 januari 2024 het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd. De Belastingdienst start in september geleidelijk de invordering voor alle particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling. In september 2021 zal de Belastingdienst daarom eerst een brief sturen met informatie over de opgebouwde schulden en met informatie over de mogelijkheden voor uitstel van betaling. Ook wordt waar mogelijk persoonlijk contact gezocht. Pas daarna volgen berichten waaraan uiteindelijk kosten zijn verbonden, zoals een aanmaning en een dwangbevel. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022. Het gaat om de volgende maatregelen:

Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en BelgiŽ om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Het kabinet schrijft in de brief aan de Tweede Kamer verder dat de sterke groei van de economie ervoor heeft gezorgd dat er bedrijven en ondernemers zijn die tegen verwachtingen in een beperkt verlies of zelfs winst hebben te weten realiseren. Ook deze bedrijven hebben mogelijk overheidssteun aangevraagd om banen te behouden en vaste lasten te kunnen betalen. Hoewel deze steun rechtmatig en in de geest van het steunpakket is verleend, kan achteraf worden geconstateerd dat een deel van de steun mogelijk niet nodig was geweest. Het kabinet herhaalt daarom het moreel appel op bedrijven om steun die achteraf niet nodig blijkt te zijn geweest, terug te betalen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 30-08-2021, nr. CE-AEP / 21220232 (Fida 20214606), Belastingdienst 01-09-2021 (Fida 20214623), Belastingdienst 31-08-2021 (Fida 20214624)

Verwijzingen:
Fida 20214606 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 30-08-2021, nr. CE-AEP / 21220232)
Fida 20214623 (Belastingdienst 01-09-2021)
Fida 20214624 (Belastingdienst 31-08-2021)