FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0744

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (zie FutD 2021-0574) in de Staatscourant geplaatst. De regeling voorziet in drie wijzigingen: (1) de introductie van de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020, (2) een wijziging van de wijze van subsidieberekening vanaf het vierde kwartaal van 2020 en de introductie van een voorraadopslag voor ondernemingen in de gesloten detailhandel voor het vierde kwartaal van 2020, en (3) een nieuwe openstelling van de regeling voor het eerste kwartaal van 2021. De regeling is op 6 maart 2021 in werking getreden. Aanvragen voor een TVL-subsidie over het eerste kwartaal 2021 kunnen vanaf 15 februari 2021 12.00 uur tot 30 april 2021 17.00 uur worden ingediend via rvo.nl/tvl. Evenementenondernemingen kunnen tussen 18 februari en 18 maart 2021 een subsidieaanvraag indienen voor het vierde kwartaal 2020.

Ministerie van EZK 9-2-2021, nr. WJZ/21022026 (Fida 20211179)

Verwijzingen:
Fida 20211179 (MvEZ 09-02-2021 21022026)