FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0734

NOW-steun geen maatwerkregeling, maar terugbetaling altijd zonder "boete"

De minister van SZW heeft vragen beantwoord van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) over een bericht dat ondernemers een fors deel van de NOW-steun plus een "boete" moeten terugbetalen. Het is volgens de minister onjuist dat ondernemers een sanctie moeten betalen als de loonsom is gedaald door een reden die buiten hun invloedssfeer ligt of als de omzet hoger blijkt te zijn dan vooraf ingeschat. Weliswaar is het in de NOW 1-regeling zo dat wanneer werkgevers mensen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, de subsidie voor die werknemers met 150% wordt gekort, maar het is niet zo dat bij een daling van de loonsom vanwege andere redenen dan bedrijfseconomisch ontslag er een extra bedrag zou moeten worden terugbetaald. Ook op het moment dat werkgevers mensen hebben ontslagen op bedrijfseconomische gronden, kan het nooit zo zijn dat werkgevers meer moeten terugbetalen dan ze hebben ontvangen. De minister antwoordde goed te begrijpen dat het terugbetalen van een deel van het voorschot ondernemers in deze tijd rauw op het dak kan vallen. Daarom hanteert het UWV ruime terugbetalingstermijnen en wordt de werkgever in de beschikking over de definitieve subsidie gewezen op de ruime terugbetalingstermijnen. De werkgever kan telefonisch contact opnemen met het UWV om een meerjarige betalingsregeling af te spreken. Daarnaast blijft het loket voor het indienen van vaststellingsverzoeken voor de NOW 1 langer open, namelijk tot en met 31 oktober 2021. Werkgevers die nog geen vaststellingsaanvraag hebben gedaan kunnen deze ruimte volgens de minister ook benutten om later de definitieve vaststelling aan te vragen, waardoor de eventuele terugbetaling ook later aanvangt. Maatwerk toepassen om overuren of bonussen die betaald zijn in januari 2020 uit de loonsom te filteren is helaas niet mogelijk omdat het UWV dan ruim 140.000 aanvragen handmatig moet beoordelen. Daarmee zou de uitvoering van de NOW vastlopen en kunnen werkgevers ook geen voorschot meer ontvangen voor de resterende tranches van de NOW 3.

Tweede Kamer 19-2-2021, nr. 2021Z03456 (Fida 20210964) en Ministerie van SZW 23-2-2021, nr. 2021-0000039664 (Fida 20211004)

Verwijzingen:
Fida 20210964 (TK 19-02-2021 2021Z03456)
Fida 20211004 (MvSZW 23-02-2021 20210000039664)