FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0896

Subsidieregeling evenementen per 1 juli 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, een garantieregeling voor organisatoren (en hun leveranciers) van evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.

Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat gemaakte kosten worden vergoed als het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Met deze regeling kunnen organisatoren eerder, terwijl de epidemiologische situatie nog onzeker is, starten met de organisatie. Doordat de gemaakte kosten na annulering worden vergoed, behouden organisatoren liquiditeit om op termijn opnieuw te investeren en inkomsten te genereren, zodat de sector na de coronacrisis weer zelfstandig verder kan.

De uitgangspunten van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 zijn als volgt:

Om een beroep te kunnen doen op de regeling moet een organisator van een evenement (één aanvraag per evenement) zich minstens drie maanden voorafgaand aan het evenement (voor evenementen in juli korter) melden bij RVO.nl. Via de website van RVO.nl kan een aanvraag worden gedaan.

Als de organisator een subsidieverlening van RVO.nl heeft ontvangen en het evenement wordt vanwege coronagerelateerde beperkingen verboden door de Rijksoverheid en geannuleerd door de organisator, dan moet de organisator binnen 13 weken na aankondiging van het verbod een aanvraag tot subsidievaststelling indienen bij RVO.nl.

De formele vaststelling en inwerkingtreding van de regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De verwachting is dat er spoedig goedkeuring verkregen wordt, waarbij rekening moet worden gehouden met een tijdpad van ongeveer een maand. Daarna kan de regeling gepubliceerd worden. De verwachting is dat de regeling half april gepubliceerd wordt.

Ministerie van EZK 19-3-2021, nr. DGBI / 21077209 (Fida 20211568)

Verwijzingen:
Fida 20211568 (MvEZ 19-03-2021 21077209)