FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2052

Subsidieregeling continu´teit bruine vloot per 29 juni 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de tijdelijke subsidieregeling continu´teit bruine vloot (zie FutD 2021-1707, FutD 2021-1578, FutD 2021-1443 en FutD 2021-0578) in de Staatscourant geplaatst. Om te kwalificeren als bruine vlootonderneming moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de onderneming op 15 maart 2020, de start van de coronamaatregelen, in het handelsregister zijn ingeschreven met SBI-code 5010, 5030 of 9103. In de regeling is een gerichte hardheidsclausule opgenomen voor het geval de onderneming in de praktijk activiteiten uitvoerde die vallen onder deze SBI-codes, maar de inschrijving in het handelsregister daar niet op aansloot. Daarnaast moet de onderneming of de natuurlijke persoon die de onderneming drijft eigenaar zijn van een historisch zeilschip, waarvan de kiel is gelegd in 1971 of eerder, en welk schip wordt geŰxploiteerd voor de passagiersvaart. Tot slot moet het gaan om een in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 Handelsregisterwet 2007, die een kleine onderneming of middelgrote onderneming is in de zin van de algemene EU-groepsvrijstellingsverordening 651/2014. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderneming ten minste 30% omzetverlies hebben. De subsidie wordt berekend op basis van de referentieomzet van de onderneming in euro's (A), het omzetverlies van de onderneming in procenten (B), het vaste lastenpercentage en het variabele lastenpercentage (C) en het subsidiepercentage (50%). De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald: referentieomzet (A) x omzetverlies (B) x (vaste lastenpercentage + variabele lastenpercentage (C)) x 50%. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO en is op 29 juni 2021 in werking getreden. De regeling vervalt met ingang van 31 december 2021.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25-06-2021, nr. WJZ/21066535 (Fida 20213266)

Verwijzingen:
Fida 20213266 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 25-06-2021, nr. WJZ/21066535)