FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0745

Herbeoordeling van schrijnende afwijzingen TVL

De uitvoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is zo ingericht dat zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk een voorschot krijgen uitgekeerd. Dit vereist een uitvoering die grotendeels geautomatiseerd is. Meer complexere aanvragen worden handmatig beoordeeld, binnen dezelfde kaders van de regeling. Voor een klein aantal ondernemers kan de toepassing van de regeling tot een schrijnende situatie leiden. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in verband hiermee besloten dat RVO.nl bepaalde individuele zaken opnieuw zal beoordelen. Het gaat om zeer uitzonderlijke gevallen waarin het besluit om geen TVL toe te kennen onevenredig nadelig zou uitpakken. Binnen RVO.nl wordt een commissie ingericht die als klankbordgroep gaat fungeren voor de afdelingen die aanvragen en bezwaarschriften behandelen. De commissie zal gaan adviseren over de richtlijnen waarmee bijzondere zaken beoordeeld gaan worden en zal ook advies geven over de beoordeling van individuele zaken. RVO.nl heeft al een maatwerkteam ingericht waar al deze zaken samenkomen. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat alle bijzondere gevallen ook daadwerkelijk als zodanig behandeld gaan worden en er goed en snel met de betreffende ondernemers contact wordt onderhouden.

De staatssecretaris noemt als voorbeeld een onderneming die in de referentieperiode te kampen heeft gehad met brand, ernstige ziekte of een overlijden in de directe omgeving, waardoor deze geen referentieomzet heeft en daarom niet in aanmerking komt voor de TVL. De wet laat niet toe dat er in algemene zin van de voorwaarden in de TVL-regeling afgeweken kan worden, bijvoorbeeld omdat de referentiesystematiek voor bepaalde ondernemers ongunstig uitpakt. Momenteel inventariseert de minister hoeveel ondernemers problemen met de referentiesystematiek hebben en waar dat door komt. Zij zal de Tweede Kamer daarover eind maart 2021 informeren.

Ministerie van Economische Zaken 26-2-2021, nr. DGBI-TOP / 21048818 (Fida 20211105)

Verwijzingen:
Fida 20211105 (MvEZ 26-02-2021 21048818)