FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2021-0576

Betalingsregeling bij definitieve tegemoetkoming NOW

Het UWV is bezig met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode van de in het kader van de coronacrisis getroffen NOW-subsidie (maart tot en met mei 2020). Sinds 7 oktober 2020 kan voor deze aanvraagperiode een definitieve berekening worden aangevraagd. Wanneer uit de definitieve berekening blijkt dat te veel voorschot is ontvangen kan voor de terugbetaling van het te veel ontvangen voorschot een betalingsregeling worden afgesproken. Het UWV wijst ook op de mogelijkheid van een betalingsregeling in de terugvorderingsbeschikkingen. Voor een betalingsregeling kan contact worden opgenomen met het UWV via 088 - 898 20 04.

UWV 15-2-2021 (Fida 20210863)

Verwijzingen:
Fida 20210863 (UWV 15-02-2021 Vaststellen NOW1)