FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1865

Restauranthouder geen TOZO-3 door te hoge inkomen van echtgenote

Restauranthouder X vroeg in januari 2021 een uitkering aan op grond van de TOZO 3-regeling voor de maanden januari 2021 tot en met maart 2021 omdat hij geen inkomsten had door de sluiting van zijn restaurant. De gemeente wees zijn aanvraag af omdat het inkomen van € 1.900 dat de echtgenote van X verdiende, te hoog was om in aanmerking te komen voor een TOZO 3-uitkering. X ging in beroep en stelde dat hij en zijn gezin niet konden rondkomen van € 1.900 per maand omdat zij daarvan hun vaste lasten ťn de vaste lasten van het restaurant moesten betalen. Hij vroeg de voorlopige voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant het besluit van de gemeente te schorsen en te beslissen dat aan hem een TOZO-uitkering werd toegekend. De voorzieningenrechter besliste dat nader onderzoek niet kon bijdragen aan de beoordeling van de hoofdzaak en dat daarom op grond van artikel 8:86 Awb niet alleen uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening werd gedaan, maar ook op het beroep. De rechter stelde vast dat X op de aanvraag had ingevuld dat zijn echtgenote inkomsten uit arbeid had van € 1.900 per maand terwijl de bijstandsnorm in januari 2021 € 1.536,34 per maand bedroeg. Het gezamenlijk inkomen van X en zijn echtgenote lag daarmee boven de bijstandsnorm zodat X niet voldeed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de TOZO 3-regeling. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond, maar merkte ten overvloede op dat zij begreep dat X buiten zijn schuld om in een lastige financiŽle situatie terecht was gekomen en dat dit veel stress en onzekerheid met zich bracht. De rechter gaf X mee om (nogmaals) in overleg met de gemeente te treden om te bekijken of er andere mogelijkheden waren voor financiŽle hulp. De gemeente had in de afwijzing namelijk al gewezen op de mogelijkheid een aanvraag te doen voor de TVL-regeling als opvolger van de TOGS-regeling.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-04-2021, nr. BRE 21/1002 en 21/1355 TOZO (Fida 20212911)

Verwijzingen:
Fida 20212911 (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-04-2021, nr. BRE 21/1002 en 21/1355 TOZO)
ECLI:NL:RBZWB:2021:2222