FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0628

Vanwege nul-aangifte voor januari 2020 geen voorschot NOW 1.0

Door de coronamaatregelen moest mevrouw X haar café op 15 maart 2020 sluiten. Zij vroeg vervolgens bij het UWV tegemoetkoming in de loonkosten aan op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1.0) voor het loonheffingsnummer L02. Het UWV wees de aanvraag af omdat mevrouw X geen loonkosten had gehad in januari 2020. Zij kreeg mogelijk wel een tegemoetkoming bij de definitieve berekening. Bij de vaststelling daarvan zou worden gekeken naar de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat ook moest worden gekeken naar loonheffingsnummer L01, omdat sprake was geweest van een overgang van de onderneming. Per 1 januari 2020 was daarom het loonheffingsnummer L01 gewijzigd naar L02 en waren er wel loonkosten bekend bij het UWV. Rechtbank Midden-Nederland besliste dat het UWV het voorschot terecht op nihil had vastgesteld. Voor het voorschot moest gekeken worden naar de loonsom over januari 2020, tenzij over die maand geen gegevens bekend waren bij het UWV. Alleen in dat geval werd er gekeken naar november 2019. Voor loonheffingsnummer L01 waren echter wel gegevens bekend; voor januari 2020 was er namelijk een nul-aangifte gedaan voor dit loonheffingsnummer. Uit de toelichting bij de NOW 1.0 bleek dat moest worden uitgegaan van de loongegevens die op de peildatum beschikbaar waren in de polisadministratie van het UWV. Gelet op de nul-aangifte voor L01 over januari 2020, had het UWV daarom het voorschot terecht op nihil vastgesteld. Het UWV hoefde daarom niet uit te gaan van de loongegevens van november 2019. De Rechtbank begreep dat het nadelig was voor mevrouw X dat zij geen voorschot kreeg, maar zag geen aanleiding om anders te beslissen en verklaarde het beroep van mevrouw X ongegrond.

Rechtbank Midden-Nederland 28-1-2021, nr. 20/2704 (Fida 20210857)

Verwijzingen:
Fida 20210857 (Rechtbank Midden-NL 28-01-2021 202704)
ECLI:NL:RBMNE:2021:358