FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0664

Data opening en sluiting NOW-loketten verruimd

Minister Koolmees van SZW heeft enkele aanpassingen aangekondigd in de openings- en sluitingsdata van de vaststellingsloketten in NOW-1, NOW-2 en NOW-3.

1. Openstelling vaststellingsloket NOW-1 verlengd tot en met 31 oktober 2021

Voor aanvragen met een accountantsverklaring staat het vaststellingsloket NOW-1 momenteel open tot en met 29 juni 2021. Voor alle andere aanvragen staat het loket open tot en met 23 maart 2021. De minister heeft nu besloten dat het vaststellingsloket voor NOW-1ázal openstaan tot en met 31 oktober 2021, zowel voor aanvragen met als voor aanvragen zonder accountantsverklaring. Dit geeft accountants de mogelijkheid om de NOW-controle (deels) te combineren met de jaarrekeningcontrole 2020. Een langere openstelling van het NOW-1 loket biedt organisaties in de zorg bovendien de gelegenheid de afrekening van de coronasubsidie continu´teitsbijdrage (CB) mee te nemen in het vaststellingsverzoek voor de NOW-1. De coronasubsidie continu´teitsbijdrage zorg (CB) moet voor de NOW als omzet worden meegenomen.

2. Eerdere openstelling vaststellingsloket NOW-2

Het UWV voert medio april 2021 geplande technische werkzaamheden uit. Dan kunnen er geen mutaties plaatsvinden in de applicaties van het UWV. Dit zou risico's kunnen meebrengen voor de opening van het vaststellingsloket NOW-2. De opening wordt daarom vervroegd. De oorspronkelijke sluitingsdatum van het loket, die gold voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen, blijft gehandhaafd en gaat voor alle werkgevers gelden. Het loket voor de vaststellingen van NOW-2 is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022.

3. Openstelling vaststellingsloket NOW-3

Een langere openstelling van het loket voor de NOW-1 heeft gevolgen voor de openstelling van het vaststellingsloket van de NOW-3 (3e, 4e en 5e tranche). In de NOW-3 is opgenomen dat voor de 3e, 4e en 5e tranche de vaststelling van deze subsidies vanaf 1áseptember 2021 kan worden aangevraagd. Dit leidt echter in combinatie met de verlengde openstelling van NOW-1 tot een te grote druk op de uitvoering. Daarom wordt de openstelling van het vaststellingsloket voor de 3e, 4e en 5e tranche ontvlochten en verplaatst naar een later tijdstip. Het vaststellingsloket voor de 3e tranche zal zijn geopend van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. Het loket voor de vaststellingen van de 4e en 5e tranche zal geopend zijn vanaf 31 januari 2022 en sluit dan op 23 oktober 2022.

Ministerie van SZW 22-2-2021, nr. 2021-0000036792 (Fida 20210971)

Verwijzingen:
Fida 20210971 (MvSZW 22-02-2021 20210000036792)