FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1128

Gratis overwerk niet mogelijk naast toepassing NOW-regeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over gratis overwerken door de NOW-regeling. Het gaat over de situatie dat werknemers die door corona minder kunnen werken, zoals in de detailhandel, min-uren opbouwen en later in het jaar gratis zouden moeten overwerken. De NOW is een subsidie en treedt volgens de minister niet in het arbeidsrecht. De werkgever handelt vanuit de NOW bezien correct, want hij heeft het salaris doorbetaald. Het is aan CAO-partijen, werkgevers en werknemers om afspraken te maken over min-uren. Voor de NOW maakt het geen verschil of uren daadwerkelijk gewerkt zijn of niet. Dat is volgens de minister inherent aan de regeling: de regeling is erop gericht om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst houden van personeel als er sprake is van omzetverlies. Dit geldt voor bedrijven die volledig gesloten zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, maar ook voor bedrijven die open zijn maar door de corona-situatie een verminderde omzet hebben. Het doel van de NOW is behoud van werkgelegenheid. Binnen de NOW-regeling staan voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen. In de NOW zijn geen voorwaarden opgenomen over niet-gewerkte uren. Het is volgens de minister ook niet mogelijk en niet wenselijk om de regeling op dit punt met terugwerkende kracht aan te scherpen.

Ministerie van SZW 31-3-2021, nr. 2021-0000042732 (Fida 20211755)

Verwijzingen:
Fida 20211755 (MvSZW 31-03-2021 20210000042732)