FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1218

TVL-regeling fraudegevoelig, veel aandacht voor matigen van frauderisico

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft Kamervragen (zie FutD 2021-0541) beantwoord over fraude met TVL- en TOGS-subsidies. De TVL-regeling heeft volgens de staatssecretaris een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik, maar dit is volgens haar onvermijdelijk bij een regeling die als doel heeft zeer grote aantallen ondernemers snel te voorzien van financiŽle steun. Er is daarom veel aandacht voor het zoveel mogelijk mitigeren van dat risico. Belangrijk onderdeel daarvan is het handmatig controleren van aanvragen met een hoog risico. Het risicomodel waarmee dit wordt bepaald, wordt continu aangepast op basis van signalen. Zo is het risicoprofiel op basis van waargenomen patronen in de verdachte aanvragen direct aangepast, de handmatige controle verscherpt en wordt bij nieuwe TVL-aanvragen enkele werkdagen gewacht op gegevens vanuit de Belastingdienst. (Zie FutD 2021-0142 voor een toelichting van staatssecretaris Keijzer op het systeem van risicobeheersing rondom de TVL-subsidie, -red.)

Ministerie van EZK 7-4-2021, nr. DGBI-O / 21064131 (Fida 20211868)

Verwijzingen:
Fida 20211868 (MvEZ 07-04-2021 21064131)