FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1967

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit TVL vierde kwartaal 2020

Vanaf het vierde kwartaal van 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep hoort van de in het kader van de coronacrisis getroffen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het handelsregister van KVK en dat kan gevolgen hebben voor de TVL-subsidie. RVO heeft bekendgemaakt dat aanvragers van TVL voor het vierder kwartaal van 2020 vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een zogenoemd herzieningsverzoek SBI-code kunnen doen. Met een herzieningsverzoek kunnen ondernemers hun hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw laten toetsen. Zij moeten kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De te toetsen hoofdactiviteit moet al wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KVK staan. Dat is dan de nevenactiviteit of de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld. De volgende informatie is nodig voor een herzieningsverzoek:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 24-06-2021 (Fida 20213250)

Ons commentaar

Wij verwijzen hierbij naar FutD 2021-0814 voor de toezegging van de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van drie uitspraken van het CBB (zie FutD 2021-0002 met ons commentaar) over de omschrijving van hoofd- en nevenactiviteiten in het handelsregister.

Verwijzingen:
Fida 20213250 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 24-06-2021)