FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0727

KvK-inschrijving met terugwerkende kracht geen redmiddel voor TOZO

De minister van SZW heeft op Kamervragen (zie FutD 2021-0285) over de inschrijvingsdatum in de KvK als hard criterium voor de TOZO-regeling geantwoord dat alleen ondernemers die op 17 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister van de KvK recht hebben op TOZO. Volgens de Handelsregisterwet moet een ondernemer de eerste inschrijving van een onderneming doen binnen een periode van twee weken, die begint een week vr, en eindigt een week n de aanvang van de bedrijfsuitoefening. De datum registratie wijkt volgens de minister dan af van de datum ingang van de aanvang van de bedrijfsuitoefening. Ondernemers die zich na 17 maart 2020 alsnog met terugwerkende kracht hebben ingeschreven in het handelsregister zijn uitgesloten van de TOZO. Het stellen van de datum van inschrijving als hard criterium voor toekenning van de TOZO is volgens de minister in overeenstemming met de bedoelde toepassing van de TOZO. De bedoeling van de TOZO is namelijk alleen zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor ondersteuning die op de dag van de aankondiging van de maatregel, dus op 17 maart 2020, als zodanig werkzaam waren. Dit criterium is geformaliseerd in de eis dat de zelfstandige op 17 maart 2020 ingeschreven moet staan in het handelsregister van de KvK.

Ministerie van SZW 25-2-2021, nr. 2021-0000005177 (Fida 20211083)

Verwijzingen:
Fida 20211083 (MvSZW 25-02-2021 202100000005177)