FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2024

Raamprostitutiebedrijf ondanks ontbreken passende SBI-code geen TOGS

BV X stond op 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK ingeschreven met SBI-code 68.20.4 (verhuur van onroerend goed, niet woonruimte) en als bedrijfsomschrijving kamerverhuurbedrijf. BV X diende een Melding niet-aansluitende SBI-code in en vroeg om een TOGS-uitkering, maar de RVO wees de aanvraag af. BV X ging in beroep en stelde dat zij een seksinrichting voor raamprostitutie exploiteerde, maar daarvoor bestond geen SBI-code. Volgens BV X was sprake van bijzondere omstandigheden. Het CBB was het daar niet mee eens. Niet de feitelijke activiteiten, maar wat op de peildatum was geregistreerd in het handelsregister was leidend. De bedrijfsomschrijving van BV X zoals die op de peildatum was geregistreerd, bood ook geen aanknopingspunten voor een daarbij passende SBI-code die wel voor TOGS in aanmerking kwam. Ook bij het ontbreken van een SBI-code voor haar soort seksinrichting, zoals BV X stelde, bleek uit de bedrijfsomschrijving niet dat BV X een seksinrichting voor raamprostitutie exploiteerde. De RVO had zijn beleid consistent toegepast en het CBB was het ook met de RVO eens dat geen sprake was van bijzondere omstandigheden die een afwijking van de beleidsregel rechtvaardigden. Het CBB verklaarde het beroep van BV X ongegrond.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25-05-2021, nr. 20/864 (Fida 20213184)

Verwijzingen:
Fida 20213184 (College van Beroep voor het bedrijfsleven 25-05-2021, nr. 20/864)
ECLI:NL:CBB:2021:654