FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0729

TOZO lening bedrijfskapitaal geen algemene bijstand: voorschot afgewezen

X en Y gingen in beroep tegen de afwijzing van hun aanvraag om bijstand voor bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening op grond van de TOZO. Zij verzochten de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag om een voorschot op een lening bedrijfskapitaal van € 10.157, maar die wees het verzoek af. De voorzieningenrechter leidde uit artikel 13, lid 2, TOZO af dat voor bijstand in de voorziening van bedrijfskapitaal geen voorschot mogelijk was. Er was volgens de Rechtbank geen sprake van dat een deel van de aangevraagde lening bedrijfskapitaal zag op het levensonderhoud van X en Y. Daarvoor was aan hen al een TOZO-uitkering levensonderhoud toegekend. Volgens de Rechtbank ging het hier daarom niet om een vorm van algemene bijstand en kon geen voorschot in de vorm van een (al dan niet rentedragende) lening worden verstrekt. Bovendien hadden X en Y om toekenning van het hele bedrag van de lening via een voorlopige voorziening gevraagd, waardoor bij toewijzing daarvan de in het geding zijnde aanvraag feitelijk al volledig zou worden gehonoreerd.

Rechtbank Den Haag 15-2-2021, nr. 21/170 (Fida 20210974)

Verwijzingen:
Fida 20210974 (Rechtbank Den Haag 15-02-2021 21170)
ECLI:NL:RBDHA:2021:1041