FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1031

Correcties op loonsom NOW-subsidie pas bij definitieve subsidievaststelling

BV X ging in beroep tegen het aan haar toegekende voorschot NOW-1-subsidie. Zij stelde dat bij de toekenning daarvan ten onrechte rekening was gehouden met de in de maand januari 2020 toegekende bonussen en zij hierdoor een nadeel leed. Ook was volgens BV X sprake van ongelijke behandeling ten opzichte van bedrijven die geen bonussen uitkeerden of de bonussen in een andere maand uitbetaalden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde het beroep van BV X ongegrond. Op grond van artikel 11 NOW-1 was de loonsom van de maand januari 2020 bepalend voor de vaststelling van het voorschot. Bovendien volgde uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 28 januari 2021 (zie FutD 2021-0357) dat het voorschot moest worden vastgesteld op grond van artikel 11, lid 2, NOW. Pas bij de definitieve subsidievaststelling kon worden beoordeeld of er correcties op de loonsom moesten worden toegepast. Ook de filtering van de dertiende maand vond pas bij de vaststelling van de loonsom plaats en niet al bij de vaststelling van het voorschot. Door deze werkwijze werd volgens de Rechtbank de doelstelling van de voorschotbepaling behaald, namelijk het snel en op een eenvoudige manier vaststellen en betalen van voorschotten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-3-2021, nr. 20/7499 (Fida 20211600)

Verwijzingen:
Fida 20211600 (Rechtbank ZWB 18-03-2021 207499)
ECLI:NL:RBZWB:2021:1291