FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0730

Toelichting over corona-uitstel bij naheffingsaanslagen LB en BTW

De Belastingdienst stuurt vanaf 18 februari 2021 een bijlage mee bij de naheffingsaanslagen LB en BTW met informatie over bijzonder uitstel van betaling. Daarin wordt ingegaan op de situatie dat (1) de aangifte niet of te laat is binnengekomen bij de Belastingdienst, (2) er bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis is verkregen, (3) de ondernemer niet, niet volledig of te laat heeft betaald, (4) het bijzonder uitstel is afgelopen en (5) na afloop van het bijzonder uitstel nog steeds niet op tijd kan worden betaald. Daarbij wordt een schema toegevoegd waarin staat wat te doen als bijzonder uitstel nog niet eerder is aangevraagd of wanneer bijzonder uitstel is verkregen en daarna al of niet is verlengd. Op de naheffingsaanslag BTW kan een betalingsverzuimboete staan. Deze hoeft niet te worden betaald als de ondernemer voor de BTW bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege de coronacrisis. De Belastingdienst voegt de naheffingsaanslag toe aan openstaande belastingbedragen waarvoor vanaf 1 oktober 2021 een betalingsregeling van 36 maanden gaat lopen. Deze tijdelijke versoepeling van betalingsverzuimboetes, komt per 1 juli 2021 te vervallen.

Belastingdienst 22-2-2021 (Fida 20210980)

Verwijzingen:
Fida 20210980 (Bel.dienst 22-02-2021 Toelichting corona bij naheffing)