FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0813

Aanvulling steun- en herstelpakket: TVL naar 100%

Het kabinet heeft een aanvulling aangekondigd op onderdelen van het corona steun- en herstelpakket. Het gaat daarbij om een verhoging van het vergoedingspercentage in de TVL in het tweede kwartaal 2021 naar 100% (was 85%) en om een verdubbeling van de beschikbare middelen voor de TONK-regeling. Daarnaast wordt ingegaan op het tijdelijk versoepelde beleid voor uitstel van betaling van belastingschulden en op een steunmaatregel voor het mobiliteitscluster. Wij ontlenen aan de aankondiging het volgende:

Ministerie van EZK 12-3-2021, nr. CE-AEP/21072068 (Fida 20211402)

Verwijzingen:
Fida 20211402 (MvEZ 12-03-2021 21072068)