FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0812

Wijzigingen NOW 3 en aanvraagtijdvakken NOW 1 en 2

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) met ingang van 13 maart 2021 gewijzigd in verband met het aanpassen van de percentages van de vijfde tranche. Ook zijn wijzigingen aangebracht in NOW 1, NOW 2 en NOW 3, onder andere in verband met de eerder aangekondigde wijzigingen in de openstelling van de aanvraagtijdvakken voor de subsidievaststelling (zie ook FutD 2021-0664).

Wij ontlenen aan de wijzigingen het volgende:

Ministerie van SZW 8-3-2021, nr. 2021-0000034896 (Fida 20211376)

Verwijzingen:
Fida 20211376 (MvSZW 08-03-2021 20210000034896)