FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2289

IC-opname wegens Corona niet bewezen: te laat beroep niet-ontvankelijk

X ging in beroep tegen aanslagen IB 2015, 2016 en 2017. De beroepstermijn eindigde op 28 september 2020, maar zijn beroepschrift kwam pas op 9 oktober 2020 bij de Rechtbank binnen. X gaf op vragen van de griffie over de termijnoverschrijding aan dat hij ten gevolge van Covid-19 op 12 september 2020 was opgenomen op de intensive care en vervolgens was ontslagen uit het ziekenhuis op 6 oktober 2020. Zodra zijn gezondheid het toeliet had X alsnog een beroepschrift ingediend. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste echter dat X niet aannemelijk had gemaakt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was. Zijn gestelde medische toestand was niet onderbouwd met enig objectief verifieerbaar bewijs. Daarbij kwam dat uit door de inspecteur ingestuurde stukken volgde dat door of namens X in de periode na 12 september 2020 wel was gecorrespondeerd met de inspecteur, waaronder het maken van een bezwaar en het accorderen van het doorsturen van een bezwaarschrift als beroepschrift. X had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat hij tussen 12 september 2020 en 6 oktober 2020 redelijkerwijs niet in staat was geweest om tijdig in beroep te komen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X kennelijk niet-ontvankelijk.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-07-2021, nr. BRE 20/8846 (Fida 20213678)

Verwijzingen:
Fida 20213678 (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 07-07-2021, nr. BRE 20/8846)
ECLI:NL:RBZWB:2021:3428