FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2036

TOZO en Bbz-krediet voor rentepercentage niet vergelijkbaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen geantwoord dat de TOZO en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)-krediet beide voor zelfstandige ondernemers bedoeld zijn, beide een lening zijn die wordt uitgevoerd door gemeenten, maar allebei wel een ander rentepercentage hebben. Voor de TOZO bedraagt de rente 2% en voor het Bbz-krediet 8%. Beide vormen van kredietverstrekking kennen volgens de minister, behalve overeenkomsten, ook belangrijke verschillen. Zo kent de TOZO-lening bijvoorbeeld een beperkter doel van de lening en een beperktere doelgroep, een beperktere omvang van de maximale lening en een beperktere looptijd dan de Bbz-lening. De Bbz-lening is een structurele regeling voor zelfstandigen die door specifieke omstandigheden over hun bedrijf geen krediet bij banken kunnen krijgen. Een lagere rente hanteren in het Bbz zou volgens de minister leiden tot bezwaren inzake staatssteun en concurrentievervalsing. De TOZO dient ter overbrugging van de coronacrisis die niet als normaal ondernemersrisico kan worden aangemerkt. De minister vindt het daarom goed uitlegbaar dat alleen in de TOZO een lagere, niet marktconforme rente wordt gehanteerd.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21-06-2021, nr. 2021-0000093861 (Fida 20213150)

Verwijzingen:
Fida 20213150 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21-06-2021, nr. 2021-0000093861)