FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1658

Aanvraag vaste lasten-subsidie starters vanaf 31 mei 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19 (zie ook FutD 2021-0575 en FutD 2021-0215) in de Staatscourant geplaatst. De regeling heeft tot doel om ondernemers, die volgens de inschrijving in het handelsregister voor het eerst een eigen onderneming zijn gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020, over voldoende liquide middelen te laten beschikken om vaste lasten te kunnen blijven betalen. De regeling richt zich op startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen en daardoor niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. De subsidie zal worden vrijgesteld van belastingheffing. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een getroffen startende MKB-onderneming minimaal 30% omzetverlies te hebben, en moeten de vaste lasten van de onderneming meer dan € 1.500 bedragen, zoals ook het geval is in de TVL. De maximale subsidie bedraagt € 124.999. De aanvragen voor een subsidie kunnen vanaf 31 mei 2021 worden ingediend bij RVO dat daarvoor op haar website een formulier ter beschikking heeft gesteld.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 26-05-2021, nr. WJZ/ 21037856 (Fida 20212723)

Verwijzingen:
Fida 20212723 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 26-05-2021, nr. WJZ/ 21037856)