FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1864

Inkomen via bemiddelingsplatform Temper Works telden niet mee voor TOFA

X verzocht het UWV om een tegemoetkoming op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Het UWV wees het verzoek af omdat uit de polisadministratie bleek dat het loon van X in februari 2020 minder dan € 400 bedroeg. Voor zover X in die maand andere inkomsten had genoten, telden die inkomsten niet mee omdat X geen werknemer was. X ging in beroep en stelde dat hij in februari 2020 ook werkzaam was geweest voor Temper Works, een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de logistiek-, retail- en horecabranche samen worden gebracht Dat inkomen telde volgens hem mee. Rechtbank Rotterdam stelde X in het ongelijk. Temper Works faciliteerde het platform, een modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de facturering namens de opdrachtnemer en de uitbetaling namens de opdrachtgever via een onafhankelijke financieringsmaatschappij. Temper Works was geen partij bij de overeenkomst en niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een opdracht of de kwaliteit van het door de opdrachtnemer geleverde werk. Opdrachtnemers moesten zich als eenmanszaak registreren bij de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst door middel van het formulier Opgaaf Startende Onderneming. Hieruit volgde volgens de Rechtbank niet dat X als werknemer werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW of op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW. De inkomsten uit werkzaamheden bij Temper Works telden niet mee voor het recht op TOFA.

Rechtbank Rotterdam 03-06-2021, nr. ROT 20/4506 (Fida 20212909)

Verwijzingen:
Fida 20212909 (Rechtbank Rotterdam 03-06-2021, nr. ROT 20/4506)
ECLI:NL:RBROT:2021:4803