FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1202

Thuiswerkende accountant niet geŽxcuseerd met dag te laat TOGS-bezwaar

BV X maakte bezwaar tegen de afwijzing van haar verzoek om tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling, maar RVO verklaarde haar bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. BV X ging in beroep en stelde dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was omdat deze te wijten was aan onzorgvuldigheid van RVO. Volgens BV X moest zij haar aanvraag online indienen en was er per e-mail contact gehouden met RVO. BV X vond dat zij en haar accountant er daarom van mochten uitgaan dat ook het besluit op de aanvraag per e-mail zou worden verstuurd. De te late indiening van het bezwaar was volgens BV X veroorzaakt door de coronatijd waardoor de accountant thuiswerkte en niet regelmatig post op zijn kantooradres ophaalde en door de vakantieperiode. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) verklaarde het beroep van BV X ongegrond. Volgens het CBB was de afwijzing van het TOGS-verzoek door toezending per post aan de accountant van BV X, op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. De bezwaartermijn was op 3 augustus 2020 geŽindigd en de accountant had het bezwaarschrift op 4 augustus 2020 via eBezwaar verzonden. Het CBB besliste dat een bestuursorgaan niet verplicht was een bericht elektronisch te versturen, ook niet als eerder elektronisch was gecommuniceerd. Van een professionele gemachtigde zoals de accountant van BV X mocht worden verwacht dat deze regelmatig controleerde of er post op zijn kantooradres was bezorgd. Ook volgde uit vaste rechtspraak dat afwezigheid wegens vakantie geen reden was voor verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding.

CBB 6-4-2021, nr. 20/1038 (Fida 20211838)

Verwijzingen:
Fida 20211838 (CvBB 06-04-2021 201038)
ECLI:NL:CBB:2021:384