FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1127

Oplossing voor problemen met referentiesystematiek in TVL aangekondigd

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd met de knelpunten die ondernemers ervaren bij de referentiesystematiek van de in het kader van de coronacrisis getroffen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In totaal hebben 1.076 ondernemers gereageerd op vragen van de verschillende brancheorganisaties. Circa 70% van hen gaf aan geen - of een zeer beperkte - referentieomzet te hebben in de referentieperiode. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals een verbouwing in de referentieperiode, de opstart van het bedrijf of vergunningstrajecten. Hierdoor komen deze ondernemingen niet of beperkt in aanmerking voor de TVL. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer uiterlijk half april 2021 informeren over een eventuele oplossing hiervoor in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 (TVL Q2).

Ministerie van EZK 1-4-2021, nr. DGBI-TOP / 21081600 (Fida 20211764)

Verwijzingen:
Fida 20211764 (MvEZ 31-03-2021 21081600)