FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0577

Coronasteunregeling dierentuinen open per 22 februari 2021

De door de Europese Commissie (EC) goedgekeurde subsidieregeling voor dierentuinen wordt vanaf 22 februari 2021 voor drie weken opengesteld. Na de openstelling ontvangen dierentuinen binnen twee of drie weken 90 tot 100% van de subsidie als voorschot. Om subsidie te kunnen ontvangen, moeten dierentuinen aan een aantal voorwaarden voldoen. Een dierentuin moet: (1) in het bezit zijn van een dierentuinvergunning, (2) als gevolg van COVID-19 omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het jaar 2019 en zodra de coronamaatregelen het toestonden weer betalende bezoekers hebben ontvangen en (3) een transitieplan opstellen. De kosten die subsidiabel zijn, zijn de kosten die gemaakt zijn voor de noodzakelijke verzorging van de dieren en de kosten voor het onderhoud en inrichting van dierenverblijven. Het gaat hierbij om kosten voor noodzakelijk, regulier onderhoud en inrichting. Ook de kosten om bezoekers, personeel en dieren veilig te houden (parkkosten) zijn subsidiabel. Niet alle subsidiabele kosten worden vergoed. Op basis van het omzetverlies van een dierentuin wordt berekend welk percentage van de subsidiabele kosten de dierentuin vergoed krijgt. In de regeling is een subsidieplafond van € 38,7 mln opgenomen; als het aangevraagde bedrag boven dit plafond uitkomt, wordt er een evenredige korting op alle subsidies toegepast. De subsidieperiode ziet op de periode 18 maart tot en met 30 september 2020. Omdat dierentuinen sinds 15 december 2020 weer zijn gesloten, heeft het kabinet in december 2020 nog eens € 17 mln gereserveerd voor dierentuinen om het dierenwelzijn te blijven waarborgen als blijkt dat dit nodig is.

Ministerie van LNV 17-2-2021, nr. DGA / 21012478 (Fida 20210880)

Verwijzingen:
Fida 20210880 (MvLNV 17-02-2021 21012478)