FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-1029

Aankruisen verkeerde datum in NOW-aanvraag fataal

BV X vroeg op 6 april 2020 NOW-1-subsidie aan en gaf daarbij aan vanaf 1 mei 2020 een omzetverlies van 50% te verwachten. Twee dagen later corrigeerde zij haar aanvraag door aan het UWV te melden dat de ingangsdatum van het omzetverlies 1 maart 2020 moest zijn. Het UWV hield hier geen rekening mee en ging uit van een meetperiode van 1 mei 2020 tot 1 augustus 2020. BV X ging in beroep en stelde dat zij per abuis een verkeerde datum had aangekruist in haar aanvraag en dat haar verzoek tot wijziging niet als een nieuwe aanvraag moest worden aangemerkt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde BV X in het ongelijk. Volgens de Rechtbank volgde uit vaste rechtspraak dat een bestuursorgaan moest beslissen op de aanvraag zoals deze was ingediend. Dat gold ook voor een subsidieaanvraag op grond van de NOW-1. Daarbij vond de Rechtbank van belang dat het gelet op de aard en strekking van de NOW-1 noodzakelijk was dat op een eenvoudige en snelle manier (een voorschot op) de tegemoetkoming kon worden vastgesteld. Door de wijziging van de datum waarop omzetverlies werd verwacht, veranderde de meetperiode voor het omzetverlies van 1 mei 2020 tot 1 augustus 2020 naar 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dat was volgens de Rechtbank een wezenlijke wijziging van de aanvraag omdat van andere tijdvakken moest worden uitgegaan. Daarbij was het niet uitgesloten dat aanvragers met omzet gingen schuiven om zo veel mogelijk tegemoetkoming te krijgen. Dat het gelet op de korte tijd tussen de aanvraag en de wijziging niet aannemelijk was dat BV X met omzetcijfers had geschoven, betekende niet dat er sprake was van een wijziging van ondergeschikte aard. De Rechtbank besliste daarom dat de door BV X nagestreefde wijziging aangemerkt moest worden als een nieuwe aanvraag. Een aanvraag kon echter maar één keer worden ingediend en het UWV had daarom terecht geweigerd de meetperiode aan te passen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-3-2021, nr. 20/7916 (Fida 20211599)

Verwijzingen:
Fida 20211599 (Rechtbank ZWB 18-03-2021 207916)
ECLI:NL:RBZWB:2021:1292