FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-2023

Onjuiste inschrijving KvK voor rekening ondernemer: geen TOGS

BV X vroeg een TOGS-uitkering aan en vermeldde daarbij dat zij congressen en beurzen organiseerde. De RVO wees de aanvraag af omdat BV X op 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK was opgenomen met de SBI-code 85.59.9 (studiebegeleiding, vorming en onderwijs), en als bedrijfsomschrijving "het geven van workshops, trainingen, seminars en lezingen op spiritueel gebied". BV X ging in beroep, maar het CBB stelde haar in het ongelijk. Het CBB wees op zijn uitspraken van 22 december 2020 (zie FutD 2021-0002 met ons commentaar). Daarin was onder meer beslist dat de TOGS-regeling moest worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid en dat de rechter alleen kon toetsen of het beleid op consistente wijze was toegepast. Volgens het CBB was daarvan in het geval van BV X sprake. Niet de feitelijke activiteiten, maar wat op de peildatum was geregistreerd in het handelsregister was leidend. De ondernemer was verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in het handelsregister. De aanvraag was volgens het CBB terecht afgewezen omdat de SBI-code waaronder BV X op 15 maart 2020 was geregistreerd, niet was vermeld in Bijlage 1 bij de TOGS-regeling. De bedrijfsomschrijving, zoals die op de peildatum was geregistreerd, bood ook geen aanknopingspunten voor een daarbij passende SBI-code die wel op de lijst in die Bijlage was vermeld. Het CBB verklaarde het beroep van BV X ongegrond.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25-05-2021, nr. 20/722 (Fida 20213183)

Verwijzingen:
Fida 20213183 (College van Beroep voor het bedrijfsleven 25-05-2021, nr. 20/722)
ECLI:NL:CBB:2021:652