FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1657

Coronasteunmaatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Het kabinet heeft aangekondigd de coronasteunmaatregelen met drie maanden te verlengen tot en met 30 september 2021. Ook zullen de mogelijkheden voor het aflossen van belastingschulden worden verruimd. Wij ontlenen aan de aankondigingen het volgende.

1. NOW-regeling

De NOW-loonsubsidie wordt onaangepast verlengd met drie maanden (NOW 4), tot en met 30 september 2021. Als nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. De oude referentiemaand (juni 2020) wordt voor de NOW 4 losgelaten. Verder wordt vanaf NOW 3 (periode vanaf 1 oktober 2020) de TVL niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW gerekend. Hierdoor wordt de relevante omzet voor de NOW verlaagd, waardoor een hoger recht op NOW-subsidie ontstaat en de solvabiliteitspositie van bedrijven wordt verbeterd.

2. TVL-regeling

De TVL-regeling wordt per 1 juli 2021 verlengd met één kwartaal (TVL3), zonder aanpassingen. Het maximum subsidiebedrag voor grotere bedrijven wordt voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd met € 600.000 tot maximaal € 1,2 mln.

3. TOZO-regeling

De periode waarover TOZO kan worden aangevraagd wordt verlengd tot 1 oktober 2021 (TOZO 5). De voorwaarden voor het recht op een TOZO-uitkering wijzigen niet. In de TOZO-regeling was geregeld dat zelfstandig ondernemers op 1 juli 2021 zouden starten met de terugbetaling van de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal. Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven, is besloten om deze terugbetalingsdatum zes maanden uit te stellen tot 1 januari 2022. Ook zal over deze zes maanden geen verschuldigde rente worden opgebouwd. Verder wordt voor alle TOZO-leningen voor bedrijfskapitaal de looptijd met anderhalf jaar verlengd, van 42 maanden naar 60 maanden.

4. TONK-regeling

De TONK-regeling wordt verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. Hierdoor is het ook nog over de periode juli tot en met september 2021 mogelijk de TONK aan te vragen.

5. Fiscale maatregelen

De volgende maatregelen die zouden aflopen per 30 juni 2021 worden verlengd tot 1 oktober 2021:

  1. Het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen.
  2. Het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers (zie FutD 2021-1074).
  3. De onbelaste reiskostenvergoeding (zie FutD 2021-0988).
  4. De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen (zie FutD 2021-0743 en FutD 2020-3676).
  5. Het BTW-nultarief op mondkapjes (zie FutD 2021-0743).
  6. De BTW-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel (zie FutD 2021-0743).
  7. Het BTW-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits (zie FutD 2021-0743).
  8. Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen (zie FutD 2021-1072).
  9. Het verlaagde BTW-tarief voor het aanbieden van online lessen door sportscholen ter tijdelijke vervanging van groepslessen (zie FutD 2021-0001).

De tot 1 juli 2021 geldende versoepeling van het urencriterium voor ondernemers in de IB wordt niét verlengd. Vanaf 1 juli 2021 tellen daarom alleen de uren die ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium.

6. Aflossing opgebouwde belastingschuld

De datum waarop ondernemers uiterlijk moeten starten met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld wordt met een jaar verschoven van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Ook wordt de aflossingstermijn van de opgebouwde belastingschulden verlengd van 36 naar 60 maanden. De invorderingsrente wordt stapsgewijs verhoogd. Per 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de rente jaarlijks verhoogd met één procentpunt naar het gebruikelijke tarief van 4%. Dat betekent dat de rente op 1 januari 2023 op 3% wordt vastgesteld en vervolgens op 1 januari 2024 op 4%.

7. Overige maatregelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 27-05-2021, nr. CE-AEP / 21140598 (Fida 20212698)

Verwijzingen:
Fida 20212698 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 27-05-2021, nr. CE-AEP / 21140598)