FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1201

Na peildatum in KvK gewijzigde SBI-code terecht genegeerd voor TOGS

De onderneming van X stond op 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK ingeschreven met SBI-codes 72.19.2, 62.02 en 63.12, met als bedrijfsomschrijving "het bedenken, ontwikkelen en realiseren van technologische producten. Ontwikkelen van een platform". X verzocht om een tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling van € 4.000. RVO wees het verzoek af omdat de door X ingevulde SBI-code 47.52.1 (Winkels in ijzerwaren en gereedschappen) afweek van de op de peildatum in het handelsregister opgenomen SBI-codes en de SBI-codes waaronder hij wel was ingeschreven niet waren opgenomen in bijlage 1 bij de beleidsregel inzake de TOGS. X ging in beroep, maar het CBB stelde hem in het ongelijk. Het CBB wees op zijn uitspraken van 22 december 2020 (zie FutD 2021-0003 met ons commentaar) en besliste dat net als in die procedures, RVO in dit geval zijn beleid consistent had toegepast. RVO hoefde geen rekening te houden met wijzigingen die in het handelsregister waren doorgevoerd na de peildatum, ook niet als het wijzigingen betrof met terugwerkende kracht. De aanvraag van X om een tegemoetkoming op grond van de beleidsregel was terecht afgewezen omdat de SBI-codes waaronder X op 15 maart 2020 was geregistreerd, niet waren vermeld in bijlage 1 bij de beleidsregel. Bij toepassing van de beleidsregel toetste RVO ook of de bedrijfsomschrijving, zoals die op de peildatum was geregistreerd, aanknopingspunten bood voor een daarbij passende SBI-code die wel op de lijst in die bijlage was vermeld. RVO had terecht geconstateerd dat daar in dit geval geen sprake van was zodat ook in zoverre het beleid consistent was toegepast.

CBB 6-4-2021, nr. 20/902 (Fida 20211870)

Verwijzingen:
Fida 20211870 (CvBB 06-04-2021 20902)
ECLI:NL:CBB:2021:382