FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0956

Afwijzing coronasteun startend horecabedrijf op bord van bestuursrechter

De op 5 november 2019 opgerichte horecaonderneming BV X zou op 19 maart 2020 haar restaurant openen voor het publiek. De opening ging niet door vanwege de sluiting van de horeca op 15 maart 2020 in verband met de bestrijding van het coronavirus. BV X verzocht op 17 maart 2020 om toepassing van de Werktijdverkortingsregeling (Wtv), maar deze aanvraag werd behandeld als een NOW-aanvraag en vervolgens afgewezen. Vervolgens vroeg zij in september 2020 TVL aan, maar ook dat verzoek werd afgewezen. BV X vroeg daarop de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag om de Staat te veroordelen tot betaling van een voorschot van €†244.406. Als de Staat passende maatregelen had genomen voor startende ondernemingen had zij namelijk wťl aanspraak kunnen maken op NOW en TVL. Volgens BV X handelde de Staat onrechtmatig door geen passende maatregelen te nemen. De voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag verklaarde de vordering van BV†X niet-ontvankelijk. Volgens de voorzieningenrechter kon BV X tegen de afwijzingsbesluiten voor NOW- en TVL-steun beroep instellen bij de bestuursrechter en daar dezelfde argumenten naar voren brengen als in de procedure bij de voorzieningenrechter. De bestuursrechter kon via exceptieve toetsing ook de stelling van BV X beoordelen dat de tegemoetkomingsregelingen ten onrechte niet voor haar als startende onderneming waren opengesteld, en hij kon ook de rechtsgeldigheid van het overgangsrecht van de NOW beoordelen. BV X kon daarom bij de bestuursrechter hetzelfde bereiken als zij met de procedure bij de voorzieningenrechter beoogde, namelijk het alsnog ontvangen van een financiŽle tegemoetkoming. Door het vragen van een voorlopige voorziening kon dat ook met de benodigde spoed worden beoordeeld. De Rechtbank veroordeelde BV X in de door de Staat gemaakte proceskosten van €†5.216.

Rechtbank Den Haag 9-3-2021, nr. C/09/604690 / KG ZA 20/1234 (Fida 20211418)

Verwijzingen:
Fida 20211418 (Rechtbank Den Haag 09-03-2021 09604690201234)
ECLI:NL:RBDHA:2021:2351