FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1966

TVL-regeling gewijzigd en opengesteld voor 2e kwartaal 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de TVL-regeling gewijzigd en opengesteld voor de financiering van de vaste lasten in de periode van april tot en met juni 2021 (zie ook FutD 2021-0215). In een brief van 8 februari 2021 (zie FutD 2021-0574) is aangegeven dat de opslag speciale kosten voor land- en tuinbouwondernemingen, die in het eerste kwartaal van 2021 aan de TVL is toegevoegd, verlengd zal worden naar het tweede kwartaal van 2021 en in een brief van 12 maart 2021 (zie FutD 2021-0813) is aangekondigd dat het subsidiepercentage in het tweede kwartaal van 2021 zal worden verhoogd naar 100%. Verder is op 17 mei 2021 (zie FutD 2021-1641) bekendgemaakt dat de referentiesystematiek vanaf het tweede kwartaal van 2021 aangepast wordt. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 kunnen ondernemers die een aanvraag doen voor TVL kiezen uit twee referentieperiodes. De aanvrager kan voor de aanvraag van TVL in het tweede kwartaal van 2021 kiezen uit het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Dit betekent ook dat de startersregeling voor het tweede kwartaal niet meer zal worden opengesteld, maar ge´ntegreerd wordt in de TVL. Tot slot is op 27 mei 2021 (zie FutD 2021-1495) bepaald dat het maximum subsidiebedrag dat grote ondernemingen in het tweede kwartaal van 2021 kunnen ontvangen, wordt verhoogd naar € 1,2 mln. De opslag annuleringskosten reisbranche was eenmalig in het eerste kwartaal van 2021, en keert dus niet terug in het tweede kwartaal van 2021. Ook de opslag detailhandel wordt niet verlengd naar het tweede kwartaal van 2021 en er zal geen nieuwe openstelling zijn van de evenementenmodule. Met deze wijzigingsregeling worden de aanpassingen met ingang van 24 juni 2021 verwerkt in de TVL.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 24-06-2021, nr. WJZ/ 21127052 (Fida 20213194)

Verwijzingen:
Fida 20213194 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 24-06-2021, nr. WJZ/ 21127052)